Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "utbildning"


Fler söker receptarieutbildning

Cirka 100 fler än i fjol sökte i år en receptarieutbildning i första hand inför hösten. Glädjande, enligt apoteksföreningen som drivit kampanj och Sveriges Farmaceuter instämmer. Flera utbildningar upplever dock ett minskat söktryck från en redan låg nivå och allra lägst är söktrycket i Uppsala.

2016-05-03

Oförändrat intresse för apotekarprogram

Antalet förstahandssökanden till landets tre apotekarutbildningar ökar bara marginellt inför hösten, trots fortsatt goda jobbutsikter och apoteksbranschens aktuella kampanj.

2016-05-03

Malmö högskola får utfärda receptarieexamen

UPPDATERAD KL 12:06 Enligt ett färskt beslut från Universitetskanslersämbetet får Malmö Högskola tillstånd att utfärda receptarieexamen.

Nya steg tas mot distansutbildning

Uppsala universitet planerar för en ny receptarieutbildning på distans med preliminär kursstart 2019. Det campusbaserade programmet ska dock finnas kvar.

Ny utbildning i
Uppsala konkretiseras

Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet stöps om. Hösten 2017 går enligt planerna startskottet för den nya utbildningen, som innehåller flera förstärkningsområden, stärkt professionell utveckling och en reviderad studieplan. REVIDERAD 16/12

2015-12-15
Okategoriserade

”Vi måste tala om för Life Science vad vi kan”

I takt med att den svenska läkemedelsindustrins plantskolor för farmaceuter, Astra och Pharmacia, försvinner, ökar behovet av att aktivt marknadsföra farmaceuters kompetens inom industrin, anser Tuulikki Lindmark.

Svårt skapa utbildning till spretig arbetsmarknad

Mer inriktning mot rådgivning, egenvård, läkemedelsanvändning och klinisk farmaci. Det behöver dagens farmaceuter enligt deltagarna vid det satellitsymposium som Sveriges Farmaceuter arrangerade under Läkemedelskongressen tisdag 10 november.

Stopp för teknikerutbildning

Ett överskott på apotekstekniker har bidragit till att alla yrkeshögskolor som har utbildningen nu inte tar in fler studenter. Apoteksbranschen hoppas att utbildningarna kan återupptas hösten 2016.

2015-08-13

Malmö högskola måste komplettera

Malmö högskola får ett halvår på sig att komplettera sin ansökan om att starta en receptarieutbildning. Om tre nyckelrekryteringar inom farmaci fullföljs är chanserna stora att utbildningen kan dra igång hösten 2016.

Ny ansökan men ingen kursstart i höst

Malmö Högskola har efter UKÄ:s avslag i höstas skickat in en förnyad ansökan om att få starta en receptarieutbildning. Men det blir sannolikt inte någon start till hösten.

2015-03-16

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Läkemedelsverket har gjort en första kartläggning apropå ett eventuellt införande av ett farmaceutsortiment på apoteken. Är ett sådant sortiment önskvärt eller inte?

Visa resultat

Loading ... Loading ...