Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

“Dags för förbättrad läkemedelsanvändning”

10 november 2016
Bättre läkemedelsanvändning är en målsättning med omregleringen som hittills kommit på skam. Sju år efter reformen vill apoteksutredaren Åsa Kullgren få saker att hända i den riktningen.

Apotekssektorn har utretts på längden och tvären under de senaste decennierna, både före och efter avvecklingen av apoteksmonopolet.

Huvudutredaren för den senaste i raden av SOU, Åsa Kullgren, berättade igår om sin pågående utredning på Läkemedelskongressen – men avslöjade inga direkta nyheter.

Hon började med att ställa en retorisk fråga – Behövs ytterligare en apoteksutredning? – och svarade utan att tveka ja.

– Läkemedelsanvändningen är till exempel ofullständigt belyst, här finns det inte mycket i de tusentals sidorna i de tidigare apoteksutredningarna. Att förbättra användningen var ett av de fem ursprungliga målsättningarna med omregleringen, men där har det inte hänt så mycket. Det här är ett område som det är viktigt att vi kommer framåt inom nu, sa Åsa Kullgren.

Som tidigare framkommit är ett tydliggörande av apotekens uppdrag en viktig fråga för utredningen.

– Staten måste fundera över vad man vill få ut av de 4,7 miljarder som apoteken årligen tillförs från staten via handelsmarginalen.

Åsa Kullgren räknade upp fem fördelar med en förtydligat uppdrag: Lättare för staten att veta vad man betalar för, tydlighet för apoteksägarna kring vad som förväntas, tydlighet för tillsynsmyndigheterna, tydlighet för den enskilda farmaceuten och större tydlighet för kunden.

– Apoteken har flera styrkor, bland annat tillgänglighet, hög kompetens, kontinuitet och högt förtroende. Den största frågan för utredningen handlar om hur man bättre ska kunna dra nytta av dessa styrkor, sa Åsa Kullgren.

Utvidgade farmaceutiska tjänster är en del i detta och, som vi skrivit tidigare, en viktig fråga för utredningen.

– Den största utmaningen här är att hitta ett system som passar för den svenska marknaden. Sedan innebär detta per definition att apoteken kliver in på sjukvårdens område, så vi behöver övertyga hälso- och sjukvården om att apoteken kan tillföra mer i vårdkedjan än idag, sa Åsa Kullgren.

Hon beskrev också en fortsatt stor diskrepans mellan allmänhetens upplevelse av apotekens förmåga att tillhandahålla önskade läkemedel, och apotekens faktiska grad av direktexpedition – cirka 95 procent.

– Väldigt många som jag träffar tycker att siffrorna omöjligt kan stämma, sa Åsa Kullgren.

Utredningens slutbetänkande ska vara färdigt senast den 31 december i år, men som vi skrev tidigare idag har Åsa Kullgren begärt mer tid för att slutföra sin utredning.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.