Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "slutenvårdsdos"


Landsting vill ha slutenvårdsdos

Det är inte bara Västra Götaland som satsar stort på dosläkemedel till inneliggande patienter. Flera landsting utreder frågan och Halland har beslutat att införa slutenvårdsdos 2017/18.

Farmaceutisk
kompetens stärks

Västra Götaland satsar på att öka tillgängligheten till farmaceutisk kompetens i vården. Det unika breddinförandet av slutenvårdsdos som ska omfatta 3 600 vårdplatser startar under året.

VGR inför slutenvårdsdos i hela regionen

Västra Götalandsregionen inför dosläkemedel på alla inneliggande patienter – där det passar. ”Patientsäkerheten ökar och det sparar tid för sköterskorna”, säger Marie Rasmuson, chef för Sjukhusapoteket VGR.