NKS tar täten i
Europa inom radiofarmaci

Nya Karolinska får Europas största och modernaste anläggning för produktion av radiofarmaka med två cyklotroner. Fler farmaceuter än dagens nio lär behövas när produktionen ska dimensioneras upp under de kommande åren.