Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Hot om uppsägning
stoppade omorganisation på LV

7 maj 2013
En större omorganisation av en av Läkemedelsverkets mest centrala delar har stoppats efter kraftiga personalprotester, där flera tongivande läkare hotat med att säga upp sig.

Enligt samstämmiga uppgifter från flera av varandra oberoende källor till Svensk Farmaci har en omfattande omorganisation av en av Läkemedelsverkets mest centrala delar, enheterna för effekt och säkerhet lagts på is efter kraftiga personalprotester.

De fyra enheterna för effekt och säkerhet, ES 1 till 4, är de som granskar den dokumentation som läkemedelstillverkarna lämnar in för att få sina läkemedel godkända i Sverige.

Enheterna är uppbyggda som tvärprofessionella enheter med bland annat klinisk, preklinisk, toxikologisk och farmakokinetisk expertis.

Senast enheterna för effekt och säkerhet genomgick en organisatorisk översyn var vid en tidigare omorganisation 2009.

Enligt det nya organisationsförslaget skulle dessa tvärprofessionella enheter slås sönder och istället delas upp i separata kompetensområden så att kliniker satt för sig, prekliniker för sig och så vidare.

Reaktionerna bland personalen blev dock mycket kraftiga.

Flera tongivande läkare inom enheterna ska ha hotat med att säga upp sig om omorganisationen genomfördes.

– Det var ganska många som var negativa till förslaget. Deras hot om uppsägning hade betydelse för att omorganisationen lades på is, säger en uppgiftslämnare med god insyn i processen som vill vara anonym.

Omorganisationen av effekt- och säkerhetsenheterna skulle ha varit en del av den förändring av den så kallade arbetsordningen som verket genomförde i månadsskiftet mars/april i år – den 13:e omorganisationen i ordningen sedan Christina Åkerman tillträdde som generaldirektör för drygt fyra år sedan.

Nu blev istället det som blev kvar av omorganisationen att Rättsenheten degraderades från ett eget område till att ingå under område Förvaltning, vilket innebar att chefsjuristen Joakim Brandberg förlorade sin plats i ledningsgruppen. Dessutom samlades kommunikationsavdelningen åter i en enhet.

En allt starkare kör av kritiker inom Läkemedelsverket har ifrågasatt de frekventa omorganisationerna hos den statliga myndigheten och bedömt både arbetsmiljön och patientsäkerheten som hotad.

Till exempel har myndighetens kommunikationsavdelning inom ett års tid först splittrats upp på olika verksamhetsdelar för att sedan återförenas i en enhet, samtidigt som verksamheten har haft tre olika chefer under den korta tiden.

– En hantering som kanske inte har varit helt optimal för myndighetens informationsverksamhet, säger en annan anonym källa.

Läkemedelsverket har fått möjlighet att kommentera uppgifterna omorganisationen.

Vet du mer?
Hör av dig till Fredrik Hedlund
Tel: 040-611 21 07, 0702-130 830

Skrivet av: Fredrik Hedlund

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.