Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Nya preses vill få politikerna att tänka på vetenskapen

12 januari 2018
Apotekaren Dan Larhammar, som blir ny preses för Vetenskapsakademien, betonar vikten av att satsa på grundforskning. – Politikerna behöver tänka långsiktigare än den egna mandatperioden, säger han.

I juli tar Dan Larhammar, apotekare och professor i molekylär cellbiologi, över som preses för Kungliga Vetenskapsakademien. Preses är Akademiens främste företrädare och den som håller i sammankomsterna.

Akademien har flera tunga uppdrag bland annat att utse Nobelprisen i kemi och fysik samt Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Nobelpriset i fysiologi eller medicin delas ut av Karolinska Institutets Nobelförsamling.

Cirka 450 svenska och 175 utländska ledamöter från olika vetenskapliga discipliner ingår i Vetenskapsakademien.

Hur kommer det märkas att du blir ny preses?

– Akademien har nyligen antagit ett nytt handlingsprogram och diskuterat vilka aktiviteter som vi ska prioritera. Jag tycker att det är väldigt bra prioriteringar och kommer att arbeta i linje med dem. Den ena prioriteringen är Policy for Science och den andra Science for policy.

Policy for Science innebär att jobba för en politik som gör att vetenskapen kan utvecklas. Dan Larhammar betonar vikten av att beslutsfattare satsar på grundforskning så att nya upptäckter kan göras.

– Politikerna behöver tänka långsiktigare än den egna mandatperioden och vilka arbetstillfällen och snabba resultat som kan åstadkommas. Politiker och journalister frågar alltid vad forskningen ska användas till. Men man bör inte bara arbeta med tillämpningar. Vetenskapsakademien har därför tagit som uppgift att ge ett långsiktigt perspektiv på den vetenskapliga utvecklingen.

Han framhåller att forskning som man först inte vetat vad den ska användas till i många fall senare har blivit oerhört betydelsefull och nämner ett par exempel.

– Internet är baserad på forskning som har haft helt andra syften än att skapa just internet. Vi ser det också inom cancerfältet där tidigare grundforskning om hur celler fungerar har lett fram till en ökad kunskap som gör att en mängd nya cancerläkemedel nu utvecklas.

Han berättar att Akademin har tagit fram en skrift med exempel på grundforskning som senare blivit viktig.

Det omvända Science for policy innebär att vetenskapliga underlag ska beaktas när politiska beslut tas.

– Det är inte alltid som det vetenskapliga underlaget bör fälla avgörandet för beslutet, det finns andra faktorer som exempelvis ekonomi. Men det är viktigt att det finns korrekta vetenskapliga underlag och att beslutsfattarna tar del av dessa.

Enligt Dan Larhammar blir det allt vanligare att beslut fattas utan vetenskaplig grund.

– Det finns både ideologiska och kommersiella intressen som försöker förneka fakta och vår roll är att stå upp för vetenskapen.

Kan du ge något exempel på det?

– Det mest hårresande är de politiska beslut som rör energipolitik där vissa regeringar inte vill förstå vilka överväldigande bevis det finns för att det pågår en global uppvärmning och att människan har en roll i den.

Dan Larhammar utsågs 2016 till Årets Farmaceut av Sveriges Farmaceuter och han har tidigare varit ordförande i Vetenskap & Folkbildning där han fortfarande är styrelseledamot. Han är professor vid Uppsala universitet där han forskar om bland annat neurobiologi och farmakologi. En stor del av hans anställning som professor ägnar han åt undervisning.

– Det blir undervisningen som jag får dra ner på för att hinna med det nya uppdraget. Men jag tycker att det är viktigt och stimulerande att undervisa och kommer att ägna mig en del åt det även framöver.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

Ett svar till Nya preses vill få politikerna att tänka på vetenskapen

  1. Apotekare pensionerad skriver:

    Låter mycket bra med grundforskning, som man kanske kan karaktäriseras som de sista upptäcktsresandena, som letar i vita fläckar på den vetenskapliga kartan. Lite av vetenskapens svarta bälte över det hela. Medicinsk Forskning är mer tillämpad forskning och kortsiktig. Frågan är hur mycket som skall satsas på det jämfört med ren grundforskning. Men mycket är okänt inom medicinsk forskning, men den är ruskigt dyr jämfört med annan forskning och särskilt när det kommer till kliniska tester av läkemedel. Kliniska tester på läkemedel är en gökunge, där att dokumentera ett läkemedel kan kosta lika mycket som en stor del av forskningen inom ett forskningsfält. En sak som kan saknas är doktorandkursen Hur du blir en toppforskare. Jag tror inte sådana kurser.finns.

    På senare år är jag mest intresserad av forskning på halka, därför den kan göra stora delar av befolkningen rörelsehindrade och handikappade. Halka kan också framkalla dödsfall. Klimatförändringen har framkallat längre isperioder som kan vara ett par månader per vinter numera. Jag har skrivit insändare om gratis bussbiljetter för pensionärer för att minimera gångsträckan vid halka. Nu verkar det komma snart i min kommun. Jag har också klagat på att trottoarerna är felkonstruerade. Med dagens klimat måste de släppa igenom vatten, så att det inte fryser till och bildar ett islager, som aldrig försvinner förrän vid snösmältning. Där har jag inte fått gehör ännu.

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Sveriges Farmaceuter driver på för att dosläkemedel ska lämnas ut på apotek — och bara i undantagsfall på exempelvis bensinmackar. Håller du med?

Loading ... Loading ...