Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

”Ny plattform ett stort steg tillbaka”

22 oktober 2015
Institutet mot mutor menar att de apoteksaktörer som lämnar den detaljerade etiköverenskommelsen med LIF för en mer övergripande etikplattform gör ett misstag.

Att lämna den detaljerade etiköverenskommelsen som reglerar samverkansformer mellan läkemedelsindustrin och apotekens medarbetare för den mer övergripande etikplattformen hos Sveriges Apoteksförening är enligt Institutet mot mutors bedömning att gå kräftgång i etikens vatten.

– Det verkar som ett stort steg tillbaka i en utveckling som vi inom väldigt många branscher ser att man fortsätter att jobba aktivt framåt, säger Helena Sundén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor.

Etiköverenskommelsen med läkemedelsföretagen har detaljerade regler och exempel över områden som sammankomster, konsultation, produktinformation, utbildning, förtäring, kostnader, ersättningar, sponsring med mera. I Sveriges Apoteksförenings etikplattform beskrivs de etiska principerna istället översiktligt i termer av att följa gällande lagstiftning, sträva efter en öppen och trovärdig relation med externa intressenter, ha ett aktivt arbete mot mutor och så vidare. Det, menar Helena Sundén, är fel väg att gå.

– Det vi vet är att bolag som har att förhålla sig till regelverk och policys behöver så handfasta och praktiska exempel som möjligt som är tillämpbara på deras specifika bransch. Så är det så att man tar ett steg tillbaka och inte tycker att man är i behov av tydliga exempel så finns det ju en jättestor risk att man inte vet vad man ska förhålla sig till, säger hon.

Hon menar att utvecklingen inom apoteksbranschen går stick i stäv med utvecklingen i resten av samhället.

– Fler och fler aktörer och intressenter går samman och verkar för att man har tydliga regler så att alla parter på alla sidor om avtalen vet vad man ska förhålla sig till. Utifrån mitt perspektiv låter det som en kontraproduktiv utveckling i förhållande till hur samhället utvecklar sig i övrigt på detta område, säger hon.

Apoteksaktörer som Apoteksgruppen och Apotek Kronan, som har sagt upp etiköverenskommelsen med läkemedelsföretagen, har som ett argument framfört att Sveriges Apoteksförenings etikplattform omfattar alla leverantörer, inte bara läkemedelstillverkare.

– Om det är fler aktörer som är anslutna så är det i sig bra, men det förutsätter ju också att det finns någon substans i det man ansluter till. Att bara säga att vi ska följa lagen är ju en självklarhet. Det som vi ser som utmaningen där ute är hur man ska förhålla sig i branschspecifika situationer. Och det viktiga är att det finns tydliga exempel så det är lätt att göra rätt, säger Helena Sundén.

Hon menar att det är olyckligt om apoteksbranschen bryts upp i olika grupperingar med olika etiska riktlinjer att förhålla sig till.

– Det är viktigt att alla bestämmer sig för att leva efter samma spelregler utifrån aspekten korruption. Det handlar både om att konkurrera på lika villkor, men också om att bibehålla det goda förtroendet för branschen i stort.

Skrivet av: Fredrik Hedlund

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

Ett svar till ”Ny plattform ett stort steg tillbaka”

 1. Mikael Hoffmann NEPI skriver:

  Följer diskussionen med viss förvåning.

  För hälso- och sjukvården så har tidigare funnits en särskild överenskommelse mellan LIF och SKL (tidigare Landstingsförbundet). Det fungerade bra även om inte alla möjliga berörda leverantörer eller kontakter fanns inkluderade. Utöver läkemedelsföretag ej anslutna till LIF så saknades också tidigare bland annat den medicintekniska och den laboratoriemedicinska industrin. För dessa fanns andra regelverk och under perioder separata överenskommelser.

  Sedan 1 januari 2014 finns en gemensam överenskommelse mellan SKL, LIF, Swedish Medtech samt Swedish Labtech http://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/etikreglervardochindustri.657.html

  Fortfarande finns det leverantörer som står utanför denna överenskommelse men det är ju inget argument mot att ha ett sådant gemensamt förtydligande utöver gällande rätt som mer detaljerad riktlinje för agerande och som en plattform för gemensam diskussion och uppföljning av hur relationerna utvecklas.

  Det finns alltså ingen motsättning mot att ha en egen etikplattform inom branschen samtidigt som det finns en partsöverskridande överenskommelse som då endast berör dessa parter – men naturligtvis får funktion som vägvisare i andra relationer. Endast när en etikplattform står i direkt konflikt med en partsgemensam överenskommelse uppstår ett problem. Men då är det förstås extra angeläget att diskutera och lösa en sådan konflikt.

  Till slut är det förstås upp till apoteksbranschen – såväl branschförening som enskilda aktörer – att besluta om hur de vill förhålla sig till de frågor som berörs i dessa diskussioner. Att lyssna till Institutet mot mutor låter dock som en god idé även om det inte är en myndighet utan styrs av huvudmännen för institutet.

  Institutet mot mutor är en ideell näringslivsorganisation med uppdrag ”att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.” Huvudmän för institutet är Stockholms handelskammare, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och landsting samt LIF. Utöver dessa finns ett antal stödjande medlemmar från näringslivet, dock ej Sveriges apoteksförening för närvarande.