Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Letar sätt att förbättra rådgivningen på apotek

18 december 2018
Ett nytt sätt att få kunder mer engagerade i rådgivningen om läkemedel. Det ska apotekaren Karin Svensberg ta fram och testa på utvalda apotek.

”Vad är viktigt för dig?” är namnet på det forskningsprojekt som Karin Svensberg, disputerad inom samhällsfarmaci vid Oslo Universitet, drar igång under nästa år. Det handlar om något hon intresserat dig för ända sedan apotekarutbildningen i Uppsala.

– När jag som nyutexaminerad började arbeta på apotek upptäckte jag hur otroligt lite träning i kundkommunikation vi fått. Vi apotekare och receptarier har väldigt mycket kunskap om läkemedel, men det gäller att kunna förmedla den på ett enkelt sätt — och där finns ett jobb att göra, säger Karin Svensberg.

Hon är verksam vid Oslo Metropolitan University och fick nyligen Apotekarsocietetens stipendium på 150 000 kronor för att forska om rådgivningen på svenska öppenvårdsapotek.

Kommunikationen mellan farmaceuten och kunden på apotek är minst sagt komplex, konstaterar Karin Svensberg. En mängd faktorer påverkar om det blir en lyckad dialog. Till exempel kundens möjlighet till integritet och attityd till läkemedel, farmaceutens kommunikationsteknik, vilken typ av läkemedel det handlar om och om kunden tagit det förut.

Forskning visar att relativt få patienter tar en aktiv del i dialogen och ställer egna frågor när de ska hämta ut läkemedel, enligt Karin Svensberg. Studier visar också att farmaceuter på apotek inte tycker att deras kunskaper utnyttjas i tillräckligt stor utsträckning vid kundmötet. Och kunderna vet inte alltid vilka kunskaper apotekare och receptarier besitter och därmed inte vad de kan få hjälp med på apotek.

– Forskningen visar tydligt att det finns mycket att förbättra för att få apotekskunderna mer delaktiga, vilket är en faktor för att öka följsamheten till läkemedelsbehandlingen, säger Karin Svensberg.

Samtalsverktyget hon ska ta fram ska bland annat bestå av ett frågeformulär som kunderna får fylla i på plats innan de hämtar ut receptbelagda läkemedel.

Första steget blir att se över vad formuläret ska innehålla och hur det ska utformas för att fungera i apoteksvardagen. En tanke är, enligt Karin Svensberg, att ha en lista över vilken information man kan få på apotek, där kunden får välja vad hen vill ha hjälp med.

Andra frågor kan beröra till exempel följsamhet och hur kunden upplever att få generika utskrivet.

Nästa steg blir att testa olika varianter av formuläret på några svenska öppenvårdsapotek av varierande storlek. Detta för att se hur både farmaceuter och kunder tycker att det fungerar och hur det påverkar rådgivningen.

Därefter är planen att göra mer storskaliga tester.

– Kommunikationen på apotek är som sagt ett komplext område, men jag hoppas och tror att det här kan bli en pusselbit för att förbättra receptexpeditionen. Det ska bli väldigt spännande att göra något så pass konkret på apoteken, säger Karin Svensberg.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.