Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Nu finns nässprej mot svår depression tillgängligt

18 augusti 2020
Nu finns nässprejen Spravato tillgänglig för svenska apotek. Men medlet har många restriktioner.

Sedan igår finns Spravato (esketamin) tillgängligt på svenska apotek. Medlet godkändes i EU i slutet av förra året med indikationen behandlingsresistent depression. Men läkemedlet får inte lämnas ut på recept utan är bara möjligt att rekvirera av specialister i psykiatri.

Spravato är det enda godkända läkemedlet i EU som innehåller esketamin som nässpray. Esketamin är s-enantiomeren av ketamin och båda läkemedlen är narkotikaklassade och anses ha en hög missbruksrisk.

På grund av missbruksrisken beslutade Läkemedelsverket i mitten av juni att nässprej som innehåller esketamin endast får lämnas ut mot rekvisition till en vårdinrättning som bedriver specialiserad psykiatrisk vård. Den förordnade läkaren ska dessutom ha specialistkompetens i psykiatri.

Patienterna måste sedan ta sprejen under övervakning av sjukvårdspersonal vid besök på vårdinrättningen. Patienterna kan uppleva övergående biverkningar i form av yrsel, förändrad perception (förstärkta hörsel och synintryck), trötthet och illamående som avtar inom 90 minuter efter dosering med nässprejen.

Esketamin anses återställa förbindelser mellan hjärnceller hos personer med svår-behandlad depression, vilket möjliggör återställd aktivitet och kommunikation inom hjärnregioner som reglerar stämningsläge. Esketamin verkar via hjärnans glutamatsystem (antagonistisk effekt på NMDA-receptorer). Verkningsmekanismen skiljer sig därmed från andra antidepressiva läkemedel.

Nässprejen ska tas två gånger per vecka under de första fyra veckorna och sedan varje vecka under de nästkommande fyra veckor, och därefter en gång varannan vecka de kommande sex månaderna.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera