Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Apotekarutbildningar ska nagelfaras av expertgrupp

28 augusti 2013
Nu är det dags för landets apotekarutbildningar att utvärderas. Även denna gång blir det professor emeritus Björn Lindeke som leder arbetet.

Ifjol slutförde en expertgrupp i Högskoleverkets regi sin utvärdering av de svenska farmaciutbildningarna.

Alla lärosäten som anordnar grundutbildningar inom området, utom Umeå universitet, fick kritik och i flera fall ifrågasatt examensrätt.

Vid Göteborgs universitet fick exempelvis samtliga tre utvärderade utbildningar (farmacie kandidat, farmacie magister och receptarieprogrammet) betyget bristande kvalitet.

Läs mer om utvärderingens resultat i denna artikel.

Apotekarutbildningarna var undantagna från granskningen eftersom det inte fanns några examensarbeten att granska från de apotekarutbildningar som startats enligt den nya studieordningen som antogs 2008.

Men nu har turen kommit till apotekarutbildningarna.

Den nybildade myndigheten Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som ersatt Högskoleverket, håller på att sätta samman en extern bedömargrupp.

Uppdraget startar med introduktionsmöten i september/oktober. Efter 3-4 gemensamma mötesdagar, intervjuer med lärare och inläsning av underlag väntas en slutrapport bli färdig våren 2014.

– Rekryteringen till bedömargruppen är nästan slutförd, vad som återstår nu är en arbetsgivarrepresentant. Eftersom det bara handlar om tre utbildningar blir det en liten bedömargrupp med tre ämnesexperter, en studentrepresentant och en arbetsgivarrepresentant, säger Jeanette Johansen, samordnare för utvärderingen på UKÄ.

Professor emeritus Björn Lindeke, tidigare vd på Apotekarsocieteten, kommer även denna gång att vara ordförande i granskningsgruppen.

Hur är status för de farmaciutbildningar som fick kritik i förra utvärderingen?

– De är nu under uppföljning. Åtgärdsrapporter har lämnats in som vi för närvarande granskar, säger Jeanette Johansen.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

8 svar till Apotekarutbildningar ska nagelfaras av expertgrupp

 1. Framåtsträvare skriver:

  Jag tycker Umeå universitet borde inrätta en riktig campusutbildning till receptarie och apotekare, för det hade varit mycket bättre för studenter och för lärare också. Det är jätteviktigt med stort engagemang med så viktiga yrken som innehåller så jättemycket viktiga saker.

 2. Framåtsträvare skriver:

  Jag tycker Umeå universitet borde inrätta en riktig campusutbildning till receptarie och apotekare, för det hade varit mycket bättre för studenter och för lärare också. Det är jätteviktigt med stort engagemang med så viktiga yrken som innehåller så jättemycket viktiga saker.

 3. Tänkt mycket angående allt skriver:

  Umeå distansutbildningar och Uppsala, Göteborg campusutbildning, -till apotekare, borde inte utvärderas på samma planhalva.

  Enligt regeringens sida:

  “Universitet och högskolors huvuduppgift är att bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet, samt bedriva forskning och konstnärlig forskning.”

  Distansutbildning, angående inlärning mm, är en utbildningsform som inte är riktigt utvärderad, finns för lite forskning.
  Det säger sig självt att campus är bättre. Campus blir en levande utbildning, med riktig kontakt mellan studenter och lärare, och närhet till forskare.
  Det är alldelens för lite diskussion i Sverige om utbildning på universitetsnivå, trots att det är jätteviktigt.

  • Ovanstående har nog inte tänkt skriver:

   Vad är det som “säger sig självt” att campus skulle vara bättre än distans?
   Man ställer fortfarande samma krav på studenten oavsett om man befinner sig fysiskt på lärosätet eller ej.
   ‘Kontakt’ med lärare har man som distansstudent.
   Kom med riktiga argument och källor innan du spyr ut dig påståenden.

  • Tänkt mycket angående allt skriver:

   Innehållet på distansutbildningen är bra, de två åren påbyggnad till apotekare vid Umeå universitet. Men eftersom upplägget till största del är distans och de flesta studenter samtidigt också ska arbeta, så blir det sämre och mindre djup.

 4. Tänkt mycket angående allt skriver:

  Umeå distansutbildningar och Uppsala, Göteborg campusutbildning, -till apotekare, borde inte utvärderas på samma planhalva.

  Enligt regeringens sida:

  “Universitet och högskolors huvuduppgift är att bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet, samt bedriva forskning och konstnärlig forskning.”

  Distansutbildning, angående inlärning mm, är en utbildningsform som inte är riktigt utvärderad, finns för lite forskning.
  Det säger sig självt att campus är bättre. Campus blir en levande utbildning, med riktig kontakt mellan studenter och lärare, och närhet till forskare.
  Det är alldelens för lite diskussion i Sverige om utbildning på universitetsnivå, trots att det är jätteviktigt.

  • Ovanstående har nog inte tänkt skriver:

   Vad är det som “säger sig självt” att campus skulle vara bättre än distans?
   Man ställer fortfarande samma krav på studenten oavsett om man befinner sig fysiskt på lärosätet eller ej.
   ‘Kontakt’ med lärare har man som distansstudent.
   Kom med riktiga argument och källor innan du spyr ut dig påståenden.

  • Tänkt mycket angående allt skriver:

   Innehållet på distansutbildningen är bra, de två åren påbyggnad till apotekare vid Umeå universitet. Men eftersom upplägget till största del är distans och de flesta studenter samtidigt också ska arbeta, så blir det sämre och mindre djup.