Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Experter har kopplingar
till läkemedelsindustrin

7 oktober 2013
Svenska experter som deltar i EU:s läkemedelsarbete har oftare direkta intressen inom läkemedelsindustrin, jämfört med experter från andra EU-länder. Det visar Svensk Farmacis genomgång av EMA:s så kallade expertlista.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA uppdaterar regelbundet en offentligt tillgänglig lista på de vetenskapliga experter som myndigheten anlitar.

Listan innehåller jävsdeklarationer som experterna undertecknat själva. Experterna måste varje år fylla i eller förnya sina jävsdeklarationer.

EMA gör, baserat på jävsdeklarationerna, en riskgradering av varje expert.

Tre risknivåer finns, där 1 står för ”inga deklarerade intressen inom läkemedelsindustrin”, 2 betyder ”indirekta intressen inom läkemedelsindustrin” och 3 står för ”direkta intressen inom läkemedelsindustrin”.

Intressena avser personernas yrkesverksamhet under de senaste fem åren. Intressen gör att olika restriktioner gäller för den aktuella expertens EU-arbete.

Sverige har, som Svensk Farmaci uppmärksammat tidigare, sett till landets folkmängd en relativt stor expertrepresentation i EMA-arbetet.

Expertkontingenten från Läkemedelsverket består av 194 personer. Enligt Svensk Farmacis genomgång av listan befinner sig 35 av dessa 194 svenska experter i kategori 3, och har alltså “direkta intressen i läkemedelsindustrin” enligt EMA:s definition. Det motsvarar 18 procent av experterna.

Det är klart fler än tunga EU-länder som Tyskland och Frankrike. Endast 22 av de 245 experterna från det tyska läkemedelsverket, BfArM, tillhör exempelvis risknivå 3.

Av experterna som EMA anlitar från det franska läkemedelsverket, AFSSAPS, befinner sig 27 i kategori 3.

Storbritanniens läkemedelsmyndighet MHPRA har dock i absoluta tal fler experter som bidrar i EU-arbetet med direkta intressen inom läkemedelsindustrin än Sverige – 44 stycken.

Britterna bidrar dock med hela 273 experter. Procentuellt räknat har Sverige en högre andel kategori 3-experter än Storbritannien.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har Läkemedelsverket rekryterat många personer från Astra Zenecas nedlagda forskningsenheter i Sverige på senare tid.

Detta har påverkat antalet personer med direkta intressen i läkemedelsindustrin – 9 av de 35 experterna med risknivå 3 har arbetat på Astra Zeneca under de fem senaste åren, enligt EMA:s lista.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

30 svar till Experter har kopplingar
till läkemedelsindustrin

 1. UN Owen skriver:

  “Kopplingar till läkemedelsindustrin” – det låter ju som om det skulle ligga en hund begraven på något sätt. I själva verket är förklaringen enkel: många av de experter som graderats i risknivå 3 har tidigare arbetat på läkemedelsföretag (gränsen går vid 5 år). Inte minst i samband med AstraZenecas nedläggning år 2012 flyttade ett antal experter över från AZ till Läkemedelsverket. På så vis fick LV in många kompetenta specialister som ger värdefulla bidrag till LV:s verksamhet.

  Eftersom såpass kort tid gått sedan dessa personer var anställda på läkemedelsföretag hamnar de inom risknivå 3 och har då restriktioner inom vissa av EMAs områden. Ingenting konstigt med det alls, och knappast något av nyhetsvärde. Att namnge en enskild person som aktieinnehavare i AstraZeneca finner jag högst anmärkningsvärt. Det är svårt att se något allmänintresse i det.

  • B G skriver:

   Det som du beskriver om fem år framgår ju redan alldeles utmärkt av artikeln. Jag tycker inte att artikeln på något överdrivet sätt skandaliserar eller antyder begravna hundar. (Skulle möjligen vara rubriken). Det är snarast en ganska saklig redovisning som illustrerar att många av LVs experter är nykomlingar från industrin och därmed, som du förtydligar, är belagda med restriktioner i EU-arbetet. Det är kanske ingen världsnyhet men inte heller helt ointressant.

   Att en av LÄkemedelsverkets experter sitter med aktier i AZ tycker jag faktiskt är av visst allmänintresse. hon borde naturligtvis ha sålt innehavet innan hon började på LV. Vet inte vad verkets policy säger men får medarbetare verkligen äga aktier i läkemedelsbolag? Det tycker åtminstone jag inte är rimligt. Kan SF kolla upp vad som gäller?

   Uppgiften om personen är ju för övrigt redan offentlig på EMAs hemsida så jag finner det inte det minsta kontroversiellt att hon namnges här. Tala om känsliga tår, det handlar ju inte precis om en illasinnad namngivning av gärningsman på Flashback. Sälj!

   Heja Svensk Farmaci! Hoppas ni har resurser att på olika sätt bevaka och granska Läkemedelsverket på saklig bas. Det finns många stenar att vända på som är betydligt större än den här!

   • Joakim Brandberg skriver:

    Förutom jävsreglerna i förvaltningslagen, som ju gäller för alla i den offentliga förvaltningen och tillämpas dagligen på LV, har vi på LV också tydliga interna regler. Alla anställda rekommenderas eller åläggs, beroende på sina arbetsuppgifter, att avveckla innehav av aktier eller andra aktierelaterade finansiella instrument i företag som berörs av LVs verksamhet. Förra året stramade vi upp vårt etiska regelverk ytterligare och lade till ännu ett steg i processen – alla anställda ska årligen lämna in en deklaration om gällande jäv och bisysslor. Vi på LV välkomnar att dessa angelägna frågor uppmärksammas och hanteras rätt, både internt och externt.

    Joakim Brandberg, chefsjurist på LV

  • Saklig artikel skriver:

   Det förvånar mig att LV inte hamnat i Uppdrag granskning för detta. Inte för statistiken som redovisats i artikeln men för andra bottnar. Det senaste året har funnits personer som varit anställda på LV samtidigt som de fått ut avgångsvederlag från AZ. Snacka om jäv! Det går inte att vifta bort som oproblematiskt när personer i jäv sätts att utreda konkurrerande företags produkter. Majoriteten utnyttjar förmodligen inte sin nya position men med denna nya omfattande tillströmning från industrin kan myndigheten inte längre kalla sig oberoende. Det är en förtroendefråga av allmänintresse. Och också en förtroendefråga för konkurrerande industri (tex generikaindustrin).

 2. UN Owen skriver:

  “Kopplingar till läkemedelsindustrin” – det låter ju som om det skulle ligga en hund begraven på något sätt. I själva verket är förklaringen enkel: många av de experter som graderats i risknivå 3 har tidigare arbetat på läkemedelsföretag (gränsen går vid 5 år). Inte minst i samband med AstraZenecas nedläggning år 2012 flyttade ett antal experter över från AZ till Läkemedelsverket. På så vis fick LV in många kompetenta specialister som ger värdefulla bidrag till LV:s verksamhet.

  Eftersom såpass kort tid gått sedan dessa personer var anställda på läkemedelsföretag hamnar de inom risknivå 3 och har då restriktioner inom vissa av EMAs områden. Ingenting konstigt med det alls, och knappast något av nyhetsvärde. Att namnge en enskild person som aktieinnehavare i AstraZeneca finner jag högst anmärkningsvärt. Det är svårt att se något allmänintresse i det.

  • B G skriver:

   Det som du beskriver om fem år framgår ju redan alldeles utmärkt av artikeln. Jag tycker inte att artikeln på något överdrivet sätt skandaliserar eller antyder begravna hundar. (Skulle möjligen vara rubriken). Det är snarast en ganska saklig redovisning som illustrerar att många av LVs experter är nykomlingar från industrin och därmed, som du förtydligar, är belagda med restriktioner i EU-arbetet. Det är kanske ingen världsnyhet men inte heller helt ointressant.

   Att en av LÄkemedelsverkets experter sitter med aktier i AZ tycker jag faktiskt är av visst allmänintresse. hon borde naturligtvis ha sålt innehavet innan hon började på LV. Vet inte vad verkets policy säger men får medarbetare verkligen äga aktier i läkemedelsbolag? Det tycker åtminstone jag inte är rimligt. Kan SF kolla upp vad som gäller?

   Uppgiften om personen är ju för övrigt redan offentlig på EMAs hemsida så jag finner det inte det minsta kontroversiellt att hon namnges här. Tala om känsliga tår, det handlar ju inte precis om en illasinnad namngivning av gärningsman på Flashback. Sälj!

   Heja Svensk Farmaci! Hoppas ni har resurser att på olika sätt bevaka och granska Läkemedelsverket på saklig bas. Det finns många stenar att vända på som är betydligt större än den här!

   • Joakim Brandberg skriver:

    Förutom jävsreglerna i förvaltningslagen, som ju gäller för alla i den offentliga förvaltningen och tillämpas dagligen på LV, har vi på LV också tydliga interna regler. Alla anställda rekommenderas eller åläggs, beroende på sina arbetsuppgifter, att avveckla innehav av aktier eller andra aktierelaterade finansiella instrument i företag som berörs av LVs verksamhet. Förra året stramade vi upp vårt etiska regelverk ytterligare och lade till ännu ett steg i processen – alla anställda ska årligen lämna in en deklaration om gällande jäv och bisysslor. Vi på LV välkomnar att dessa angelägna frågor uppmärksammas och hanteras rätt, både internt och externt.

    Joakim Brandberg, chefsjurist på LV

  • Saklig artikel skriver:

   Det förvånar mig att LV inte hamnat i Uppdrag granskning för detta. Inte för statistiken som redovisats i artikeln men för andra bottnar. Det senaste året har funnits personer som varit anställda på LV samtidigt som de fått ut avgångsvederlag från AZ. Snacka om jäv! Det går inte att vifta bort som oproblematiskt när personer i jäv sätts att utreda konkurrerande företags produkter. Majoriteten utnyttjar förmodligen inte sin nya position men med denna nya omfattande tillströmning från industrin kan myndigheten inte längre kalla sig oberoende. Det är en förtroendefråga av allmänintresse. Och också en förtroendefråga för konkurrerande industri (tex generikaindustrin).

 3. LV-anställd skriver:

  Dessa förhållanden tas väl om hand av regelverket och de offentliga jävdeklarationer som krävs i EU-arbetet. Men det finns värre aspekter. En högt uppsatt anställd på LV har under en lång tid formellt varit anställd av AstraZeneca samt under samma tid varit adjungerad medlem i verkets Q-grupp. Denna grupp kvalitetssäkrar våra utredningar och här nås finala ställningstaganden i godkännandeärenden. Till skillnad från de nämnda EU-experterna har detta förhållande nogsamt hållts hemligt.

  Detta är en skandal som granskande journalister borde rota i.

 4. LV-anställd skriver:

  Dessa förhållanden tas väl om hand av regelverket och de offentliga jävdeklarationer som krävs i EU-arbetet. Men det finns värre aspekter. En högt uppsatt anställd på LV har under en lång tid formellt varit anställd av AstraZeneca samt under samma tid varit adjungerad medlem i verkets Q-grupp. Denna grupp kvalitetssäkrar våra utredningar och här nås finala ställningstaganden i godkännandeärenden. Till skillnad från de nämnda EU-experterna har detta förhållande nogsamt hållts hemligt.

  Detta är en skandal som granskande journalister borde rota i.

 5. Joakim Söderberg skriver:

  Brösttoner i kommentarerna men är det inte ett tankefel i analysen? Ni jämför per capita men om vi ska göra en riktig jämförelse måste den väl vara med små länder som har en stor inhemsk läkemedelsindustri? Det är möjligen att Danmark går att jämföra med Sverige men finns det något annat litet land i Europa som under den studerade perioden haft så stora inhemska bolag som Astra och Pharmacia? Danmark med Novo, Lundbeck, under en period Nycomed kvalar kanske in och gissningsvis borde siffrorna för Danmark då vara ännu mer katastrofala i den typ av analys som ni gör? Slutsatsen måste nog ändå bli att den här typen av jämförelse leder fel och att vi om vi tar hänsyn till den kommer att diskvalificera kompetenta experter till förmån för mindre kompetenta med lägre erfarenhet.

  • svenskfarmaci skriver:

   Hej Jocke! Alla “intressen” som refereras i
   artikeln är ju förhållanden som är förenliga med dagens regelsystem. Att man skulle “ta hänsyn till dessa intressen för att diskvalificera kompetenta experter” är nog inte att rekommendera och heller inget som impliceras av artikeln, tycker jag.

   Artikeln illustrerar väl främst att relativt många svenska experter har restriktioner i EU-arbetet p g a det EMA kallar “direkta intressen” i industrin. Vår starka läkemedelsindustri är säkert en underliggande delförklaring.

   Jag kollar gärna t ex Danmark vid tillfälle och kompletterar artikeln (eller vill du bidra? ;).

   Nils, Svensk Farmaci

 6. Joakim Söderberg skriver:

  Brösttoner i kommentarerna men är det inte ett tankefel i analysen? Ni jämför per capita men om vi ska göra en riktig jämförelse måste den väl vara med små länder som har en stor inhemsk läkemedelsindustri? Det är möjligen att Danmark går att jämföra med Sverige men finns det något annat litet land i Europa som under den studerade perioden haft så stora inhemska bolag som Astra och Pharmacia? Danmark med Novo, Lundbeck, under en period Nycomed kvalar kanske in och gissningsvis borde siffrorna för Danmark då vara ännu mer katastrofala i den typ av analys som ni gör? Slutsatsen måste nog ändå bli att den här typen av jämförelse leder fel och att vi om vi tar hänsyn till den kommer att diskvalificera kompetenta experter till förmån för mindre kompetenta med lägre erfarenhet.

  • svenskfarmaci skriver:

   Hej Jocke! Alla “intressen” som refereras i
   artikeln är ju förhållanden som är förenliga med dagens regelsystem. Att man skulle “ta hänsyn till dessa intressen för att diskvalificera kompetenta experter” är nog inte att rekommendera och heller inget som impliceras av artikeln, tycker jag.

   Artikeln illustrerar väl främst att relativt många svenska experter har restriktioner i EU-arbetet p g a det EMA kallar “direkta intressen” i industrin. Vår starka läkemedelsindustri är säkert en underliggande delförklaring.

   Jag kollar gärna t ex Danmark vid tillfälle och kompletterar artikeln (eller vill du bidra? ;).

   Nils, Svensk Farmaci

 7. Alli och Anna-Lena skriver:

  Vi är två av dessa ”experter” som arbetade på AstraZeneca och som anställdes vid LV efter AstraZenecas nedläggning i Södertälje år 2012. I samband med vår anställning blev vi upplysta om de villkor som gäller när man kommer från läkemedelsindustrin. Vi har hela tiden följt LVs regelverk, vilket i sin tur följer EMAs förordningar, och har självklart varit fullt informerade och införstådda med de regler som finns avseende jäv. All information om vår anställning vid AstraZeneca och övriga förhållanden av betydelse har rapporterats till EMA via Public Declaration of Interests. Att något regelbrott skulle ha begåtts av oss eller LV kan vi inte se.

  Av de kommentarer som lämnats här framgår att vissa personer, uppenbarligen LV-anställda, inte delar vår syn på saken. Detta är tyvärr inget som har framförts till oss ansikte mot ansikte. Det är tråkigt att dessa personer inte kan komma och prata med oss, istället för att skriva anonyma kommentarer på nätet. Att ta upp en enskild persons fall på det sätt som ”LV anställd” gör här i sin kommentar visar brist på respekt för medarbetare och också en bristande förmåga att professionellt hantera situationer som tillhör ens arbetsplats. Vi uppfattar att någon/några vill svartmåla oss som anställdes från AstraZeneca, vilket är mycket tråkigt för oss.

  Alli Manninen och Anna-Lena Berg, anställda på Effekt och Säkerhet

 8. Alli och Anna-Lena skriver:

  Vi är två av dessa ”experter” som arbetade på AstraZeneca och som anställdes vid LV efter AstraZenecas nedläggning i Södertälje år 2012. I samband med vår anställning blev vi upplysta om de villkor som gäller när man kommer från läkemedelsindustrin. Vi har hela tiden följt LVs regelverk, vilket i sin tur följer EMAs förordningar, och har självklart varit fullt informerade och införstådda med de regler som finns avseende jäv. All information om vår anställning vid AstraZeneca och övriga förhållanden av betydelse har rapporterats till EMA via Public Declaration of Interests. Att något regelbrott skulle ha begåtts av oss eller LV kan vi inte se.

  Av de kommentarer som lämnats här framgår att vissa personer, uppenbarligen LV-anställda, inte delar vår syn på saken. Detta är tyvärr inget som har framförts till oss ansikte mot ansikte. Det är tråkigt att dessa personer inte kan komma och prata med oss, istället för att skriva anonyma kommentarer på nätet. Att ta upp en enskild persons fall på det sätt som ”LV anställd” gör här i sin kommentar visar brist på respekt för medarbetare och också en bristande förmåga att professionellt hantera situationer som tillhör ens arbetsplats. Vi uppfattar att någon/några vill svartmåla oss som anställdes från AstraZeneca, vilket är mycket tråkigt för oss.

  Alli Manninen och Anna-Lena Berg, anställda på Effekt och Säkerhet

 9. UN Owen skriver:

  Till Svensk Farmaci: bra att ni har tagit till er av kritiken och tagit bort namnet på personen i artikeln. Bra också att ni har förtydligat att aktieinnehav i ett läkemedelsföretag inte står i strid med EMA/LVs regelverk.

 10. UN Owen skriver:

  Till Svensk Farmaci: bra att ni har tagit till er av kritiken och tagit bort namnet på personen i artikeln. Bra också att ni har förtydligat att aktieinnehav i ett läkemedelsföretag inte står i strid med EMA/LVs regelverk.

 11. Saklig artikel skriver:

  Beklagar att medarbetare känner sig svartmålade när frågan egentligen handlar om system och ledning.
  Ett system som tillåter att utredare som ska granska lm-industrin har aktieinnehav i lm-industrin är och förblir problematiskt och viktigt att lyfta fram.
  En ledning som tillåter att utredare och medlem i kvalitetsgruppen har lön från lm-industri och LV samtidigt är och förblir skandalöst. Ledningen borde sett till att de antingen avsagt sig lönen från industrin eller tagit tjänstledigt från LV. Dubbla stolar är oetiskt.
  Vissa inlägg tror jag är skrivna av ledningen för att sopa problem under mattan istället för att öppet tala om dom. Alla som påtalar problem möter ett maktmaskineri utan vanliga etiska värderingar. Det är inte lätt men jag tycker att Sv farmaci gör ett fantastiskt bra och viktigt jobb!

  • UN Owen skriver:

   Hur vet du att anställda har lön både från industrin och LV? Är det något du har hört ryktas om eller vet du det baserat på fakta? Ett litet tips till dig är att gå och fråga de personer det handlar om istället för att kasta ur dig grundlösa påståenden anonymt.

   • Saklig artikel skriver:

    Uppgifterna går att kontrollera genom följande källor: Namn och tidpunkt för nyanställning på LV 2012 + vilka av dessa som enligt AZ HR-avdelning fortsatte att få avgångsvederlag trots anställning på LV.

    LVs ledning skulle kunna rakt och ärligt erkänna detta problem, göra en klassisk pudel och säga att det inte ska upprepas. Men det förutsätter att de i praktiken ställer sig bakom värdegrundsordet öppenhet.

    • UN Owen skriver:

     För det första är avgångsvederlag och lön inte samma sak. Det vet nog du också, eftersom du uppenbarligen är väl insatt i saken. För det andra undrar jag om jag verkligen läser rätt. Har du alltså kontaktat AZs HR-avdelning och begärt ut information om enskilda fd medarbetare? Och har denna information utlämnats av AZ till dig? Vore mycket tacksam om du kunde klargöra detta.

 12. Saklig artikel skriver:

  Beklagar att medarbetare känner sig svartmålade när frågan egentligen handlar om system och ledning.
  Ett system som tillåter att utredare som ska granska lm-industrin har aktieinnehav i lm-industrin är och förblir problematiskt och viktigt att lyfta fram.
  En ledning som tillåter att utredare och medlem i kvalitetsgruppen har lön från lm-industri och LV samtidigt är och förblir skandalöst. Ledningen borde sett till att de antingen avsagt sig lönen från industrin eller tagit tjänstledigt från LV. Dubbla stolar är oetiskt.
  Vissa inlägg tror jag är skrivna av ledningen för att sopa problem under mattan istället för att öppet tala om dom. Alla som påtalar problem möter ett maktmaskineri utan vanliga etiska värderingar. Det är inte lätt men jag tycker att Sv farmaci gör ett fantastiskt bra och viktigt jobb!

