Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Stort behov av klinisk
farmaci när polyfarmaci ökar

16 mars 2017
Polyfarmacin hos äldre ökar nu enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser. Trenden illustrerar behovet av kliniska apotekare ute i kommunerna, säger Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Billberg. REVIDERAD 17:20

Allt fler äldre som är minst 75 år får tio eller fler läkemedel. Ökningen var nära 2 procentenheter hos äldre med hemtjänst och nästan 3 procentenheter hos personer i särskilda boenden under det senaste året.

Den nya statistiken kommer från rapporten “Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre” som Socialstyrelsen presenterar idag. Variationerna i utfall är stora mellan kommunerna.

– Den ökade polyfarmacin är en oroande trend som illustrerar behovet av kliniska apotekare som kan göra fördjupade läkemedelsgenomgångar. Apotekare har ännu inte i någon större utsträckning anställts ute i kommunerna, men de skulle utan tvekan göra stor nytta där, exempelvis på äldreboenden, säger Kristina Billberg, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

– Enligt rapporten finns stora lokala variationer och man kan tycka att intresset borde vara stort i de kommuner som ligger sämst till. Att jobba för att få ut kliniska apotekare i kommunala verksamheter är en viktig strategisk fråga för förbundet och något som vi kommer att lägga mycket kraft på framöver. Den här rapporten kan antagligen vara till hjälp i det arbetet. Vi är övertygade att kommunapotekare skulle bidra till stor patient- och samhällsnytta, säger hon.

En positiv trend är dock att olämpliga läkemedel hos äldre fortsätter att minska. Andelen 75 år eller äldre som får läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga för äldre är nu nere på 10,1 procent hos personer med hemtjänst och 8,8 procent på särskilda boenden.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

2 svar till Stort behov av klinisk
farmaci när polyfarmaci ökar

 1. Mikael Hoffmann NEPI skriver:

  Blanda helst inte olika data.

  Socialstyrelsen definierar 10 eller fler receptbelagda läkemedel som antal läkemedel SAMMA DAG och har åldersgränsen 75+. Då blir genomsnittet för Sverige knappt 11%.

  I den aktuella rapporten tittar Socialstyrelsen närmare på hur många som har 10 eller fler receptbelagda läkemedel SAMMA DAG och är 75 år och äldre SAMT antingen i HEMTJÄNST eller i SÄRSKILT BOENDE, dvs i genomsnitt sjukare patienter.
  Andelen i hemtjänst var 21 % och i särskilt boende 26 %.

  Uppgiften om att det i Lessebo kommun skulle vara 58 % av de som är 80 år eller äldre som har 10 eller fler läkemedel avser något helt annat. Siffran är hämtad från Koll på läkemedel som INTE tittar på hur många receptbelagda läkemedel patienterna har samma dag utan tittar på ÅRSPREVALENSEN, dvs hur många olika läkemedel de hämtat ut under ett år. En antibiotikakur på en vecka och en paracetamolförpackning på 50 tabletter räknas då som två läkemedel fastän personen under nästan hela året inte haft ett enda läkemedel.

  Motsvarande metodskillnad finns för olämpliga läkemedel mellan Socialstyrelsen och Koll på läkemedel. Siffrorna bör alltså inte jämföras med varandra. Vilka som är närmast verkligheten? Socialstyrelsens.

  • Nils Bergeå Nygren, Sv Farmaci skriver:

   Tack för inspelet, beklagar missen med fel källmaterial ang kommunerna som stack ut. Har reviderat artikeln nu.