Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Uppsala behåller
uppdelade utbildningar

27 februari 2014
Det mesta tyder på att Uppsala farmaciutbildningar börjar ges enligt en 3+2-modell hösten 2016, där apotekar- och receptarieutbildningarna fortfarande är två skilda program. UPPDATERAD 28/2, 13:51

Apotekar- och receptarieutbildningarna i Uppsala kvarstår med all sannolikhet som separata program när de nu stöps om enligt 3+2-modellen. Umeå universitet tillämpar som enda lärosäte 3+2-modellen redan idag.

Modellen innebär att det på apotekarprogrammet i Uppsala ska finnas en möjlighet att ta ut en farm kand efter tre år.

– Hur de studenter som antas till apotekareprogrammet efter de tre första åren ska kunna ta ut en receptarieexamen vet vi inte i dag. Men vi anser att det bör kunna ordnas för de som har sökt in till apotekarprogrammet, och som kanske har ändrat sig och önskar avsluta som receptarie. Det bör vara möjligt att hitta en optimal lösning på detta, säger Ronnie Hansson, universitetslektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet.

Personer med examen från receptarieprogrammet kommer också under vissa förutsättningar att kunna studera vidare i två år till apotekare.

Viljan att bibehålla två skilda program i Uppsala har, enligt Ronnie Hansson, varit en tydlig åsikt från avnämarna i Farmaceutiska rådet, ett organ med externa personer som är ett bollplank för fakulteten.

– Den interna farmaceutiska kommittén har sedan valt att gå på samma linje. Nu är det här upplägget ramen eller direktiven för det arbete som en särskild arbetsgrupp genomför, säger Ronnie Hansson.

– Undervisningen planeras att bli gemensam för apotekar- och receptariestudenter under framför allt termin 1. Praktikmoment kommer i båda fallen att finnas under det tredje studieåret, säger Ronnie Hansson.

– Förändringen kommer också att innebära att studenterna får läsa kurser parallellt i större grad än idag, och att kurserna därmed blir längre utdragna i tiden. Det blir troligen max tre parallella kurser samtidigt.

Planen är att de nya utbildningarna ska dra igång höstterminen 2016.

– Därför måste upplägget spikas redan i vår, för att vi i höst ska kunna börja förbereda kurserna. Det blir ett digert förberedelsearbete, säger Ronnie Hansson.

Igår debatterades farmaciutbildningarna på fakultetens grundutbildningsdag för lärare.

En paneldebatt anordnades, som Svensk Farmaci berättade igår, med avnämarrepresentanter.

Sveriges apoteksförening efterlyser, som Svensk Farmaci skrev igår, mer fördjupning inom farmakoterapi, kommunikation och rådgivning på programmen och anser att dagens utbildningar har en slagsida mot kemi. Åsikten delades dock inte helt av de andra externa intressenterna under gårdagens debatt.

– Samtliga i panelen uttryckte på olika sätt att det är viktigt att vi behåller bredden i utbildningarna. Vi önskade mer besked om synen på just profilering av apotekare kontra receptarie. Men där fick vi inte så mycket tips, säger Ronnie Hansson.

Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter, var en av deltagarna i debatten.

– Det är viktigt att utbildningarna bibehåller sin vetenskapliga bredd och djup, vi får inte skapa en för snäv inriktning mot en viss typ av arbetsgivare. Apotekare måste exempelvis ha möjligheten att doktorera vid utländska universitet efter genomförd utbildning, säger han.

Sveriges Farmaceuters rådsmöte i november beslutade att förbundet ska utreda hur man anser att farmaciutbildningarna bör förändras utifrån de förändringar som sker på arbetsmarknaden.

Utredningen ska presenteras vid förbundets fullmäktigemöte i höst.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

8 svar till Uppsala behåller
uppdelade utbildningar

 1. disputerad apotekare skriver:

  “Vetenskaplig bredd och djup” är det lika med kemi?? Det kan väl ändå uppnås inom många olika ämnesområden. Möjligheter att doktorera utomlands finns också inom andra områden. Man sprider fördomar utan verklighetsgrund om man så snävt likställer vetenskaplighet med extrem naturvetenskap, hels i form av kemi.

  • Annan disputerad apotekare skriver:

   Och det luktar bitterhet och missade tentor i kommentaren… Har under ett par decenniers arbetsliv passerat många olika arbetsuppgifter inom såväl öppenvårdsfarmaci som industri, myndigheter och akademi. Om jag bortser från apoteksarbetet är det just den mycket goda grunden i kemi ur det biologiska perspektivet som gjort att jag kunna anpassa mig till en stor spännvidd av arbetsuppgifter såväl inrikes som utrikes. Om “samhällets läkemedelsexpert” enbart ska verka på apoteket kan man nog skära ned en del – men om man förväntar sig djupare analyser och konsekvensvärderingar i farmakologi och läkemedelsanvändning krävs en god bas i kemi, fysiologi och cellbiologi.
   Tycker det är dags att överge yrkeslegitimationerna inom universiteten och lämna praktiken och legitimeringen till Apoteksföreningen och Socialstyrelsen eftersom den ändå i praktiken är ointressant för alla andra avnämare.

   • disputerad apotekare skriver:

    Missade tentor??? Är det väsentligt efter disputation och många års yrkeserfarenhet? Jag råkar ha betydligt mer “poäng” och utbildning i kemi, cellbiologi, fysiologi och farmakologi (och inga missade tentor) än de flesta apotekare under de senaste 25 åren. Men hoppas att jag har mer vidsyn än en del andra i kåren. Det finns andra forskningsområden som är viktiga. Inte minst EBM som Mikael Hoffman diskuterar i en debatt på Dagens Apotek.
    Det kanske är dags att överge tron på tentor och poäng

    • Annan disputerad apotekare skriver:

     Nej – dina kommentarer avspeglar inte “mer vidsyn”… Och jag noterar att man tydligen kan bli ganska bitter även utan missade tentor.
     EBM är bra, men blir lätt rena fylleri övningar utan god grund i de naturvetenskapliga underliggande fenomenen. Och jag tror inte att apotekare eller läkare är de bästa för att optimera EBM – där har datavetare, statistiker och epidemiologer betydligt bättre förutsättningar. Jag vidhåller att en utbildning för “samhällets läkemedelsexpert” behöver god grund i naturvetenskaperna. Men det kanske inte är “läkemedelsexperter” samhället längre vill ha, och då kan man naturligtvis plocka bort bitar.

     • Apotekare, odisputerad skriver:

      Bra!

     • disputerad apotekare skriver:

      Har jag sagt att naturvetarämnena är oväsentliga?

     • Annan disputerad apotekare skriver:

      Nej men din ursprungliga kommentar är ju allt annat än fördelaktig för dem, vilket man nog får acceptera att det tolkas som att du tycker att de kan stryka på foten i utbildningen.

     • disputerad apotekare skriver:

      Det har jag inte sagt heller!