Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

LV kommenterar artiklar

21 december 2012
Läkemedelsverkets ledning kommenterar nu UNT:s artiklar om situationen på verket. Läs ledningens budskap till de anställda här på sajten.

Igår och idag skriver Upsala Nya Tidning, UNT, om situationen på Läkemedelsverket.

I intern information, som nyss gick ut till de anställda på verket, kommenterar verksledningen genom förvaltningsdirektör Enrique Arias artiklarna så här:

“Den nya organisation som träder ikraft 1 januari 2013 är ett resultat av många medarbetares arbetsinsatser och synpunkter, med utgångspunkt i det värdegrundsarbete och den organisationsutveckling som genomfördes under första delen av 2012. Många medarbetare deltog med synpunkter i det arbetet, och förhoppningen är att vår nya indelning i verksamhetsområden ska fungera bra för oss alla.

Läkemedelsverket har genomgått stora förändringar de senaste åren. Både uppdragen och ansvarsområdena har ändrats, liksom en rad faktorer i omvärlden. Det är därför en naturlig följd att anpassa organisationen efter de omständigheterna.

Inom stora delar av verksamheten har chefer tillsammans med sin personal under året jobbat med att minska problemen förknippade med arbetsbelastningen och balansen arbete/fritid, och fortsatt satsningar på arbetsmiljöarbetet har initierats.

De arbetsmiljöproblem som finns – bland annat på grund av hög arbetsbelastning – är något som ledning och chefer arbetar aktivt för att komma tillrätta med. Idag har ledningen en bra dialog med huvudskyddsombud och arbetsmiljöombud för att löpande följa situationen och hantera arbetsmiljöproblemen.

Det är givetvis allvarligt om patientsäkerheten skulle vara i fara på grund av arbetsbelastningen, men det finns ingenting som tyder på att så skulle vara fallet. Under det senaste året har flera projekt startat och genomförts för att säkerställa att organisationen arbetar effektivt och utför sitt uppdrag med god kvalitet. Dessa insatser är främst lean-utbildning för alla medarbetare, värdegrundsprojektet samt revisionen av kvalitetsgruppens roll och arbetssätt.”

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

24 svar till LV kommenterar UNT-artiklarna

 1. LV- medarbetare skriver:

  Ledningen fortsätter tillämpa den kommunikationsstrategi som man lärt sig från Irak och Nordkorea. Likt Bagdad Bob förklarar man att läget är helt under kontroll och den onde fienden kommer att motas bort. Och detta händer på en svensk myndighet 2012. Man kan inte tro att det är sant….

  • Annan LV-medarbetare skriver:

   Känner inte igen mig alls i din beskrivning. Du verkar ha återkommit ofta med liknande uttalanden om LV. Stå upp för din åsikt och framför den, om du vill ha en förändring istället för att sitta här och klaga.

  • Lilian Hallberg skriver:

   Ibland undrar jag vad det är för slags svar folk vill ha egentligen. Finns det något ledningen kan göra eller säga/inte säga som inte bemöts med anonymt hån? Själv tyckte jag det var ett trevligt svar. Jag vet inget mer om ev turbulens i ledningen än det jag hört ryktesvägen och via media, och det är ingen automatisk sanning för mig. Däremot kan jag tycka att om jag var så ohyggligt missnöjd med hur någonting sköttes skulle jag försöka göra något åt det. Att anonymt sprida ut sin bitterhet via media kanske är ett sätt men jag tror det skulle vara mer effektivt och konstruktivt att ta dialogen direkt med berörda?  Av medierapporteringen kan man lätt få för sig att Läkemedelsverket är en terrorstyrd arbetsplats i uppror. Det är verkligen inte min bild av mitt jobb. Jag trivs jättebra. Alla påverkas alltså inte av den dåliga stämning som eventuellt pågår.

   Det här är min åsikt och den står jag för. God Jul!

   • Folkvett skriver:

    Amen, Lilian. Helt enig!

   • fd LV skriver:

     Det är väldigt lätt att stå för sin åsikt när man inte har något att kritisera.

    • tystad skriver:

     Nja fd LV. Att våga stå upp mot de anonyma nätkritikerna är inte “lätt”, det är modigt. Det klimat dessa anonyma nätare skapat har tystat många.     

