Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Sfinx kan följas av Pharao

8 december 2015
Pharao, ett beslutsstöd för farmakologisk riskbedömning som har pilottestats i sjukvården, kan bli nästa beståndsdel i apotekens expertstöd EES efter integrationen av Sfinx.

I maj 2016 får apoteken via expertstödet EES tillgång till samma interaktionskälla som vården – Sfinx.

Vid dagens frukostseminarium på E-hälsomyndigheten om EES presenterades även Pharao – ett beslutsstöd för farmakologisk riskbedömning som hittills har pilotkörts på några vårdcentraler och andra kliniker.

Tjänsten som utvecklas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) är planerad att införas bredare i SLL nästa år. För informationsinnehållet står specialister i klinsk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge samt Medbase i Åbo.

Pharao ger en sammanvägd riskprofil genom att visa hur en kombination av två eller flera läkemedel kan förstärka varandras effekter.

Användaren uppmärksammas på farmakologiska effekter som frekvent orsakar kliniska problem/symtom som är svåra att förutse.

Nio farmakologiska egenskaper – bland annat antikolinerga effekter, ökad blödningsrisk, njurpåverkan och sedation – värderas.

Effekten av varje läkemedelssubstans med avseende på de nio riskerna har värderats på en skala 0-3. Enligt definierade algoritmer räknas en sammanvägd risk för en patients hela läkemedelslista ut. Den slutliga risken för de nio olika riskegenskaperna visas sedan i en skala mellan 0 och 3.

– Under piloten beskrev användarna att de upplevt en stor nytta med Pharao, särskilt i samband med läkemedelsgenomgångar, sa Tero Shemeikka, överläkare och enhetschef inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Stockholms läns landsting vid seminariet.

Vid dagens seminarium beskrevs integrering av Pharao i EES som en möjlig och önskvärd framtida utveckling.

– Det skulle vara ett spännande scenario att introducera Pharao i sjukvården och på apoteken samtidigt, sa Tero Shemeikka.

Enligt Bodil Lidström, apotekare på E-hälsomyndigheten, skulle Pharao eventuellt kunna fylla en funktion i samband med utökade rådgivningstjänster på apoteken.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera