Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Många problem vid generiskt utbyte

19 augusti 2016
Hela 63 procent av deltagarna i en studie från Umeå universitet upplevde problem i samband med generiskt utbyte av läkemedel.

Studien är en kandidatuppsats av Mikael Söderlund vid apotekarprogrammet på Umeå universitet och kan läsas i sin helhet här.

81 personer, alla över 65 år, deltog i enkätstudien.

43 av de äldre genomförde enkätstudien via pensionärsorganisationerna SPF eller PRO, medan 38 intervjuades på ett öppenvårdsapotek.

Hela 63 procent av enkätstudiens deltagare upplevde olika typer av problem med utbytet.

Skillnaderna var stor mellan könen: 70 procent av alla män och 56 procent av kvinnorna upplevde generiskt utbyte som problematiskt.

Problem kopplade till igenkänning, som ”känner inte igen namn”, ”känner inte igen tablett” och/eller ”känner inte igen förpackning” var vanligast både för kvinnor och män.

31 procent angav att de inte känner igen namnen på sina nya läkemedel, 30 procent att de inte känner igen formen på läkemedlet, 14 procent att de inte tål det nya läkemedlet och 12 procent angav att de förväxlat sina mediciner.

58 procent av kvinnorna och 55 procent av männen upplevde det generiska utbytet som dåligt eller mycket dåligt.

Studiens resultat var överlag inte signifikanta.

Studien indikerar dock att den äldre läkemedelskonsumenten upplever problem med det generiska utbytet på apotek, trots att det gått mer än tolv år sedan generikareformen infördes, skriver Mikael Söderlund i sin sammanfattning av studieresultaten.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

9 svar till Många problem vid generiskt utbyte

 1. Andreas Rosenlund skriver:

  Några 8 miljarder spara dock inte generika utbytet. Synd att denna myt sprids.

  • Foqnax skriver:

   Varför skulle den siffran vara falsk? Finns det någon enligt dig mer rimlig siffra, och har du underlag?

   • Andreas Rosenlund skriver:

    Absolut, föreslår att du titta på socialstyrelsens rapporter. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-4-30

    • Andreas Rosenlund skriver:

     Man kan också tillägga att den totala försäljningen av generika är cirka 5,5 mdr SEK. Rimligt att vi har en besparing på 145 procent? 2015 hade vi en kostnadsökning på äldre generika på cirka 200 mkr. Eller räknar TLV inte årliga besparingar utan i decennium?

     • Foqnax skriver:

      Intressant, tack för informationen. Siffran 8 mdkr är den som TLV använder till mångt och mycket för att försvara utbytessystemet. I princip varenda föreläsning de får ha på apotekarprogrammet nämner de den, särskilt när de beskriver de drakoniska reglerna för hur utbyte får ske.

     • Andreas Rosenlund skriver:

      Rent sorgligt att vi har en myndighet som uppenbarligen inte vet vad den pratar om. Eller ännu värre, vet vad den pratar om.

 2. Bengt ! skriver:

  Bra studie, och intressanta data. Hur stora besparingarna är kan vara oklart, men det intressanta är just att det finns en hel del problem som behöver lösas. Studien är “liten”, men resultaten är desto tydligare. Om “okunskapen” kring vilka läkemedel man tar, varför man tar dem, förväxlingsrisker etc. leder till andra vårdkostnader ‘äts’ besparingarna upp av ökad vård, och leder till ökat lidande för patienten! Bra att Universiteten fokuserar på denna typ av undersökningar, vilka har nära koppling till patient och läkemedelsanvändning. Generikareformen behöver endera anpassas för de äldre, eller så måste åtgärder vidtas för att skapa mer kunskap kring läkemedelsanvändningen hos de äldre. Det räcker inte med en broschyr från TLV!

 3. Apotekare pensionerad skriver:

  Studien var liten och oklart hur många olika apotek undersöktes. För VD:ar och liknande kan jag berätta att Lancets chefredaktör sagt att 50 % av kliniska studier kan vara felaktiga. Det krävs därför några studier av samma sak för att få klarhet och en tydligare uppfattning om sanningen.

  Det jag undrar över hur apotekens information om utbytet sker och om de frågar om tidigare problem vid utbytet samt ger olika råd om hur problemen skall lösas. Eftersom Kronan verkar läsa detta så kan de kanske redogöra för sin kvalitetsäkrade information om utbytet och vad personalen säger till kunderna hos dem.

 4. Ola skriver:

  Problematiken, kritiken och diskussionen kring de generiska utbytena har pågått sedan reformen infördes för snart 15 års sedan. Visst leder den till besparingar i ena änden. Dock är det helt uppenbart att vissa läkemedelskonsumenter felmedicinerar eller riskerar göra detta till följd av alla dessa utbyten. Således är det också något vi på apoteken lägger mycket tid och möda på i expeditionsarbetet. En stor del av våra läkemedelskonsumenter är just äldre och ofta med betydligt sämre syn och hörsel. Många har svårt att förstå den information vi ger vid utbyten av läkemedel. Dock finns det numera möjlighet för oss att i expeditionen välja ett för läkemedelskonsumenten “bekant läkemedel”, om vi misstänker att utbytet medför en uppenbar risk för felmedicinering. Då kan vi välja att expediera ett visst läkemedel på grund av exempelvis “risk för sammanblandning”, “annan förpackningstyp krävs” och så vidare. Däremot blir det allt svårare för oss som utför arbetet att med ständiga personalneddragningar och ökade krav från våra ägare (på exempelvis merförsäljning av andra produkter än läkemedel), att dessutom finna mer tid och resurser till det alltmer komplicerade och tidskrävande expeditionsarbete som en åldrande svensk befolkning leder till.
  Ytterst är apoteksfrågan som bekant en politisk fråga. Apoteksfrågan är dock inte en “valvinnarfråga” och kommer sannolikt aldrig att bli det. Därför måste vi i branschen nog inse att “generikareformen” och all problematik kring denna inte är speciellt högt prioriterad hos våra makthavare. Detta även om en förändring skulle leda till minskade totalkostnader för samhället på grund av färre felmedicineringar, för att inte tala om ett minskat lidande för läkemedelskonsumenten!…