  • UN Owen skriver:

   Hur vet du att anställda har lön både från industrin och LV? Är det något du har hört ryktas om eller vet du det baserat på fakta? Ett litet tips till dig är att gå och fråga de personer det handlar om istället för att kasta ur dig grundlösa påståenden anonymt.

   • Saklig artikel skriver:

    Uppgifterna går att kontrollera genom följande källor: Namn och tidpunkt för nyanställning på LV 2012 + vilka av dessa som enligt AZ HR-avdelning fortsatte att få avgångsvederlag trots anställning på LV.

    LVs ledning skulle kunna rakt och ärligt erkänna detta problem, göra en klassisk pudel och säga att det inte ska upprepas. Men det förutsätter att de i praktiken ställer sig bakom värdegrundsordet öppenhet.

    • UN Owen skriver:

     För det första är avgångsvederlag och lön inte samma sak. Det vet nog du också, eftersom du uppenbarligen är väl insatt i saken. För det andra undrar jag om jag verkligen läser rätt. Har du alltså kontaktat AZs HR-avdelning och begärt ut information om enskilda fd medarbetare? Och har denna information utlämnats av AZ till dig? Vore mycket tacksam om du kunde klargöra detta.

 13. disqus_rEhlqzRBdp skriver:

  Stormar i vattenglas igen
  Den allt mindre skara på LV som “är emot allt nytt för det är farligt!” tycks leta nya halmstrån att klänga sig fast vid.
  Jag har svårt att förstå den här “det kommer aldrig att gå” attityden och tänker vad är drivkraften? Varför är det så svårt att tänka lite utanför den egna boxen? Kanske har de begränsad erfarenhet av andra arbetsplatser i samhället när de odlar bilden av sin egen unikhet där det tar en mängd år för andra att ens förstå hur oerhört komplex just deras roll är.
  Jag tolkar det som att man känner sig hotad av allt som är nytt och främmande t.ex. en ny kollega med en annan arbetslivserfarenhet från industrin. Det känns synd att lägga energin på det, låt oss lära av varandra och fortsätta utveckla LV till en modern myndighet!

  • Öppen medarbetare skriver:

   Allt fler trötta på LVs interna lilla klagomur. Bra skrivet, jag håller med. I fikarum och korridorer har det blivit allt tydligare att majoriteten på verket börjat tröttna på den interna lilla skaran klagofigurer på Tillstånd. Jag har hört flera kommentera, å nej inte de igen, kan de inte lägga av. Intresset för dessa personers ständiga utspel på öppet forum där de klagar på det ena å andra, är vad jag noterat nu minimalt. Låt oss istället fortsätta med den spännande utvecklingen av verket.

 14. disqus_rEhlqzRBdp skriver:

  Stormar i vattenglas igen
  Den allt mindre skara på LV som “är emot allt nytt för det är farligt!” tycks leta nya halmstrån att klänga sig fast vid.
  Jag har svårt att förstå den här “det kommer aldrig att gå” attityden och tänker vad är drivkraften? Varför är det så svårt att tänka lite utanför den egna boxen? Kanske har de begränsad erfarenhet av andra arbetsplatser i samhället när de odlar bilden av sin egen unikhet där det tar en mängd år för andra att ens förstå hur oerhört komplex just deras roll är.
  Jag tolkar det som att man känner sig hotad av allt som är nytt och främmande t.ex. en ny kollega med en annan arbetslivserfarenhet från industrin. Det känns synd att lägga energin på det, låt oss lära av varandra och fortsätta utveckla LV till en modern myndighet!

  • Öppen medarbetare skriver:

   Allt fler trötta på LVs interna lilla klagomur. Bra skrivet, jag håller med. I fikarum och korridorer har det blivit allt tydligare att majoriteten på verket börjat tröttna på den interna lilla skaran klagofigurer på Tillstånd. Jag har hört flera kommentera, å nej inte de igen, kan de inte lägga av. Intresset för dessa personers ständiga utspel på öppet forum där de klagar på det ena å andra, är vad jag noterat nu minimalt. Låt oss istället fortsätta med den spännande utvecklingen av verket.


Annonsera och prenumerera