Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Oro över fallande resultat

18 oktober 2017
Allt fler läkarstudenter misslyckas med studierna redan de första terminerna. Trenden är liknande på apotekarprogrammet i Göteborg. Universitetet har ökat överintaget till apotekarprogrammet för att kompensera för bortfall och vidtagit flera åtgärder för att hjälpa studenterna, berättar Patrik Aronsson, ordförande i utbildningskommittén.

Läkartidningen uppmärksammade igår att allt fler färska studenter på landets läkarutbildningar har svårt att klara tentorna.

– Vi vaknade egentligen upp först i fjol. Tidigare har vi tänkt att det varit något övergående. Men när vi började räkna upptäckte vi att det är sjunkande prestationer för varje år, säger Agneta Ekman, universitetslektor vid läkarprogrammet i Göteborg till Läkartidningen.

Enligt en undersökning av resultaten på tre tidiga tentor är försämringen markant sedan 2010. Då var det runt 90 procent som var godkända efter omtentan. De senaste åren har i vissa fall bara knappt 60 procent klarat sig.

– Det har inte skett någon förändring i innehållet, det har inte blivit svårare eller mer kunskap att inhämta. Snarare tvärtom. Man har bland annat lagt in olika pedagogiska moment, lagt ut mer material på nätet och fler kontrollstationer i form av duggor, fortsätter Agneta Ekman.

På samtliga läkarutbildningar, förutom den i Lund, har de ansvariga märkt att fler nya studenter har svårt att klara tentorna.

Patrik Aronsson är ordförande i utbildningskommittén för apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet. Han ger en liknande bild av utvecklingen på sitt utbildningsprogram.

– Vi ser att våra apotekarstudenter har svårt att klara tentorna under den första terminen, men inte enbart där. Vi tar idag in ett stort överintag för att kompensera för bortfall, samtidigt som vi infört några åtgärder som vi hoppas kan hjälpa studenterna, säger han till Svensk Farmaci.

– Bland annat har vi erbjudit enskilda introduktionsmöten med samtliga nyantagna studenter för att diskutera förväntningar, förhoppningar och farhågor med studierna. Vi arbetar också med att se över våra förkunskapskrav för att göra dem tydligare och minska stress.

– Vi har även gått ut till programmets kurser med en uppmaning om att examinator bör bjuda in studenter som misslyckats med en viss tenta tre gånger till ett möte, för att diskutera detta, i syfte att hjälpa studenten, säger Patrik Aronsson.

Utfallet av examinationerna på apotekarprogrammet i Göteborg följs inom ramen för en studie som för närvarande håller på att slutföras.

I artikeln i Läkartidningen framförs flera delförklaringar till de sämre resultaten.

Att läkarstudenterna gör för mycket vid sidan av studierna pekas ut som ett problem. Svaga grundkunskaper och svårigheter med den medicinska terminologin anges också som bidragande orsaker.

En annan förklaringsmodell är att den digitala utvecklingen har lett till att studenter blivit mer ofokuserade och att synen på kunskap har förändrats.

– Sedan ska man inte bortse från att en hel del studenter har fuskat sig in genom högskoleprovet. Det kan vara ett större mörkertal än vi tror. Vi ser att det finns studenter som först har väldigt låga poäng och sedan skrivit 2,0, och de klarar sig sämre, säger Agneta Ekman till Läkartidningen.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

Ett svar till Oro över fallande resultat

  1. Apotekare pensionerad skriver:

    Jag minns att det var problem på läkarutbildningen i början av 70-talet för vissa fick svårt att klara tentorna och det diskuterades vad som skulle göras. Tidigare hade läkarutbildningen varit homogen och bestod av personer som kom direkt från gymnasiet och som hade de högsta betygen.Men då började man ta in personer med yrkeslivserfarenheter och då fick fler svårigheter att klara utbildningen.

    Jag minns dock att innan jag sökte in på Farmis så gjorde jag militärtjänst på sk Fackpluton (läkare, tandläkare, apotekare). En som hade gått läkarutbildningen ett år sa åt mig: Det svåra är att komma in på utbildningen och inte att klara den. Under den tjänstgöringen kom besked från CSN om man blivit antagen.

    Just det åren hade ingen aning om vilka poäng som krävdes, därför man hade börjat med sifferbetyg. En kille hade en pappa, som var direktör och som hade betalat för privatskolan Lundbergs för att han skulle komma in på läkarutbildningen, men han hade alldeles för låga betyg så han kom inte in. Han krossade i besvikelsen en stol i dagrummet vill jag minnas.

    Själv hade jag nog sökt in på läkarutbildningen, men i gymnasiet så hade vi en biologilaboration, där vi skulle hålla på med blod. När jag såg blodet, så svimmade jag och min medlaborant och blondin Katarina fick oroligt skaka liv i mig. Fruktansvärt pinsamt och jag insåg att läkarutbildningen var inget för mig. Hade detta inte hänt hade jag troligen sökt in på läkartidning.