Lärande med andra professioner

Apotekarprogrammet i Göteborg satsar på interprofessionellt lärande, IPL, där läkare och sjuksköterskor ger apotekarstudenterna insikt i sjukvårdens verklighet. Konceptet har testats i form av ett nytt examinerat kursmoment.