Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar i kategori "Arbetsliv"


Industriavtalet i hamn

Industriavtalet, som reglerar löneökningar och andra villkor inom industrisektorn blev klart igår, söndag. Samtliga fem förbund i den fackliga samarbetsorganisationen Facken inom industrin har accepterat det slutbud som de opartiska ordförandena lade fram i industriförhandlingarna. Parterna har enats om ett …

Apotekspersonal oftare drabbade av psykisk ohälsa

Apotekspersonal är överrepresenterade i Försäkringskassans sjukskrivningsstatistik. Särskild stor är risken för psykisk ohälsa, visar en ny rapport från myndigheten.

Farmaceuter efterlyser mer läkemedel i vårdutredning

Utredningen om god och nära vård, som nu är ute på remiss, har förbisett läkemedelsanvändningen och farmaceuternas roll i den, menar tre farmaceutorganisationer i en gemensam debattartikel idag. Men utredaren menar att de missförstått utredningens uppdrag.

2020-08-21

Lundbeck omstrukturerar och sparkar upp till 160

Danska Lundbeck omstrukturerar sin forskning och utveckling och kommer att ta bort mellan 130 och 160 tjänster, de flesta i Danmark.

”Tre av fyra intensivvårds-patienter överlever”

COVID-19.

Från en dag till en annan kastades den kliniska farmaceuten Ingrid Otterbom in på en nystartad covid-avdelning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Uppgiften var att bygga upp ett läkemedelsförråd. Nu har hon byggt upp och ansvarat för fyra och kan se tillbaka på en kaotisk och svår tid där allt ändå fungerade tack var ett gott samarbete. Och de flesta patienterna överlevde.

Apotekare leder inköpen av skyddsutrustning i Stockholm

COVID-19.

Coronautbrottet förändrade drastiskt arbetsuppgifterna för apotekare Sara Lindholm Larsson. Nu ansvarar hon och en kollega för inköpen av skyddsutrustning till Region Stockholm.

Krisavtalet för apotekspersonal förlängs inte

COVID-19.

Det tillfälliga krisavtalet för apotekspersonal upphör att gälla idag. Någon förlängning är inte Sveriges Farmaceuter intresserade av, bland annat för att de anser att arbetsgivarna har misskött avtalet.

”Det har blivit mycket, mycket färre patientsamtal”

COVID-19.

Sjukvårdens omprioriteringar för att kunna ta hand om coronaptienter tillsammans med behovet att minimera smittrisken har gjort att de kliniska farmaceuterna i slutenvården har fått ändra sina arbetsrutiner ordentligt.

”Vi har börjat ta emot receptförnyelser per telefon”

COVID-19.

För kliniska farmaceuter i öppenvården i Sörmland har coronautbrottet inneburit att läkemedelsgenomgångarna nu görs per telefon och att de har fått nya uppgifter på vårdcentralerna – som att förnya recept.

Inget försäkringsskydd mot covid-19 för apotekspersonal

COVID-19.

Vid gårdagens regeringssammanträde beslutade regeringen, som väntat, att föra in covid-19 i den förteckning över smittsamma sjukdomar som arbetsskadeförsäkringen omfattar. I övrigt gjordes dock inga förändringar av den förordning som anger att en smittsam sjukdom kan klassas som en arbetsskada …