Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Äldre människor var underrepresenterade i apoteksstudier

26 februari 2018
Hur goda är förutsättningarna för att forska på svenska apotek? Den frågan har apotekaren Pia Frisk undersökt i en ny avhandling.

Den 10 mars går Pia Frisk upp med en avhandling vid Uppsala universitet. I den undersöker hon hur väl svenska apotek lämpar sig för forskning. En bakgrund är att det finns en internationell trend att apotek utför allt fler farmaceutiska tjänster, vilket också diskuteras i Sverige. Från apotekens sida anser man att staten borde ge ekonomisk ersättning för sådana tjänster.

– Men för det krävs det att forskning kan visa att tjänsterna gör nytta, annars kommer inte politikerna att investera några skattepengar, konstaterar Pia Frisk.

I studierna som ligger till grund för avhandlingen har hon bland annat granskat flera enkätstudier utförda på apotek och genomfört både enskilda och gruppintervjuer med farmaceuter som arbetar på apotek.
Enligt avhandlingen är farmaceuter generellt positiva till att hjälpa till med att genomföra studier, men många rapporterar en brist på forskningskompetens och på tid.

– De farmaceuter som vi har intervjuat uppger att det finns en intressekonflikt mellan apotekens kommersiella fokus och att bedriva forskning. Forskning får man göra när man får en stund över, säger Pia Frisk.

I de studier som bedrivs har hon sett att äldre människor är underrepresenterade så att urvalet blir något yngre patienter.

– Det kan dels bero på att de äldsta patienterna inte går till apoteken utan istället skickar ombud eller får hjälp av släktingar, men också på att personalen är stressad och därför inte väljer att fråga äldre patienter om de vill delta i undersökningar då det ofta tar längre tid.

Enligt Pia Frisk bedrivs det för lite apoteksforskning på svenska apotek idag. Det finns en del tjänster i samarbete med läkemedelsföretag som erbjuds för att förbättra följsamheten.

– Sådana projekt kan vara bra, men de når inte alltid de breda patientgrupperna som tar statiner, blodtrycksmedel och andra vanliga läkemedel som har funnits under lång tid och de utvärderas inte vetenskapligt.

– För att farmaceutiska tjänster ska kunna införas med statlig subvention krävs det att man kan bedriva forskning på apoteken och utvärdera tjänsterna.

I de lagförslag om apotek som regeringen nyligen skickade på remiss till lagrådet står det att TLV bör få i uppdrag att ”i en förstudie utreda förutsättningarna för att genomföra och utvärdera en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apotek”.

Här kan du läsa hela avhandlingen.

Kommentera

För kommentarer och debatt kring artiklarna hänvisar vi från och med 2018-09-14 till vår Facebooksida.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Tidigare kommentarer

Ett svar till Äldre människor var underrepresenterade i apoteksstudier

  1. Apotekare pensionerad skriver:

    Apoteket AB utlyste omkring 1997 “apoteksforskningstjänster” i varje region. Jag minns det för jag blev småförbannad när apotekspersonalen trodde jag skulle söka jobbet. Vet inte vad som hände med dessa jobb.

    Vad gäller apotekstjänster så skall de vara enkla och helst inte kräva dokumentation utan bestå av saker, som förnya recept åt de som inte har internet. Jag tycker att man internationellt bör utveckla manualbaserade apotekstjänster, som är testade och bevisat effektiva. Om man har en manualbaserad tjänst med bevisad effekt räcker det nog utan tester i Sverige. Det man behöver då är att översätta manualen till svenska.

    Problemet med Sverige är att vi har lägre kompetens på apoteken än andra länder, som alltid har en apotekare på varje apotek. Det försvårar något, men svårt att veta hur mycket. Det är orealistiskt med forskning på apoteken idag med tanke på ekonomiska situationen och sedan också på att vara lokal apoteksforskare är väl knappast en merit. Apotekskedjorna måste hålla med apoteksforskare eller universiteten.

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Sveriges Farmaceuter driver på för att dosläkemedel ska lämnas ut på apotek — och bara i undantagsfall på exempelvis bensinmackar. Håller du med?

Loading ... Loading ...