Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Uppdelning ger isolerade studenter

5 december 2013
Receptariestudenterna i Göteborg blir isolerade från övriga vård- och farmacistudenter, enligt UKÄ:s bedömargrupp. Idag bedrivs receptarie- och apotekarprogrammen inom olika organisationer, men bedömargruppen vill att utbildningarna integreras bättre.

Receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet ligger under naturvetenskapliga fakulteten med Sahlgrenska akademin som ”samverkande nämnd”.

Även Chalmers tekniska högskola bedriver undervisning på programmet.

Ansvarig institution är institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Apotekarprogrammet sorterar dock under Sahlgrenska akademin där också övriga vårdutbildningar huserar.

– Sammantaget framstår det här som väldigt rörigt, säger Björn Lindeke, professor emeritus och ordförande i UKÄ:s bedömargrupp för farmaciutbildningar.

Bedömargruppen skriver i ett utlåtande att man anser det viktigt att
receptarie- och apotekarutbildningarna ”på sikt integreras fullt ut”.

En anledning är att det vid bedömarnas intervjuer framkom att receptariestudenterna är relativt isolerade från övriga hälso- och sjukvårdsstudenter.

Därigenom får de ”sämre förutsättningar att samverka med de yrkesgrupper som de ska samverka med i sin framtida yrkesverksamhet”, enligt bedömargruppens yttrande.

I utvärderingen i fjol fick receptarieutbildningen i Göteborg kritik och ifrågasatt examenstillstånd.

Men efter att ett åtgärdsprogram redovisats fick programmet tidigare i höst istället det samlade omdömet ”hög kvalitet”. Bland vidtagna åtgärder finns några som syftar till större kontaktytor med lärare och studenter på apotekarprogrammet.

Exempelvis har en gemensam arbetsgrupp/beredning för programkommittéerna för de båda utbildningarna skapats. Gemensamma temadagar för receptarie- och apotekarstudenter ska också starta till våren.

Svensk Farmaci har sökt företrädare för farmaciutbildningarna i Göteborg för att få kommentarer till den uppdelade organisationen för farmacistudenterna, och om det finns en ambition att integrera utbildningarna organisatoriskt.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

17 svar till Uppdelning ger isolerade studenter

 1. Warp skriver:

  Att de ligger helt separerade både fakultetsmässigt och rent fysiskt är ett mysterium för studenter på båda utbildningarna. Har under studietiden hört rykten om att en flytt inte sker pga att receptarieprogrammet genererar pengar till den organisation som i nuläget ansvarar för den, och att det därför inte var attraktivt för dem att “ge bort” programmet.

  Kan dessutom tillägga att fackförbund (iallafall tidigare) inte har fått ordentlig tillgång till att kommunicera med studenterna på receptarieprogrammet då de enligt programansvariga “spionerade” på deras utbildning.

  Om receptarieprogrammet hade flyttats över till Sahlgrenska akademin hade det troligen gynnat alla studenter.

  • Magda skriver:

   Jag håller med om att receptarie och apotekarprogrammet i Göteborg bör integreras mer. Vi, Apotekarstudenter i Göteborg, har ett bra samarbete med andra program tack vare kåren. Samarbetet mellan apotekar- och tex läkarstudenter har jag uppfattat saknas på andra orter. Det samarbetet värderar många högt då dessa är vårdrelaterade program. Receptarieprogrammet ingår inte i Sahlgrenska Akademins Studentkår (SAKS) då den ligger på en annan institution. Och där är problemet.
   Varför Receptarieprogrammet inte flyttas till Sahlgrenska Institutionen tror jag beror på flera anledningar. De som näms ovan, men även att det inte finns så många salar på Medicinareberget. Integrationen hade säkerligen gynnat många, men jag tror att problem med salar på Medicinareberget hade ökat ytterligare, det hade varit för få lunchrum, grupprum med mera. Det är viktigt att studenterna har en trevlig studiemiljö, så att de kan vara trevliga mot varandra.
   Jag stödjer starkt Utbildning Komittéens integrationsarbete och tycker att idén med gemensamma temadagar är toppen.

