Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Chefer får korta förordnanden

15 november 2012
Chefsförordnanden på Läkemedelsverket ska nu bara förlängas med ett år. ”Ett sätt för ledningen att hålla cheferna i tyglarna”, enligt en mellanchef.

I måndags hölls ett stormöte på Läkemedelsverket där myndighetens chefer på olika nivåer bland annat informerades om den inspektion som Arbetsmiljöverket (AV) nyligen utförde på verket.

I maj i år skickades en anmälan till AV från en/flera anonym(a) medarbetare på Läkemedelsverket. Den beskrev ”allvarliga missförhållanden på grund av generaldirektören Christina Åkermans ledarskap, däribland vuxenmobbing, hög omsättning på personal i verksledningen och utbredd rädsla för att ge uttryck för oliktänkande åsikter och ständiga omorganisationer”.

I september skickade AV ett så kallat tillsynsmeddelande till LV, och den 25 oktober inspekterades myndigheten. På stormötet på LV i måndags beskrevs inspektionen, enligt källor till Svensk Farmaci, av ställföreträdande generaldirektör Bengt Wittgren som en rutininspektion.

I tillsynsmeddelandet ställde AV ett antal frågor till LV. Man berörde här bland annat kopplingen mellan förändring och konflikt, och arbetsgivares ansvar att ha en ”genomtänkt och förankrad strategi för förändringsarbete, för att förhindra att stress uppkommer”.

Läkemedelsverket har genomgått ett stort antal organisatoriska förändringar på senare tid.

Svensk Farmaci har nu tagit del av Läkemedelsverkets svar på tillsynsmeddelandet som AV skickade till LV i september.

I svaret, undertecknat av HR-direktör Eva-Britt Örtegren, beskrivs verkets arbete med att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön, uppföljningar av arbetsbelastning, arbetsmiljöutbildningar med mera. Här förs dock inga specifika resonemang om det stora antalet omorganisationer eller ledarskapsfrågan, som var utgångspunkten i den anonyma anmälan till AV i våras.

På stormötet meddelades, enligt uppgifter till Svensk Farmaci, också att nya samt befintliga chefsförordnanden som går ut i fortsättningen endast kommer att gälla/förlängas ett år.

Detta gäller tills verkets senaste omorganisation är slutförd, och till dess att ett antal upphandlade chefskonsulter slutfört sitt arbete.

– Tidigare praxis internt på Läkemedelsverket är chefsförordnanden på tre år. Generaldirektörens eget förordnande går ut om två år. Illvilligt tolkat skulle den här förändringen kunna upplevas som en strategi uppifrån med syfte att skapa rädsla i chefsgruppen och hålla cheferna i tyglarna, säger en medarbetare på Läkemedelsverket till Svensk Farmaci.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

9 svar till Chefer får korta förordnanden

 1. LV-anställd skriver:

  Läkemedelsverket är en myndighet på väg in en allt djupare kris. Rädsla och osäkerhet blir en allt mer tydlig drivkraft. Detta leder till ett minskat självförtroende och allt färre vågar ta de små och stora beslut som vår vardag består av. Kärnverksamheten, att uppfylla de krav som läkemedelslagen ställer på myndigheten, går på knäna. Ledarskap handlar om att få en organisation att prestera sitt bästa. Det ledarskap vi har är så långt från detta som man kan komma.

 2. LV-anställd skriver:

  Läkemedelsverket är en myndighet på väg in en allt djupare kris. Rädsla och osäkerhet blir en allt mer tydlig drivkraft. Detta leder till ett minskat självförtroende och allt färre vågar ta de små och stora beslut som vår vardag består av. Kärnverksamheten, att uppfylla de krav som läkemedelslagen ställer på myndigheten, går på knäna. Ledarskap handlar om att få en organisation att prestera sitt bästa. Det ledarskap vi har är så långt från detta som man kan komma.

 3. LV-anställd skriver:

  Läkemedelsverket är en myndighet på väg in en allt djupare kris. Rädsla och osäkerhet blir en allt mer tydlig drivkraft. Detta leder till ett minskat självförtroende och allt färre vågar ta de små och stora beslut som vår vardag består av. Kärnverksamheten, att uppfylla de krav som läkemedelslagen ställer på myndigheten, går på knäna. Ledarskap handlar om att få en organisation att prestera sitt bästa. Det ledarskap vi har är så långt från detta som man kan komma.

 4. Hoppfull skriver:

  Förändringar sker sällan smärtfritt, inte ens om de i slutänden kommer att ge förbättringar.  Den gamla goda ryggdunkarstilen fungerar inte idag: När den blivit utmanad ägnar de sista bastionerna sig nu åt slugging sista utväg. Thatcher, järnladyn, var starkt kritiserad i sin samtid men hon ledde sitt land stärkt ur krisen. Hoppas GD klarar detsamma!

