FIP stöttar apoteken
i kamp mot antibiotikaresistens

Involvera farmaceuter för att förhindra antimikrobiell resistens (AMR). Det förbättrar införandet av policys och riktlinjer, menar den internationella farmaciorganisationen FIP.