Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

”Farmaceuten självklar avlastning inom vården”

26 januari 2016
En miljard kronor extra ska göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad. Där borde apotekare och receptarier ha en självklar del menar Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Fritjofsson.

Enligt en överenskommelse mellan staten och SKL ska en miljard kronor fördelas för att stärka kompetensförsörjningen inom vården. Pengarna ska användas till IT-stöd och processer för att förenkla administrationen och ge bättre information, till smartare användning av medarbetarnas kompetens, samt till stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning. Målet är att göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad.

– Detta är en jättebra satsning. Och i ljuset av att Läkarförbundet igår måndag meddelade att det råder kris i primärvården i Västerbotten, står det klart att det finns väldigt mycket som vi farmaceuter kan bidra med, säger Kristina Fritjofsson, förbundsordförande i Sveriges Farmaceuter.

– Vårt mål är att farmaceuten ska vara en självklar del av vården. Inom slutenvården har vi kommit längre men inom öppenvården finns fortfarande mycket att göra.

Enligt Läkarförbundets enkät är läkarna på vårdcentralerna i Västerbottens läns landsting mer missnöjda med hur verksamheterna fungerar än i något annat landsting. De svar som sticker ut särskilt negativt är de som beskriver hur läkarna ser på sina förutsättningar att ge god vård och bra service. Man är bland annat minst nöjda i landet med förutsättningarna att följa upp och utvärdera läkemedelsordinationer.

– Apotekare och receptarier är experter på läkemedelsrådgivning och om de använder oss till att exempelvis följa upp och utvärdera läkemedelsordinationer får läkarna avlastning och kan fokusera mer på patientens övriga behov, säger Kristina Fritjofsson.

Läs en replik på denna artikel från kliniska apotekare i Västerbotten.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

3 svar till ”Farmaceuten självklar inom vården”

 1. Lau skriver:

  Igen påtalas “farmaceuten” och att “apotekare och receptarier” är alternativ i vården, men inte ens en reflektion över huruvida skillnaden mellan legitimation efter utbildning på grundnivå vs avancerad nivå spelar någon roll. Spelar det någon roll?
  Här borde fackförbundet ha en klar åsikt, strategi och löpande planering – men sitter man på två stolar verkar det vara omöjligt att ens ta upp frågan. Är det den svenska professionsföreträdarorganisationens åsikt att det räcker med utbildning på grundnivå för att vara samhällets läkemedelsexpert och självskriven som del av sjukvården? Varför förs ingen diskussion överhuvudtaget om vad skillnaden på en legitimerad apotekare och en legitimerad receptarie bör vara? Som det ser ut ur legitimationsperspektivet är det dags att avskaffa endera utbildningen för att möjliggöra en professionsdiskussion med klara karriärvägar och yrkesstolthet – vilken ska det vara, apotekaren eller receptarien? Krävs det grundutbildning eller avancerad nivå för att promota farmaceutyrket?

  • Kristina Fritjofsson skriver:

   Tack för din kommentar som vi tar till oss. Anledningen till att vi inte särskiljer mellan apotekare och receptarier i det här läget är att sannolikt är behovet och typen av uppgifter olika mellan olika landsting. Säkert är det så att apotekare är aktuella många gånger i första hand men det finns säkerligen uppgifter som kan utföras av receptarier.

   • Lau skriver:

    Jag håller inte med om att “behovet och typen av uppgifter [är] olika mellan olika landsting” är avgörande för vilka uppgifter som kan/bör/ska utföras av resp. apotekare och receptarier. Det är att börja diskussionen i fel ända, ge falska förespeglingar och skapa ovisshet bland framtida (och nuvarande!) studenter (och utbildningsanordnare?). Kravspecifikationen ska väl utgå ifrån kompetensen och sedan får landstingen själva bestämma om kompetensen behövs? Ska vi bli en kraft att räkna med inom hälso- och sjukvård måste vi själva faktiskt ta reda på och tala om vad det är för skillnad på examen på grundnivå kontra avancerad nivå. LMA-rollen och internationellt erkännande kan inte vara det enda som skiljer prospekten för en apotaker respektive en receptarie…