 5. Hoppfull skriver:

  Förändringar sker sällan smärtfritt, inte ens om de i slutänden kommer att ge förbättringar.  Den gamla goda ryggdunkarstilen fungerar inte idag: När den blivit utmanad ägnar de sista bastionerna sig nu åt slugging sista utväg. Thatcher, järnladyn, var starkt kritiserad i sin samtid men hon ledde sitt land stärkt ur krisen. Hoppas GD klarar detsamma!

 6. Hoppfull skriver:

  Förändringar sker sällan smärtfritt, inte ens om de i slutänden kommer att ge förbättringar.  Den gamla goda ryggdunkarstilen fungerar inte idag: När den blivit utmanad ägnar de sista bastionerna sig nu åt slugging sista utväg. Thatcher, järnladyn, var starkt kritiserad i sin samtid men hon ledde sitt land stärkt ur krisen. Hoppas GD klarar detsamma!

 7. Hoppfull på sikt skriver:

  Populär historia om Thatcher:
  När hon väl satt säkert i sadeln i sitt parti, rensade hon ut större delen av det gamla gardet av erfarna politiker, samlade makten hos sig själv och tog bara råd av en liten krets förtrogna. Hon drog sig inte för att desavouera sina ministrar och gjorde klart för alla att det var hennes vilja som var lag. Hon var fast besluten att bryta fackföreningarnas makt och hon gjorde det. Nedläggningar, nedskärningar i den offentliga sektorn och utförsäljningar ledde till att arbetslösheten sköt i höjden. Försämringar i de sociala trygghetssystemen ledde till ökande klassklyftor och våldsamma oroligheter. Om det var den beska medicinens förtjänst att landets ekonomi så småningom stabiliserades eller om det var ett resultat av en internationell trend diskuteras än i dag. Efter tio år vid makten framstod Margaret Thatcher som stark, beslutskompetent och regeringsduglig. Trots detta växte missnöjet, både i de egna leden och ute i landet. Hennes auktoritära ledar­stil fungerade inte längre och hon hade skaffat sig alltför många ovänner. Arbetslösheten var fortsatt hög. En kontroversiell och impopulär kommunalskattereform ledde till landsomfattande protester och bidrog starkt till att hennes ställning försvagades. I november 1990, efter en intern omröstning i partiet, såg hon sig tvingad att avgå.

 8. Hoppfull på sikt skriver:

  Populär historia om Thatcher:
  När hon väl satt säkert i sadeln i sitt parti, rensade hon ut större delen av det gamla gardet av erfarna politiker, samlade makten hos sig själv och tog bara råd av en liten krets förtrogna. Hon drog sig inte för att desavouera sina ministrar och gjorde klart för alla att det var hennes vilja som var lag. Hon var fast besluten att bryta fackföreningarnas makt och hon gjorde det. Nedläggningar, nedskärningar i den offentliga sektorn och utförsäljningar ledde till att arbetslösheten sköt i höjden. Försämringar i de sociala trygghetssystemen ledde till ökande klassklyftor och våldsamma oroligheter. Om det var den beska medicinens förtjänst att landets ekonomi så småningom stabiliserades eller om det var ett resultat av en internationell trend diskuteras än i dag. Efter tio år vid makten framstod Margaret Thatcher som stark, beslutskompetent och regeringsduglig. Trots detta växte missnöjet, både i de egna leden och ute i landet. Hennes auktoritära ledar­stil fungerade inte längre och hon hade skaffat sig alltför många ovänner. Arbetslösheten var fortsatt hög. En kontroversiell och impopulär kommunalskattereform ledde till landsomfattande protester och bidrog starkt till att hennes ställning försvagades. I november 1990, efter en intern omröstning i partiet, såg hon sig tvingad att avgå.

 9. Hoppfull på sikt skriver:

  Populär historia om Thatcher:
  När hon väl satt säkert i sadeln i sitt parti, rensade hon ut större delen av det gamla gardet av erfarna politiker, samlade makten hos sig själv och tog bara råd av en liten krets förtrogna. Hon drog sig inte för att desavouera sina ministrar och gjorde klart för alla att det var hennes vilja som var lag. Hon var fast besluten att bryta fackföreningarnas makt och hon gjorde det. Nedläggningar, nedskärningar i den offentliga sektorn och utförsäljningar ledde till att arbetslösheten sköt i höjden. Försämringar i de sociala trygghetssystemen ledde till ökande klassklyftor och våldsamma oroligheter. Om det var den beska medicinens förtjänst att landets ekonomi så småningom stabiliserades eller om det var ett resultat av en internationell trend diskuteras än i dag. Efter tio år vid makten framstod Margaret Thatcher som stark, beslutskompetent och regeringsduglig. Trots detta växte missnöjet, både i de egna leden och ute i landet. Hennes auktoritära ledar­stil fungerade inte längre och hon hade skaffat sig alltför många ovänner. Arbetslösheten var fortsatt hög. En kontroversiell och impopulär kommunalskattereform ledde till landsomfattande protester och bidrog starkt till att hennes ställning försvagades. I november 1990, efter en intern omröstning i partiet, såg hon sig tvingad att avgå.


Annonsera och prenumerera