   • Catharina skriver:

    Vill bara poängtera att receptariestudenterna läser de flesta av sina kurser på Medicinareberget (undantaget kemi och galenik,vilket är samma för apotekarna). Många av kurserna går dessutom på institutioner under Sahlgrenska akademin, i samma byggnader som ni apotekare läser 🙂 Jag har under många år propagerat för att man borde arbeta för en lösning som ger receptariestudenterna möjlighet till dubbelt kårmedlemskap, då jag tror att det är här knuten ligger – inte vilken fakultet som har det övergripande ansvaret! Å andra sidan är det inte obligatoriskt med kårmedlemskap och vi behöver hitta andra sätt att underlätta för er att knyta kontakter med andra studentgrupper. Ser gärna att alla som har förslag på hur detta ska gå till hör av sig!

  • Magda skriver:

   Jag håller med om att receptarie och apotekarprogrammet i Göteborg bör integreras mer. Vi, Apotekarstudenter i Göteborg, har ett bra samarbete med andra program tack vare kåren. Samarbetet mellan apotekar- och tex läkarstudenter har jag uppfattat saknas på andra orter. Det samarbetet värderar många högt då dessa är vårdrelaterade program. Receptarieprogrammet ingår inte i Sahlgrenska Akademins Studentkår (SAKS) då den ligger på en annan institution. Och där är problemet.
   Varför Receptarieprogrammet inte flyttas till Sahlgrenska Institutionen tror jag beror på flera anledningar. De som näms ovan, men även att det inte finns så många salar på Medicinareberget. Integrationen hade säkerligen gynnat många, men jag tror att problem med salar på Medicinareberget hade ökat ytterligare, det hade varit för få lunchrum, grupprum med mera. Det är viktigt att studenterna har en trevlig studiemiljö, så att de kan vara trevliga mot varandra.
   Jag stödjer starkt Utbildning Komittéens integrationsarbete och tycker att idén med gemensamma temadagar är toppen.

   • Catharina skriver:

    Vill bara poängtera att receptariestudenterna läser de flesta av sina kurser på Medicinareberget (undantaget kemi och galenik,vilket är samma för apotekarna). Många av kurserna går dessutom på institutioner under Sahlgrenska akademin, i samma byggnader som ni apotekare läser 🙂 Jag har under många år propagerat för att man borde arbeta för en lösning som ger receptariestudenterna möjlighet till dubbelt kårmedlemskap, då jag tror att det är här knuten ligger – inte vilken fakultet som har det övergripande ansvaret! Å andra sidan är det inte obligatoriskt med kårmedlemskap och vi behöver hitta andra sätt att underlätta för er att knyta kontakter med andra studentgrupper. Ser gärna att alla som har förslag på hur detta ska gå till hör av sig!

  • Catharina skriver:

   Som programansvarig sedan 2007 vill jag dementera att det skulle ha funnits några som helst intentioner att försvåra för de fackliga organisationerna – tvärtom vi har varje år bjudit in båda förbunden att informera våra nyantagna studenter och jag hoppas att förbunden känner att de är välkomna!

   • Magda skriver:

    Vad glad jag är att jag fick ett svar! Visserligen har jag träffat på Receptarier i “längan” lite då och då, men ändå hade jag uppfattningen om att de befinner sig någon annanstans och “hänger” mer med naturvetarna. Det i sig är ju ett exempel på hur lite Apotekarstudenter vet om Receptariestudenter. Jobba på UK! så kan jag fråga kåren var de anser. Jag tycker att det är utmärkt att ha denna diskussion tack vare Sveriges Farmaceuters forum här!

  • Catharina skriver:

   Som programansvarig sedan 2007 vill jag dementera att det skulle ha funnits några som helst intentioner att försvåra för de fackliga organisationerna – tvärtom vi har varje år bjudit in båda förbunden att informera våra nyantagna studenter och jag hoppas att förbunden känner att de är välkomna!

