Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "FIP"


FIP sätter 13 mål för utveckling av yrkesrollen

För första gången har FIP satt upp utvecklingsmål för den farmaceutiska arbetsstyrkan globalt. Det övergripande målet är att farmaceuterna ska vara redo för framtidens förändrade hälsobehov.

2016-12-13

Farmaceuter uppmanas att tänka grönt

Farmaceuter måste ta sitt ansvar för att minimera läkemedels miljöpåverkan i alla led, fastslår FIP i ett nytt policydokument. Ett sätt är att lämna ut små förpackningar.

FIP lyfter kvinnors
insatser i professionen

Igår invigdes FIP:s 76:e världskongress i tangons tecken. Två nyinstiftade priser gick till Portugal och Australien. Vicepresident Thony Björk deltar i år för sista gången.

2016-08-29

En av åtta i världen kan vaccineras på apotek

Vaccinationer erbjuds i allt högre utsträckning på apotek och just nu kan var åttonde människa vaccineras på ett apotek, visar en färsk forskningsrapport som presenterades på FIP i Argentina.

2016-08-29

Gratis fortbildning på hög nivå via webben

FIP:s sektion för öppenvårdsfarmaci ger med start i september farmaceuter i alla länder chansen till kostnadsfri fortbildning på hög nivå via webbsända seminarier. Höstens tema är lungsjukdomar. UTÖKAD 19:13

2016-08-24

Så kan farmaceuten
möta flyktingkrisen

Mot bakgrund av flyktingkrisen i Europa har en snabbt sammansatt grupp apotekare inom FIP identifierat resurser som kan hjälpa farmaceuter i mötet med flyktingar – och sammanställt en vägledning.

2015-11-26

FIP stöttar apoteken
i kamp mot antibiotikaresistens

Involvera farmaceuter för att förhindra antimikrobiell resistens (AMR). Det förbättrar införandet av policys och riktlinjer, menar den internationella farmaciorganisationen FIP.

Ny global rapport om avancerade roller

FIP har för första gången tagit fram en rapport som summerar de avancerade yrkesroller som farmaceuter idag innehar globalt.

2015-10-03

Han har varit på varje FIP sedan 1988

Ulf Janzon arbetar på MSD i Sverige som Policy & Communications Director. Han har rest till varje FIP-kongress sedan 1988.

Svensk apotekare får tungt FIP-pris

FIP: Den svenska apotekaren Thomas Lönngren står i centrum på FIP-kongressen i Düsseldorf idag. Det tidigare EMA-chefen får André Bédat-priset för sina bidrag till farmacin på internationell nivå.

2015-09-29