Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Industrianställda
drar ifrån i löneligan

31 januari 2017
För femte året i rad var det i fjol de industrianställda farmaceuterna som hade den bästa löneutvecklingen i förbundet. Lönegapet till övriga yrkeskategorier ökar – för apotekare skiljer det idag i medeltal drygt 21 000 kronor i månaden mellan industri och apotek. Men förmånsvärde kopplat till tjänstebil och andra förmåner ingår i siffrorna vilket försvårar jämförelsen. KOMPLETTERAD 1/2

Sveriges Farmaceuters årliga lönestatistik har nu sammanställts och distribueras till alla medlemmar med Svensk Farmaci nr 1 i februari.

Vi kan redan nu berätta att industrianställda apotekare och receptarier var fjolårets vinnare.

Den genomsnittliga löneökningen i gruppen var hela 5,4 procent – inte sedan 2013 har löneökningen i gruppen varit så stor. Siffrorna inkluderar både effekter av lönerevisioner samt att vissa medlemmar blivit befordrade under året.

Statistiken är baserad på matchning av identiska individer som deltog i föregående enkät och som stannat kvar inom samma avtalsområde.

Motsvarande siffror för apoteksanställda farmaceuter var i fjol 3,5 procent, för statligt anställda 3,9 procent och för landstingsanställda 3,1 procent. Jämfört med andra samhällssektorer handlar det i samtliga fall om relativt stora löneökningar.

Eftersom löneökningarna nu varit störst i industrin i fem år i rad vidgas gapet mellan de industrianställdas och de övriga medlemskategoriernas löner successivt.

Medelmånadslönen för en industrianställd apotekare, medlem i förbundet, var i fjol 57 325 kronor, att jämföra med 35 960 kronor för en apoteksanställd.

– Skillnaden kan tyckas stor men man ska komma ihåg att förmåner som förmånsvärde kopplat till tjänstebil och bonus/vinstdelning, som är vanligt förekommande i industrin, är inbakade i dessa siffror. Man kan fråga sig om detta är optimalt och vi har för närvarande en diskussion om att försöka renodla lönestatistiken inför kommande år, säger Claes Jagensjö, styrelseledamot i Sveriges Farmaceuter och ledamot i industrisektionen.

För en statligt anställd apotekare var medelmånadslönen 43 154 kronor och för en landstingsanställd 41 629 kronor.

Medelmånadslöner för receptarier var 2016 på apotek 33 807 kronor, inom industrin 47 645 kronor, i statlig sektor 38 146 kronor och i landsting 35 400 kronor.

– Det är glädjande att apotekarna och receptarierna i industrin har en så positiv trend. Däremot är det bekymmersamt att lönegapet mellan våra medlemskategorier växer. Det blir en utmaning för oss framöver att försöka minska det, säger Kristina Fritjofsson, förbundsordförande.

I tryckta Svensk Farmaci nr 1/17 finns, förutom lönestatistikfoldern, en längre artikel om löneutvecklingen med mer fördjupad statistik, jämförelser mellan könen, diagram med mera.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera