Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Sfinx på
apoteken i maj

8 december 2015
I maj 2016 får apoteken tillgång till samma interaktionskälla som vården. Då är planen att interaktionsdatabasen Sfinx ska vara införlivad i apotekens stödsystem EES.

E-hälsomyndigheten höll i dag, tisdag, ett frukostseminarium med fokus på införlivandet av interaktionsdatabasen Sfinx i apotekens elektroniska expertstöd EES.

Tidplanen är att bytet av interaktionskälla ska vara genomfört i maj 2016. Då fasas den amerikanska databasen, som EES använder i dag, ut och ersätts med Sfinx som idag används av stora delar av hälso- och sjukvården.

– Det är positivt att vård och apotek nu får tillgång till samma interaktionskälla, vilket underlättar samverkan mellan professionerna och leder till ökad patientsäkerhet, säger Bodil Lidström, apotekare på E-hälsomyndigheten.

Användningen av EES har ökat mycket på senare tid. Bara mellan januari och maj i år tredubblades användningen och idag används EES för mellan 12 000 och 13 000 patienter i veckan på apoteken.

Maria Wanrud, apotekare i EES-teamet på E-hälsomyndigheten, tror ändå att vetskapen om att vården använder en annan interaktionsdatabas kan ha varit en faktor som begränsat användningen på apoteken. Det faktum att detta problem försvinner kan bana väg för en ännu bredare användning av EES.

– Vi uppmanar apotekspersonalen att använda EES vid varje läkemedelsexpedition, säger Maria Wanrud.

– Det här är en välkommen förändring som gynnar patienterna och farmaceuternas samverkan med förskrivarna, kommenterar Kristina Niemi, förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

5 svar till Sfinx på
apoteken i maj

 1. Mikael Hoffmann NEPI skriver:

  Bra att apoteken nu kan få det lättare att kommunicera med vården genom att ha samma interaktionsdatabas med samma system för nivågradering av allvarlighetsgrad.

  En rimlig reflektion är hur man överhuvudtaget tänkte från början på Apoteket AB:s tid när man aktivt introducerade en annan interaktionsdatabas än den vården använder. Och än värre med ett annat sätt att klassificera interaktioner som vården använt och lärt ut till personal under över 30 år. Vilken journalist ställer den frågan?

  En annan reflektion är hur man tänkte och tänker kring att de flesta interaktioner är kända och hanterade i vården – antingen genom dosjustering eller genom att följa patienten – men att information om detta ej finns tillgängligt på apotek. Som en konsekvens så får expedierande farmaceut ett stort antal onödiga varningar för interaktioner. Risk för onödigt merarbete i både vård och på apotek samt för alert fatigue på apotek. Hur ska detta undvikas? Vilken journalist ställer den frågan?

  Slutligen hoppas jag för framtiden på en funktion i både vården och EES där befintliga interaktionsvarningar som är hanterade kan “släckas” och där denna information kan följa med patienten så onödigt arbete undviks. Information från vård till apotek och från apotek till vård – med patientens OK förstås.

  Vi återkommer ständigt till samma fråga. Hur vi samverkar i läkemedelskedjan mellan professioner – läkare, sjuksköterskor, apotekare och receptarier – samt med patienten är avgörande för hur vi ska dela information och hur kunskaps- och beslutsstöd ska utformas. Alltför ofta prioriteras de tekniska lösningarna på upplevda problem framför den viktiga frågan om samsyn kring arbetssätt och ansvar. Det är att spänna vagnen framför hästen. I detta syndar både vård- och apoteksverksamhet.

  • Nils Bergeå Nygren, Sv Farmaci skriver:

   Kritiken mot Apoteket AB:s beslut att investera i DUR var svidande och skakade om branschen när det begav sig. Det skrevs en rad artiklar i ämnet och röster från monopolföretaget klagade på ett “drev mot DUR”. Personligen tycker jag att det var en märklig prioritering att köpa in sig i en amerikansk databas, som inte var helt kompatibel med den som används i svenska sjukvården, och dessutom till en mycket hög kostnad, något som också ifrågasattes av många andra. Jag hittar ingen artikel just nu där den specifika fråga som du föreslår ställdes, men nog ställdes den eller åtminstone liknande frågor. Nu har en del vatten runnit under broarna och den känns lite överspelad.

   Det andra problemet som du lyfter – “hanterade interaktioner” – skulle till stor del lösas om info snabbt och enkelt i realtid kunde återföras mellan vård och apotek (något som du själv brukar argumentera för). Innan vi har sådana möjligheter är det väl bättre att apoteken gör sitt vanliga arbete med stöd av ett hjälpmedel som EES än utan ett dylikt? Jag tycker att du undervärderar farmaceuternas förmåga att värdera onödiga och relevanta interaktioner. Jag har inte hört att vården upplever det som ett generellt problem att farmaceuter hör av sig för ofta för att dubbelkolla interaktioner, men det kanske förekommer.

