Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "utbildning"


Nya steg tas mot distansutbildning

Uppsala universitet planerar för en ny receptarieutbildning på distans med preliminär kursstart 2019. Det campusbaserade programmet ska dock finnas kvar.

Ny utbildning i
Uppsala konkretiseras

Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet stöps om. Hösten 2017 går enligt planerna startskottet för den nya utbildningen, som innehåller flera förstärkningsområden, stärkt professionell utveckling och en reviderad studieplan. REVIDERAD 16/12

2015-12-15
Okategoriserade

”Vi måste tala om för Life Science vad vi kan”

I takt med att den svenska läkemedelsindustrins plantskolor för farmaceuter, Astra och Pharmacia, försvinner, ökar behovet av att aktivt marknadsföra farmaceuters kompetens inom industrin, anser Tuulikki Lindmark.

Svårt skapa utbildning till spretig arbetsmarknad

Mer inriktning mot rådgivning, egenvård, läkemedelsanvändning och klinisk farmaci. Det behöver dagens farmaceuter enligt deltagarna vid det satellitsymposium som Sveriges Farmaceuter arrangerade under Läkemedelskongressen tisdag 10 november.

Stopp för teknikerutbildning

Ett överskott på apotekstekniker har bidragit till att alla yrkeshögskolor som har utbildningen nu inte tar in fler studenter. Apoteksbranschen hoppas att utbildningarna kan återupptas hösten 2016.

2015-08-13

Malmö högskola måste komplettera

Malmö högskola får ett halvår på sig att komplettera sin ansökan om att starta en receptarieutbildning. Om tre nyckelrekryteringar inom farmaci fullföljs är chanserna stora att utbildningen kan dra igång hösten 2016.

Ny ansökan men ingen kursstart i höst

Malmö Högskola har efter UKÄ:s avslag i höstas skickat in en förnyad ansökan om att få starta en receptarieutbildning. Men det blir sannolikt inte någon start till hösten.

2015-03-16

Tuff match för blivande receptarier

Den nya receptarieutbildningen för apotekspersonal är på heltid – men ändå förväntas kursdeltagarna att jobba på halvtid vid sidan om. Christer Berg, programansvarig på farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar, berättar mer om planerna. UTÖKAD 20.57

”Utbilda personal
på krisorterna”

Sveriges Farmaceuter välkomnar de tre apoteksaktörernas nya receptarieutbildning – om den riktar sig specifikt mot apotekspersonal på orter där det är mycket svårt att rekrytera farmaceuter.

Tre aktörer i ny utbildningssatsning

Apotek Hjärtat har flest platser på branschens nya receptarieutbildning. Även Kronans Apotek deltar.