Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Ännu ett dos-överklagande i mellansvenskt kluster

15 oktober 2015
Ännu är inte sista ordet sagt om de sju mellansvenska landstingens val av Svensk Dos för dosleveranserna. Apotekstjänst har skickat in en andra överklagan, nu till Kammarrätten i Stockholm.

I januari meddelade sju mellansvenska landsting (”Sjuklövern”) att Uppsalabaserade Svensk Dos AB vunnit deras aktuella upphandling av dostjänster.

Apotekstjänst överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala, men som vi skrev förra veckan avslog rätten denna ansökan om överprövning.

I domen fastslogs även att upphandlaren har lagligt stöd för att ställa krav på leverantören att denna ska använda stora förpackningar, för att på så vis hålla nere priset per tablett.

Nu har Apotekstjänst skickat in ett överklagande av Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm.

Apotekstjänst yrkar i första hand på rättelse via en ny granskning av anbuden, och att Svensk Dos anbud då förkastas. I andra hand yrkar man på ny upphandling.

Bolaget beskriver Förvaltningsrättens domskäl som ”undermåliga eller (att de) helt saknas”.

Apotekstjänst anser bland annat att Svensk Dos AB inte uppfyllt skallkraven avseende underskrift och avseende ekonomisk ställning och kapital.

Dessutom anser man att landstingens krav på förpackningsstorlek strider mot Lagen om offentlig upphandling, LOU.

För att Kammarrätten ska ta upp ärendet krävs prövningstillstånd. Domstolen hade i skrivande stund inte tagit ställning i den frågan.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Annonsera och prenumerera