   • Mikael Hoffmann NEPI skriver:

    Nils – jag håller helt med dig.
    Jag är inte heller orolig för farmaceuternas förmåga att värdera interaktionsvarningar som onödiga respektive relevanta. OM det uppfattades som det så ber jag om ursäkt för en dålig formulering.

    Däremot så tycker jag att onödigt merarbete skall undvikas så långt som möjligt och att våra duktiga farmaceuter på apotek ska användas så smart som möjligt för att göra maximal nytta för patienter/kunder samt för vården. I detta ingår naturligtvis att tydliggöra mindre smarta arbetssätt och tekniklösningar samt att beskriva hur man bör gå vidare.

    Vi kan väl enas om att
    1. kunskaps- och beslutsstöd behövs vid receptexpedition
    2. onödiga varningar bör undvikas och i de fall de finns bör strategier utformas för att minska dem på sikt

    Jag tycker nog fortfarande att det finns en hel del brister vad gäller diskussion om punkt 2 – i apotekslösningar såväl som i vården som jag skriver.

    Det är inte ett generellt problem att farmaceuter tar kontakt med vården för att dubbelkolla interaktioner. Men det förekommer enligt mina kollegor. Och det förekommer att farmaceuter uttrycker frustration också kring detta. När det finns skäl är det naturligtvis bra. När det är onödigt – och hade kunnat undvikas – var det förstås dåligt och skapade merarbete på båda sidor.

    Samtidigt accepterar säkert både förskrivare och expedierande farmaceut visst merarbete om det innebär högre patientsäkerhet. Men det innebär inte att merarbete som kunde ha förebyggts bör accepteras. Jag argumenterar alltså inte emot att EES används på apotek vid receptexpeditioner, tvärtom.

    Frågan om hur det gick snett med val av interaktionsdabas är i sig överspelad i sak. Håller med dig även där men tycker kanske ändå att vi inte lärt oss tillräckligt av detta – att beslut om teknikstöd fattas separat i vård och apoteksverksamhet utan att först ha samsyn kring hur professionerna bör arbeta – tillsammans. Återigen, detta gäller beslut både inom vård och apoteksverksamhet.

 2. Maria Wiberg skriver:

  Jag tycker dock att det varit bra att ha haft tillgång till både EES genom apotekens datorer och Sfinx genom internetsidan janusinfo.se

  EES har kommenterat höga doser för äldre och påpekat när flera läkemedel har t ex sederande effekt eller dubbelförskrivning av t ex betablockerare eller SSRI preparat etc.

  Janusinfo.se påpekar därmed inte heller att alkohol och morfin är olämplig kombination pga att detta inte är farmakokinetisk interaktion utan ökad risk för biverkningar. Olämpliga kombinationer av detta slag har EES kommenterat. Kommer detta finnas kvar?

  Jag tycker de därför har kompletterat varann.. Däremot är det ju smidigt om allt är ihopkopplat och om det var lätt att lägga till receptfria läkemedel.

  EES bedömer i dagsläget dessutom bara de recept som hanterats elektroniskt så en ery-maxkur på gult recept som inte sparas upp elektronisk kommer i dagsläget inte med..Tyvärr tror jag många apotek idag inte lägger in gula recept med engångsuttag i elektronisk historik. Dessa hanteras endast som pappersrecept vilka i dagsläget då inte kommer med i bedömningar av kundens medicin i EES.

  Hoppas att alla dessa barnsjukdomar tagits om hand vid omarbetning av våra verktyg för att hjälpa till med säker användning.

  • Maria Wanrud skriver:

   Hej Maria!

   Tack för dina synpunkter kring EES. Jag ska försöka
   förtydliga hur det hänger ihop. Sfinx ska integreras i EES och ersätter
   systemets befintliga interaktioner. Övriga delar i EES kvarstår oförändrade.

   Det innebär att förutom information om interaktioner
   innehåller EES data kring höga doser och olämpliga läkemedel (speciellt
   anpassade för barn och äldre), dubbelmedicinering, könsspecifika läkemedel samt
   påverkar sjukdom.

   När man använder EES sker en systematisk analys av kundens
   läkemedelsbehandling, detta innebär en farmakologisk kvalitetssäkring av expeditionen.
   Ett olämpligt läkemedel till en äldre person kan vara lika illa som till
   exempel en interaktion mellan två olika läkemedel. Vår vision är därför att EES
   ska användas som beslutsstöd vid varje expedition.

   Återkom gärna om du har fler frågor och funderingar,
   användarnas feed back är mycket värdefull för oss.

   Vänligen Maria Wanrud / EES-teamet/eHälsomyndigheten


Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Ska enbart farmaceuter få delta i receptkedjan på apotek? Läkemedelsverket tar nu fram föreskrifter på området. Vad tycker du?

Visa resultat

Loading ... Loading ...