Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Arbetsmiljöarbete
på verk kritiseras

7 december 2012
Nu har Arbetsmiljöverket meddelat resultatet från inspektionen av Läkemedelsverket i oktober. Förbättringar på fyra områden måste redovisas senast den 31 januari.

Det var den 25 oktober som inspektörer från Arbetsmiljöverket, AV, inspekterade Läkemedelsverket i Uppsala.

Nu har resultatet kommit. I ett brev till LV listas fyra problemområden kopplade till krav på åtgärder.

Bland annat påpekas att verket inte har en tydlig skriftlig dokumentation på hur arbetsmiljöuppgifterna är fördelade i organisationen. Det är därför oklart vem som har vilka uppgifter och befogenheter.

AV anser också att det är oklart hur skyddsombud och medarbetare bereds möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Andra påtalade brister rör hur hög arbetsbelastning och chefernas arbetsförhållanden kartläggs och hanteras på LV.

Enligt AV saknas också riskbedömningar och tidssatt handlingsplan utifrån genomförda psykosociala arbetsmiljöundersökningar.

Arbetsmiljöverket ställer en rad krav på LV utifrån de identifierade bristerna. Senast den 31 januari måste Läkemedelsverket redovisa till AV hur man fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till personalen, hur man åtgärdat problemen och hur skyddsombud och övrig personal varit delaktiga i åtgärderna.

Svensk Farmaci ringde upp Lovisa Wallenberg, som är nytt huvudskyddsombud på LV sedan i våras.

Vilka är de viktigaste kritikpunkterna som du ser det?

– Ett krav som jag anser mycket angeläget gäller ansvarsfrågan, att det ska tydliggöras vem som har ansvar, men även har resurser och befogenheter i arbetsmiljöarbetet. En annan viktig punkt är bristerna i rutiner när det gäller att kartlägga arbetsbelastningen och förebygga stressrelaterade besvär, säger Lovisa Wallenberg.

– Arbetsgivaren har inlett ett samarbete med oss arbetstagarrepresentanter kring detta som lovar gott, men det finns mycket kvar att göra, vilket framgår av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera