Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Staten förändrar
kraven på Apoteket

5 april 2013
Enligt vad Svensk Farmaci erfar får Apoteket AB vid den kommande årsstämman nya ekonomiska mål från ägarhåll. Det nya lönsamhetskravet är en långsiktig så kallad rörelsemarginal på tre procent.

De hårda avkastningskraven på statliga Apoteket AB har varit föremål för kritik och debatt inom apoteksvärlden.

Enligt bolagets senast publicerade årsredovisning gäller att ”ägarens långsiktiga räntabilitetsmål på eget kapital uppgår till 20 procent”.

Men efter utdragna diskussioner med Finansdepartementet får bolaget nu, i samband med årsstämman den 18 april, förändrade ekonomiska mål.

Enligt förslaget till nytt beslut på stämman sätts tre kriterier upp. Dessa gäller lönsamhet, kapitalstruktur respektive utdelningspolicy.

När det gäller lönsamheten föreslås det nya målet vara att en så kallad rörelsemarginal på tre procent ska uppnås långsiktigt. Rörelsemarginalen är rörelseresultatet dividerat med omsättningen.

När det gäller kapitalstrukturen ska skuldsättningsgraden (finansiell nettoskuld genom eget kapital) ligga i intervallet 0,4-0,8 gånger.

När det gäller utdelningspolicy föreslås följande gälla: ”Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets vinst efter skatt, justerat för resultat och skatt hänförlig till pensionsstiftelsen”.

Apoteket AB har avböjt att kommentera de nya ekonomiska kraven i nuläget.

Mer kommentarer senare.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

8 svar till Staten förändrar
kraven på Apoteket