Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

“Bild av krisläge felaktig”

10 februari 2014
Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman och myndighetens ledningsgrupp kommenterar det anonyma brev från medarbetare som Svensk Farmaci refererade i fredags.

Läkemedelsverket respekterar allas rätt att uttrycka sina åsikter och värderingar och välkomnar att verksamheten diskuteras öppet.

De frågor som tas upp i artikeln i Svensk Farmaci är centrala för verkets förmåga att utföra sitt uppdrag, men det är viktigt med ett par kompletterande kommentarer för att få en mer rättvisande helhetsbild.

Artikeln baserar sig på ett anonymt brev som inte varit adresserat till GD eller övriga i verksledningen. Det är svårt att bemöta och förstå kritik som inte framförs på ett öppet och konstruktivt sätt.

Myndigheten har under flera år genomgått ett stort förändringsarbete, vilket på olika sätt har utvecklat organisation, chefer, medarbetare och arbetssätt. Idag är vi en myndighet med ett bredare mandat som bland annat täcker alla de olika perspektiven i ett läkemedels livscykel – från utveckling, till tillståndsgivning, tillsyn samt användning. De stora ekonomiska underskott som tydliggjordes 2008 har genom olika åtgärder balanserats upp, och ekonomin är nu i balans.

Läkemedelsverket gick under sommaren 2013 från styrelsemyndighet till en myndighet med ett insynsråd. Detta ställer nya och större krav på oss vad gäller beredning och beslutsprocesser då myndighetschefen ensam fattar beslut på denna nivå, med ett insynsråd som stöd.

Myndigheten har nyligen genomfört sitt första insynsrådsmöte, där Statssekreteraren och Socialministern uttryckte ett stort förtroende för den pågående utvecklingen av verksamheten. Den bild som ges i artikeln av att myndigheten är i något krisläge stämmer således inte alls med den bild som andra intressenter har.

Vi är fortfarande på en utvecklingsresa med utmaningar framför oss då vår omvärld konstant förändras.

För att lyckas med vårt gemensamma uppdrag att främja den svenska folk och djurhälsan välkomnar vi en öppen, saklig och konstruktiv dialog.

Christina Åkerman, Generaldirektör, Läkemedelsverket

Eva Andersson, Direktör Verksamhetsutveckling

Anders Carlsten, Direktör Användning

Thomas Ekvall, HR-direktör, t f Förvaltningsdirektör

Karin Hååg, Direktör Tillsyn

Thomas Uhlin, T f Direktör Tillstånd

Madeleine Wallding, Direktör CBL

Bengt Wittgren, Direktör Utveckling

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

9 svar till “Bild av krisläge felaktig”

 1. LV skriver:

  Innebär detta att Bengt Wittgren blivit petad som Stf GD? Alltså ännu en ommöblering i det tysta…

  • Q skriver:

   Ja så är det. Enligt senaste ledningsgruppsprotokollet avskaffas Stf GD och ersätts av en GD-stab (en av de femtielva förändringar i ledningsorganisationen som genomförts). Ett lite mer förfinat sätt att visa att nu leker jag inte längre med Bengt Wittgren, nu är det Eva Andersson som är min bästis. Eva som under lång tid suttit i Apoteket AB’s och sedemera Apoteket service styrelse tillsammans med vår förre styrelseordförande Mats Larson och som nu behövde hjälp efter sitt debacle med alltför uppenbart girigt betende hos Privattandläkarna. Och Lena Furmark, Mats tidigare kollega från konsultbolaget Caritea och numera statssekreterare efter sin bästis Karin Johansson ger allt sitt stöd. I nepotismens och vänskapskorruptionens Sverige kan sånt ske. Men nånstans tar det stopp.

 2. Apotekaren skriver:

  Det anonyma brevet och SF artikeln handlar om Christina Åkermans destruktiva ledarskap. Detta bemöter hon inte ensam, som sig bör, utan i kretsen av en ledningsgrupp hon i andra sammanhang alltmer distanserar sig från.

  • LV skriver:

   På samma sätt är det i den nu startade medarbetarundersökningen. Här finns gott om frågor vad gäller tillit och förtroende för alla chefsnivåer – utom generaldirektören! Christina Åkerman försöker alltså stoppa medarbetarna att anonymt ge feedback på hennes ledarskap. På tal om öppenhet.. Enda möjligheten att framföra synpunkter är att använda fritextrutorna vilket varmt rekommenderas.

   • PS skriver:

    Har frågan om förtroende för ledningen tagits bort? Den var med i tidigare undersökningar och gav rätt uppseendeväckande resultat.

 3. Q skriver:

  Christina Åkerman pratar om saklig och konstruktiv dialog. En förutsättning för detta är att man beredd att ta till sig kritik. Men det vi har sett under dessa år är en GD som är fullständigt övertygad om sin egen ofelbarhet. Hon har en enorm förmåga att presentera en vacker bild av sin myndighet. Att den faller sönder inifrån förnekar hon men verkligheten kommer snart ikapp henne.

  För övrigt är påståendet att ekonomin är i balans en ren och skär lögn. Men hon har ju aldrig lagt något större värde i sanningen.

 4. malcolm mcgregor skriver:

  Det är tråkigt att läsa att bara för att kritik kommer anonymt skulle denna vara osaklig och icke konstruktiv. Eller att den är svår att bemöta eller förstå.