Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

LV kommenterar artiklar

21 december 2012
Läkemedelsverkets ledning kommenterar nu UNT:s artiklar om situationen på verket. Läs ledningens budskap till de anställda här på sajten.

Igår och idag skriver Upsala Nya Tidning, UNT, om situationen på Läkemedelsverket.

I intern information, som nyss gick ut till de anställda på verket, kommenterar verksledningen genom förvaltningsdirektör Enrique Arias artiklarna så här:

“Den nya organisation som träder ikraft 1 januari 2013 är ett resultat av många medarbetares arbetsinsatser och synpunkter, med utgångspunkt i det värdegrundsarbete och den organisationsutveckling som genomfördes under första delen av 2012. Många medarbetare deltog med synpunkter i det arbetet, och förhoppningen är att vår nya indelning i verksamhetsområden ska fungera bra för oss alla.

Läkemedelsverket har genomgått stora förändringar de senaste åren. Både uppdragen och ansvarsområdena har ändrats, liksom en rad faktorer i omvärlden. Det är därför en naturlig följd att anpassa organisationen efter de omständigheterna.

Inom stora delar av verksamheten har chefer tillsammans med sin personal under året jobbat med att minska problemen förknippade med arbetsbelastningen och balansen arbete/fritid, och fortsatt satsningar på arbetsmiljöarbetet har initierats.

De arbetsmiljöproblem som finns – bland annat på grund av hög arbetsbelastning – är något som ledning och chefer arbetar aktivt för att komma tillrätta med. Idag har ledningen en bra dialog med huvudskyddsombud och arbetsmiljöombud för att löpande följa situationen och hantera arbetsmiljöproblemen.

Det är givetvis allvarligt om patientsäkerheten skulle vara i fara på grund av arbetsbelastningen, men det finns ingenting som tyder på att så skulle vara fallet. Under det senaste året har flera projekt startat och genomförts för att säkerställa att organisationen arbetar effektivt och utför sitt uppdrag med god kvalitet. Dessa insatser är främst lean-utbildning för alla medarbetare, värdegrundsprojektet samt revisionen av kvalitetsgruppens roll och arbetssätt.”

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

24 svar till LV kommenterar UNT-artiklarna


Annonsera och prenumerera