 2. LV- medarbetare skriver:

  Ledningen fortsätter tillämpa den kommunikationsstrategi som man lärt sig från Irak och Nordkorea. Likt Bagdad Bob förklarar man att läget är helt under kontroll och den onde fienden kommer att motas bort. Och detta händer på en svensk myndighet 2012. Man kan inte tro att det är sant….

  • Annan LV-medarbetare skriver:

   Känner inte igen mig alls i din beskrivning. Du verkar ha återkommit ofta med liknande uttalanden om LV. Stå upp för din åsikt och framför den, om du vill ha en förändring istället för att sitta här och klaga.

  • Lilian Hallberg skriver:

   Ibland undrar jag vad det är för slags svar folk vill ha egentligen. Finns det något ledningen kan göra eller säga/inte säga som inte bemöts med anonymt hån? Själv tyckte jag det var ett trevligt svar. Jag vet inget mer om ev turbulens i ledningen än det jag hört ryktesvägen och via media, och det är ingen automatisk sanning för mig. Däremot kan jag tycka att om jag var så ohyggligt missnöjd med hur någonting sköttes skulle jag försöka göra något åt det. Att anonymt sprida ut sin bitterhet via media kanske är ett sätt men jag tror det skulle vara mer effektivt och konstruktivt att ta dialogen direkt med berörda?  Av medierapporteringen kan man lätt få för sig att Läkemedelsverket är en terrorstyrd arbetsplats i uppror. Det är verkligen inte min bild av mitt jobb. Jag trivs jättebra. Alla påverkas alltså inte av den dåliga stämning som eventuellt pågår.

   Det här är min åsikt och den står jag för. God Jul!

   • Folkvett skriver:

    Amen, Lilian. Helt enig!

   • fd LV skriver:

     Det är väldigt lätt att stå för sin åsikt när man inte har något att kritisera.

    • tystad skriver:

     Nja fd LV. Att våga stå upp mot de anonyma nätkritikerna är inte “lätt”, det är modigt. Det klimat dessa anonyma nätare skapat har tystat många.     

 3. LV- medarbetare skriver:

  Ledningen fortsätter tillämpa den kommunikationsstrategi som man lärt sig från Irak och Nordkorea. Likt Bagdad Bob förklarar man att läget är helt under kontroll och den onde fienden kommer att motas bort. Och detta händer på en svensk myndighet 2012. Man kan inte tro att det är sant….

  • Annan LV-medarbetare skriver:

   Känner inte igen mig alls i din beskrivning. Du verkar ha återkommit ofta med liknande uttalanden om LV. Stå upp för din åsikt och framför den, om du vill ha en förändring istället för att sitta här och klaga.

  • Lilian Hallberg skriver:

   Ibland undrar jag vad det är för slags svar folk vill ha egentligen. Finns det något ledningen kan göra eller säga/inte säga som inte bemöts med anonymt hån? Själv tyckte jag det var ett trevligt svar. Jag vet inget mer om ev turbulens i ledningen än det jag hört ryktesvägen och via media, och det är ingen automatisk sanning för mig. Däremot kan jag tycka att om jag var så ohyggligt missnöjd med hur någonting sköttes skulle jag försöka göra något åt det. Att anonymt sprida ut sin bitterhet via media kanske är ett sätt men jag tror det skulle vara mer effektivt och konstruktivt att ta dialogen direkt med berörda?  Av medierapporteringen kan man lätt få för sig att Läkemedelsverket är en terrorstyrd arbetsplats i uppror. Det är verkligen inte min bild av mitt jobb. Jag trivs jättebra. Alla påverkas alltså inte av den dåliga stämning som eventuellt pågår.

   Det här är min åsikt och den står jag för. God Jul!

   • Folkvett skriver:

    Amen, Lilian. Helt enig!

   • fd LV skriver:

     Det är väldigt lätt att stå för sin åsikt när man inte har något att kritisera.

    • tystad skriver:

     Nja fd LV. Att våga stå upp mot de anonyma nätkritikerna är inte “lätt”, det är modigt. Det klimat dessa anonyma nätare skapat har tystat många.