   • Magda skriver:

    Vad glad jag är att jag fick ett svar! Visserligen har jag träffat på Receptarier i “längan” lite då och då, men ändå hade jag uppfattningen om att de befinner sig någon annanstans och “hänger” mer med naturvetarna. Det i sig är ju ett exempel på hur lite Apotekarstudenter vet om Receptariestudenter. Jobba på UK! så kan jag fråga kåren var de anser. Jag tycker att det är utmärkt att ha denna diskussion tack vare Sveriges Farmaceuters forum här!

 2. Warp skriver:

  Att de ligger helt separerade både fakultetsmässigt och rent fysiskt är ett mysterium för studenter på båda utbildningarna. Har under studietiden hört rykten om att en flytt inte sker pga att receptarieprogrammet genererar pengar till den organisation som i nuläget ansvarar för den, och att det därför inte var attraktivt för dem att “ge bort” programmet.

  Kan dessutom tillägga att fackförbund (iallafall tidigare) inte har fått ordentlig tillgång till att kommunicera med studenterna på receptarieprogrammet då de enligt programansvariga “spionerade” på deras utbildning.

  Om receptarieprogrammet hade flyttats över till Sahlgrenska akademin hade det troligen gynnat alla studenter.

  • Magda skriver:

   Jag håller med om att receptarie och apotekarprogrammet i Göteborg bör integreras mer. Vi, Apotekarstudenter i Göteborg, har ett bra samarbete med andra program tack vare kåren. Samarbetet mellan apotekar- och tex läkarstudenter har jag uppfattat saknas på andra orter. Det samarbetet värderar många högt då dessa är vårdrelaterade program. Receptarieprogrammet ingår inte i Sahlgrenska Akademins Studentkår (SAKS) då den ligger på en annan institution. Och där är problemet.
   Varför Receptarieprogrammet inte flyttas till Sahlgrenska Institutionen tror jag beror på flera anledningar. De som näms ovan, men även att det inte finns så många salar på Medicinareberget. Integrationen hade säkerligen gynnat många, men jag tror att problem med salar på Medicinareberget hade ökat ytterligare, det hade varit för få lunchrum, grupprum med mera. Det är viktigt att studenterna har en trevlig studiemiljö, så att de kan vara trevliga mot varandra.
   Jag stödjer starkt Utbildning Komittéens integrationsarbete och tycker att idén med gemensamma temadagar är toppen.

   • Catharina skriver:

    Vill bara poängtera att receptariestudenterna läser de flesta av sina kurser på Medicinareberget (undantaget kemi och galenik,vilket är samma för apotekarna). Många av kurserna går dessutom på institutioner under Sahlgrenska akademin, i samma byggnader som ni apotekare läser 🙂 Jag har under många år propagerat för att man borde arbeta för en lösning som ger receptariestudenterna möjlighet till dubbelt kårmedlemskap, då jag tror att det är här knuten ligger – inte vilken fakultet som har det övergripande ansvaret! Å andra sidan är det inte obligatoriskt med kårmedlemskap och vi behöver hitta andra sätt att underlätta för er att knyta kontakter med andra studentgrupper. Ser gärna att alla som har förslag på hur detta ska gå till hör av sig!

  • Catharina skriver:

   Som programansvarig sedan 2007 vill jag dementera att det skulle ha funnits några som helst intentioner att försvåra för de fackliga organisationerna – tvärtom vi har varje år bjudit in båda förbunden att informera våra nyantagna studenter och jag hoppas att förbunden känner att de är välkomna!

   • Magda skriver:

    Vad glad jag är att jag fick ett svar! Visserligen har jag träffat på Receptarier i “längan” lite då och då, men ändå hade jag uppfattningen om att de befinner sig någon annanstans och “hänger” mer med naturvetarna. Det i sig är ju ett exempel på hur lite Apotekarstudenter vet om Receptariestudenter. Jobba på UK! så kan jag fråga kåren var de anser. Jag tycker att det är utmärkt att ha denna diskussion tack vare Sveriges Farmaceuters forum här!

 3. apotekare skriver:

  De bägge grupperna har inget större umgänge i Uppsala heller

 4. apotekare skriver:

  De bägge grupperna har inget större umgänge i Uppsala heller

 5. apotekare skriver:

  De bägge grupperna har inget större umgänge i Uppsala heller