Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Krav på förnyelse av
farmaciutbildningarna

15 mars 2017
Apoteksutredningen vill att farmaciutbildningarna förändras för att möta apotekens behov och föreslår ändringar i examensordningen. Uppsala universitet gör en kraftig omstöpning av sitt apotekarprogram redan i höst.

Enligt Åsa Kullgrens apoteksutredning som presenterades förra veckan möter dagens farmaceutiska grundutbildningar inte fullt ut de behov som finns på arbetsmarknaden.

Mer konkret menar man att rådgivningen ibland brister i samband med receptexpedition på apotek, och att detta i sin tur bland annat beror på att farmaceuter i sin grundutbildning inte får tillräckligt träning och självförtroende i den rådgivande rollen.

Utredningen föreslår därför att nya krav på ”förmåga att ge individuellt anpassad information och rådgivning om läkemedel” läggs till i examensordningen för receptarieexamen.

För apotekarexamen föreslås samma formulering med tillägget att förmågan ska vara ”fördjupad”.

Som vi skrivit tidigare gör Uppsala universitet, Sveriges största lärosäte på farmaciområdet, en kraftig förnyelse av sitt apotekarprogram i höst.

I det omgjorda programmet finns nya kurser som till viss del adresserar de brister som utredningen lyfter fram. Det sker bland annat inom ramen för de nya terminsöverskridande kurserna Professionell utveckling, som vi uppmärksammat tidigare.

– Tanken är att belysa olika områden som apotekare kan arbeta inom, bland annat apotek, och stärka studenternas professionella identitet och utveckling. Vi vill att studenterna ska gå rakryggade ut i arbetslivet och känna att de har en unik kunskap, säger Anja Sandström, studierektor och koordinator för det nya apotekarprogrammet.

En kurs i professionell utveckling är ”Läkemedelsrådgivare till patient och samhälle” på tre högskolepoäng under termin 6, där studenterna får träna på att kommunicera relevant information på ett målgruppsanpassat sätt.

En annan nyhet är en kurs i fördjupad läkemedelsanvändning under termin 10, som ska läsas i nära anslutning till apotekspraktiken.

– Kursen läses efter de valbara kurserna. Ett inslag är att studenterna i grupp får uppgiften att ta fram förslag på en farmaceutisk tjänst. Den kan men måste inte ha koppling till apotek, berättar Anja Sandström.

Apotekspraktiken, som kommer att vara uppdelad på termin 6 och 10, förstärks också med mer fokus på kommunikation i det nya apotekarprogrammet i Uppsala.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

3 svar till Krav på förnyelse av
farmaciutbildningarna

  1. Apotekare skriver:

    Det stora problemet vid undervisning i dessa moment är att man under en följd av år i utbildningen nedprioriterat kunskaper om patienten, sjukdomen och läkemedlet. Man har fokuserat enbart på teknisk kunskap om läkemedel. Kommunikationsundervisningen idag går i mångt och mycket ut på “att dela med sig av sin kunskap”, dvs envägskommunikation med normativa data, inte en anpassning till all den variation som förekommer i verkligheten. Inom andra vårdyrken brukar man arbeta med algoritmer som vägleder hur man ska fråga patienten och hur man går vidare beroende på svaret på en fråga. Att kunna ge råd baserat på en helhetskunskap, som man får genom relevant utbildning om och erfarenhet av helheten, inte bara isolerat läkemedelskunnande är svårt men är nödvändigt om inte rådgivningen ska stanna vid ensidig uppläsning av fakta. En sådan träning skulle säkert öka självkänslan också.

  2. Apotekare pensionerad skriver:

    För att bli riktigt duktig apotekare måste man ha fördjupad kunskap om en sjukdom och försöka lära sig det mesta om olika behandlingar och läkemedel. Förstår man en sjukdom väl, så förstår man alla andra sjukdomar mycket bättre. Utan sådan kunskap är risken att man förstår väldigt lite. Vilka läkare dominerar i media. Jo, de hög specialiserade som kan allt om en mindre sjukdomsgrupp. Det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan kunskap och förståelse. Man kan ha kunskaper, men inte förstå dem. Det är inte bra när man skall informera.

  3. Ranitidin skriver:

    Som det är idag, man är en “duktig” farmaceut om man har medicinen hemma, är snabb, trevlig och verkar trygg medans men svarar på frågor. mer än så krävs det inte. Att vara en mästare på farmakokinetik är kul för dig men ingen bryr sig. Glöm avancerad utbildning. Antingen kämpa för mer behörigheter och mer krävande arbetsuppgifter på apotek eller reducera utbildningen till 2-4 terminer med mycket mer butiksekonomi och övningar i att vara en snabb och trevlig servitör i vit rock.