Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "klinisk farmaci"


Apotekare får skicka
remiss till primärvården

Kliniska apotekare i Landstinget i Uppsala län får nu möjlighet att skriva remisser för uppföljning av läkemedelsrelaterade problem i primärvården.

Intervention gav snabb effekt

Interventioner från kliniska apotekare i vårdteam minskade risken för läkemedelsrelaterade återinläggningar hos patienter utan hjärtsvikt, enligt en randomiserad studie från Västerbotten.

Gotland satsar
på klinisk farmaci

Region Gotland har fastanställt en apotekare, Emma Hargeby, som huvudsakligen ska jobba med klinisk farmaci.

CC BY 2.5

50 farmaceuter arbetar i Region Skåne

Inom Region Skåne arbetar ett 50-tal farmaceuter, dels centralt på Enheten för läkemedelsstyrning, dels ute i förvaltningar runt om i Skåne. Mycket tid ägnas åt läkemedelsinformation, läkemedelsförsörjning och läkemedelsgenomgångar.

”Vi är ett komplement till andra yrkeskategorier”

Replik på artikeln ”Farmaceuten självklar avlastning inom vården” 2016-01-26.

Kliniska apotekare
i syd breddar arbetet

Ängelholms sjukhus är ett av landets apotekartätaste sjukhus – här arbetar tre apotekare gentemot fem avdelningar och en minnesmottagning. Inom kort breddas deras arbete till en vårdcentral med äldremottagning.

Redo för problemlösning

Apotekaren Agneta Dorup är en nyckelperson i Sahlgrenska/Östras satsning Framtidens vårdavdelning. Hon förväntar sig en stor bredd av farmaceutisk problemlösning på den nya avdelningen.

Farmaceut i satsning
på framtidens vårdavdelning

Igår öppnade satsningen ”Framtidens vårdavdelning” på Östra sjukhuset i Göteborg. En farmaceut är en av två nya yrkeskategorier på avdelningen. Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter, välkomnar satsningen.

Lyckad
hjälp inför utskrivning

Ett pilotprojekt på Akademiska sjukhuset, där kliniska apotekare med flera gör läkemedelsavstämningar för patienter som ska flyttas till korttidsboenden, har gett positiva resultat. Nu permanentas verksamheten och utvidgas till fler kommuner.

Vidareutbildade apotekare
fick jobb – men inte i vården

Nu har apotekarna från Astra Zeneca som gick den nya utbildningen i klinisk farmaci presenterat sina projekt. De flesta har fått jobb – men inte inom klinisk farmaci.