Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

IT vanligare orsak till fel på apotek

12 augusti 2014
Datasystemen på apoteken bidrar sannolikt oftare till felexpedieringar efter omregleringen än på monopoltiden, enligt en ny studie.

Undersökningen är ett examensarbete av Emelie Rosales, student på receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet, som haft Annika Nordén-Hägg som handledare.

Emelie Rosales har analyserat alla Lex Maria-ärenden på apotek från den 1 juli 2009 fram till den 1 juli 2013.

171 anmälningar enligt lex Maria gjordes från olika apotek/apoteksaktörer under tidsperioden, och 158 av dem hade avgjorts när studien genomfördes.

Av kartläggningen framkom det att de flesta Lex Maria-ärenden handlade om utlämnande av receptbelagda läkemedel i fel styrka.

Den vanligaste orsaken till Lex Maria-anmälningen var att fel styrka expedierats på grund av en felaktig registrering i receptprocessen.

Andra vanliga orsaker till fel var stress, hög arbetsbelastning och problem kopplade till IT-system och skannrar.

I studiens diskussionsavsnitt jämförs resultaten med en tidigare studie av felexpeditioner på apotek 2004-2007 av Annika Nordén-Hägg med flera. Även i den äldre studien utgjordes felen oftast av expedition av felaktig styrka på grund av registreringsfel.

Vid en jämförelse av de två studierna är, enligt studieförfattaren, det nya i studien efter omregleringen att brister i datasystem och scannrar ofta anges som orsak till fel.

Detta var något som överhuvudtaget inte identifierades i studien före omregleringen.

”IT-problem förefaller ha en större inverkan på fel som inträffar på apotek efter avmonopoliseringen, än vad som var fallet före omregleringen”, skriver Emelie Rosales, men understryker att detta behöver undersökas ytterligare.

IVO summerade anmälningar enligt lex Maria och klagomål på öppenvårdsapotek från perioden 2010 och 2013 i en rapport i våras.

Här gjordes dock inga ansatser till jämförelse med tiden före omregleringen.

Läs vår artikel om IVO-rapporten här.

Fotnot: I Emelie Rosales studie bekostades delmoment av Sveriges Farmaceuter. En sammanfattning av studien kan läsas på Göteborgs universitets hemsida.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera