Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Tre av fyra förslag från apotekare åtgärdades

27 oktober 2016
I ett projekt på ortopeden på Södersjukhuset i Stockholm agerade läkare på 76 procent av de förändringar som en klinisk apotekare föreslog. Apotekartjänsten på kliniken är idag permanentad.

I projektet som pågick från oktober 2014 till september 2015 gjorde den kliniska apotekaren Birgitta Elfsson läkemedelsavstämningar på akuta patienter på tre av ortopedens vårdavdelningar. I de flesta fall hade en avstämning redan gjorts på akuten, men vid behov gjordes den om på avdelningen.

Resultaten dokumenterades i journalsystemet Take Care som en apotekaranteckning där bland annat förändringsförslag och relevanta läkemedelsrelaterade problem, LRP, fördes in.

Förändringsförslag och LRP återkopplades sedan till avdelningens läkare och vid utskrivning utvärderades i vilken mån som förändringsförslagen hade åtgärdats.

Under studieperioden genomförde Birgitta Elfsson totalt 1 301 läkemedelsavstämningar för patienter som i snitt var 78 år gamla. För 53 procent av patienterna, 693 personer, noterades minst ett förändringsförslag i läkemedelslistan.

Totalt dokumenterades 1 525 förändringsförslag. Vanligast var förslag om insättning av läkemedel, följt av utsättning och dosändring.

Vid uppföljningen i samband med utskrivningarna hade 1 161 förändringsförslag, eller 76 procent, åtgärdats av förskrivande läkare.

– Kontentan är alltså att över hälften av de patienter som jag gjorde läkemedelsavstämning på hade fel i läkemedelslistan, och att tre av fyra av mina förändringsförslag följdes. Dessutom hade många av patienterna läkemedelsrelaterade problem oavsett om listan var korrekt eller inte, säger hon.

På Södersjukhuset har Birgitta Elfsson idag en fast tjänst på ortopeden. Nu i september började även apotekaren Jenni Falgén som klinisk farmaceut på urologi/infektion.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.