Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Kollektivavtal förlängs

4 juni 2012
Sveriges Farmacevtförbund och Almega har kommit överens om att förlänga branschavtalet på apoteksområdet med ett år. Arbetstiden ska därmed fortsatt utjämnas över fyra veckor för förbundets medlemmar.

För att bryta dödläget i avtalsförhandlingarna tog Sveriges Farmacevtförbund initiativ till att förlänga det gällande avtalet ytterligare ett år.

Nu är det klart att avtalet förlängs, en förlängning som gäller till och med den 30 april 2013.

I stridsfrågan om utjämning av arbetstid sker därmed ingen förändring av dagens läge.

Utjämningen av arbetstid ska även fortsättningsvis ske över fyra veckor för Sveriges Farmacevtförbunds medlemmar. Här finns alltså en skillnad mot det avtal som Almega och Farmaciförbundet slutit.

– Det vi nu vunnit är att våra medlemmar inte tvingas in i ett avtal där arbetstidsmåttet förlängs från att jämnas ut över en månad till fyra månader, säger Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmacevtförbund.

– Det finns ett starkt motstånd till att acceptera den villkorsändringen, eftersom den skapar större osäkerhet om hur arbetstiden kommer att förläggas över tid. Det är något som i många fall skulle skapa problem när det gäller att planeringen av vardagen för våra medlemmar.

Å andra sidan har förbundet inte fått igenom kraven på bland annat längre sammanhållen semester.

– Att komma överens i ett avtal innebär alltid ett givande och tagande. Vi har tyvärr inte sett en villighet från arbetsgivarhåll att ge något i utbyte mot de förändringar i de generella avtalsvillkoren som de framfört. Vi har till exempel velat få till stånd reglerad tid för kompetensutveckling och längre sammanhållen semester, säger Thony Björk.

Några mindre förändringar i avtalstexten görs, som innebär att:

– Övertidsersättning skall ges till deltidsanställda efter åtta timmars arbete om det saknas ett klart heltidsarbetsmått.

– Semesterformeln förtydligas utan ändringar i sak.

– En tidigare anmärkning om pauser blir avtalstext.

– Att en tidigare protokollsanmärkning om att vissa semesterdagar kan bytas mot högre lön förs in i avtalet.

Dessutom får förbundet en möjlighet att delta i en arbetsgrupp som ska ta fram ett branschövergripande samverkansavtal som ska gälla hos arbetsgivare som saknar ett sådant avtal.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera