Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar i kategori "Läkemedel"


Omfattande beslag av olagliga läkemedel i gemensam aktion

I en samordnad aktion har Interpol tillsammans med myndigheter i 90 olika länder runt om i världen slagit till mot olagliga läkemedel. Interpols preliminära sammanställning visar att den globala handeln nu omfattar läkemedel och produkter mot det nya coronaviruset covid-19. …

2020-03-23

Läkemedelsverket: ”Fortsätt ta blodtrycksläkemedel”

COVID-19.

Läkemedelsverket har nu analyserat farhågorna som framfördes i Lancet Respiratory Medicine om att läkemedel som påverkar renin-angiotensinsytemet, det vill säga vanliga blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare, skulle kunna öka risken att drabbas av covid-19-infektion och, eller förvärra effekten av en …

Vanliga blodtryckssänkare utreds som covid-19-risk

COVID-19.

I ett brev i Lancet Respiratory Medicine för forskare ifrån Schweiz och Grekland fram en hypotes om att vanliga blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare skulle kunna öka risken att drabbas av covid-19-infektion och, eller förvärra effekten av en sådan infektion. …

Alvedon tillfälligt restnoterat

COVID-19.

Sveriges sannolikt vanligaste värktablett, Alvedon i styrkan 500 mg 20 tabletter, är restnoterad, meddelar Läkemedelsverket. Enligt myndigheten handlar det om att efterfrågan har ökat dramatiskt på grund av oro för det nya coronaviruset. – Det är hög efterfrågan på alla …

2020-03-13

Apixaban säkrare vid förmaksflimmer

Uppdaterad 2020-03-17 kl 9:00 [hjärtflimmer ändrades till förmaksflimmer] När de nya antitrombotiska läkemedlen Eliquis (apixaban) och Xarelto (rivaroxaban) lanserades för cirka tio år sedan pekade alla tillgängliga data på att de var likvärdiga både vad gäller effekt och biverkningar. Nu …

Kostnaden för cancerläkemedel ökar snabbt

Uppdaterad 2020-03-05 kl 18:00 Den totala sjukvårdskostnaden för cancer i Europa har i princip fördubblats sedan 1995 från 52 miljarder euro till 103 miljarder euro. Det visar en studie från det svenska Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund, IHE, …

2020-03-05

Läkemedelsverket lanserar ny webbplats

I veckan lanserade Läkemedelsverket sin nya webbsida. – Vår gamla webbplats var från 2006/2007 och innehållet hade byggts på successivt. Vi hade till exempel nyheter från 1997 liggande. Nu är webbplatsen renare, den har en helt annan navigering och en …

Ökad risk för hudcancer och magbiverkningar av metotrexat

Updaterad 2020-02-18 kl 18:00 Lågdos metotrexat är förstahandsbehandling för patienter med reumatoid artrit, RA. Behandlingen är gammal, men trots att det har kommit nyare och mer avancerade behandlingar finns metotrexat kvar som en basbehandling vid RA. En stor anledning är …

Ett år med unik kod på läkemedel

Nu har systemet med unika säkerhetskoder, så kallad e-verifikation, på nya läkemedel funnits i ett år inom EU. Läkemedelsverket och branschorganisationen e-VIS har följt upp resultatet.

Fass restnoteringstjänst nu på plats

Från och med idag finns information om restnoteringar på Fass.se. Funktionen ska göra det enklare för hälso- och sjukvården samt apoteken att se och hantera restnoterade läkemedel. Genom att gå in på ”Sök lagerstatus” visas restnoteringsinformation ifrån Läkemedelsverket i en …