Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "VGR"


”Göteborg är
bästa platsen för EMA”

Regeringen bör motverka snedvridning av myndighetslokalisering och verka för att EMA hamnar på den svenska västkusten efter Brexit. Det anser företrädare för VGR, Göteborgs universitet, Chalmers och andra regionala aktörer.

MSD tecknar ramavtal

Idag har läkemedelsföretaget MSD, Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen tecknat ett unikt ramavtal. Avtalet öppnar för ett samarbete som omfattar betydligt mer än kliniska prövningar.

2016-02-09
,

Farmaceutisk
kompetens stärks

Västra Götaland satsar på att öka tillgängligheten till farmaceutisk kompetens i vården. Det unika breddinförandet av slutenvårdsdos som ska omfatta 3 600 vårdplatser startar under året.

VGR inför slutenvårdsdos i hela regionen

Västra Götalandsregionen inför dosläkemedel på alla inneliggande patienter – där det passar. ”Patientsäkerheten ökar och det sparar tid för sköterskorna”, säger Marie Rasmuson, chef för Sjukhusapoteket VGR.

VGR ska styra upp samverkan med industrin

Läkemedelsenheten i Västra Götalandsregionen vill bli bättre på att samverka med läkemedelsindustrin.
– Det finns troligtvis många bra idéer som vi inte kan förverkliga själva, säger Nils-Peter Ekholm, apotekare vid Läkemedelsenheten.

2015-10-01

Konkurrensverket
granskar Apotekets anbud

Konkurrensverket granskar nu Apoteket AB:s vinnande anbud i den senaste upphandlingen av dos i Västra Götaland och Halland.

Apoteket missbrukar
sin ställning enligt överklagan

VGR och Hallands beslut att återgå till Apoteket AB som dosleverantör har överklagats. Apotekets anbud innebär missbruk av dominerande ställning, anser Apotekstjänst.

Ordstrid om dos i väst

Apoteket AB:s Eva Fernvall bemöter kritiken om myndighetslikt agerande i samband med den kritiserade upphandlingen av dos i Västra Götaland och Halland.

"Apoteket AB agerar som en myndighet"

Västra Götalands läkemedelschef Karin Lendenius ser ljus i tunneln när det gäller de problematiska dosleveranserna i regionen. Apoteket AB:s ”myndighetslika agerande” har gett upphov till en del höjda ögonbryn i regionen.

2013-12-13

Dos-strid trappas upp

Apoteket AB inleder en domstolsprocess för att ogiltigförklara tilläggsavtal och förskott som gett Apotekstjänst AB totalt 40 miljoner kronor från VGR. Apoteket kräver en ny upphandling.