Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Etikforums blogg

Etikforum är ett fristående permanent organ inom Sveriges Farmaceuter. Målet för rådets arbete är att alla medlemmar ska ha en yrkesetisk grund i sin professionella verksamhet. En central uppgift för etikrådet är därför att stimulera till debatt i yrkesetiska frågor, där denna nya blogg är tänkt som ett sätt att väcka diskussioner. De åsikter som framförs är inte nödvändigtvis förbundets.


“Ibland är det lättast att inte se”

Ibland ser man saker man önskar att man aldrig sett. Etikrådet bloggar om ett patientfall där en farmaceuts etik- och moraluppfattning sattes på prov. Hur skulle du ha agerat?

2014-03-14

Minns ni
jakten på LRP?

ETIKRÅDETS BLOGG: Registreringen av så kallade LRP var ett bra initiativ på monopolets tid. Att använda LRP som grund för lönesättning var mindre bra. Idag är i stället individuell försäljning av handelsvaror lönegrundande. Är det bättre? Vad är viktigt i rollen som farmaceut?

2013-11-22

“Har du haft
den här förut?”

ETIKBLOGGEN: I två aktuella Lex Maria-ärenden glömde farmaceuten att ställa en enkel fråga, vilket kunde fått allvarliga konsekvenser. Var fanns den farmaceutiska omsorgen i dessa fall, undrar Sveriges Farmaceuters etikråd.

2013-11-08

Tystnadsplikt tills
döden skiljer oss åt

ETIKRÅDETS BLOGG: En kund hämtade ut stora mängder Stilnoct, och apoteksfarmaceuten försökte förgäves skapa en dialog med kunden. Två månader senare var personen död efter övermedicinering. Hur bör liknande situationer hanteras – vad säger lagen, vad är rätt och fel?

2013-10-14

“Ibland måste man
bryta mot reglerna”

BLOGG: Hur ska man agera på apoteksgolvet när regelverket ställs mot sunt förnuft och etiska riktlinjer? Etikrådet berättar om ett patientfall som manar till eftertanke.

2013-08-26

”Var tog det sunda
förnuftet på apotek vägen?”

Vid flera tillfällen, både vid läsning av lex Maria anmälningar och i samtal med kollegor och vänner, har vi inom Etikrådet haft anledning att fundera över var det sunda förnuftet tagit vägen på våra apotek. Låt oss ge några exempel. …

2013-05-14

Nya etiska riktlinjer riskerar splittra yrkeskåren

Farmaciförbundets snabbt framtagna etiska riktlinjer riskerar bidra till ytterligare splittring i yrkeskåren. En gemensam diskussion hade varit mer konstruktiv, bloggar Etikrådet.

2013-04-16

”Apoteksanställda behöver fyra sommarveckor i rad”

Så här inpå det nya året är det diskussion på apoteken om semester. Och då är det inte en härlig julsemester som det pratas om eftersom en längre ledighet vid jul nästan var obefintlig för de flesta apoteksanställda. Nej, pratet …

2013-03-06