Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "farmakonom"


Nya bud om farmakonomer

Norska Helsedirektoratet svänger och inför en ny praxis som skiljer sig från den svenska: Danska farmakonomer kan inte få norsk receptarielegitimation, även om de kompletterar sin grundutbildning.

”SoS kunde värnat
patientsäkerhet”

I fredags anordnade Sveriges Farmaceuter ett dialogmöte om PTA-frågan. Socialstyrelsen har haft ett utmärkt utrymme för att göra en annan tolkning än den man gjort, men istället fattat närmast underdåniga beslut i förhållande till EU som inte alls gynnar patientsäkerheten i Sverige, menar förbundet.

2015-05-11

Vill skapa dialog om
leg till utländsk tekniker

I Sverige kan utländska apotekstekniker utan universitetsutbildning åläggas samma ansvar för en receptexpedition på apotek som en apotekare med fem år på universitet. Farligt för patientsäkerheten anser Sveriges Farmaceuter, som nu bjuder in berörda aktörer och företrädare för FIP till ett dialogmöte i frågan.

SoS trotsade sakkunniga i beslut om legitimation till tysk apotekstekniker

Socialstyrelsen går emot två sakkunnigutlåtanden från svenska universitet och beviljar åter receptarielegitimation till en tysk apotekstekniker (PTA). ”Det här känns otroligt fel”, säger Uppsala universitets sakkunnige och får stöd av Sveriges Farmaceuter, som beskriver beslutet som alarmerande för patientsäkerheten.

2015-03-19

Tydligt besked
från Norge

Statens autorisasjonskontor (SAK) bekräftar nu att den danska farmakonomutbildningen inte duger för att få auktorisation som receptarie i Norge.

2014-10-23

Teknikerutbildningar på Socialstyrelsens bord

22 personer med utländska farmaceut-, apotekstekniker- och assistentutbildningar har ansökt om svensk receptarielegitimation 2013 och 2014, enligt Socialstyrelsen. Bara finska och norska farmaceuter har hittills fått bifall.

2014-09-29

Stopp för farmakonom
som vill läsa vidare i Sverige

Danska farmakonomer med svensk receptarielegitimation kan inte läsa vidare till apotekare på Sveriges enda 3+2-utbildning. Det klargör Umeå universitet.

2014-09-26

SAK skeptisk till farmakonom som receptarie i Norge

I Norge är Statens autorisasjonskontor (SAK), till skillnad från svenska Socialstyrelsen, skeptisk till att låta den danska farmakonomutbildningen berättiga till att arbeta som receptarie. Detta enligt muntlig information till det norska farmaceutförbundet.

2014-09-24

Europeisk oro över Sveriges agerande

Inom kort kan ytterligare danska farmakonomer komma att beviljas svensk receparielegitimation. Socialstyrelsens agerande har väckt oro internationellt och Sveriges Farmaceuter vill inleda en fördjupad dialog med myndigheten.

2014-09-23

Överväger ändrad praxis

Sveriges Farmaceuters JO-anmälan av Socialstyrelsens beslut att ge farmakonomer receptarielegitimation lämnades utan åtgärd. Men Socialstyrelsen har tagit intryck av kritiken och överväger ny praxis.

2013-04-11

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Läkemedelsverket har gjort en första kartläggning apropå ett eventuellt införande av ett farmaceutsortiment på apoteken. Är ett sådant sortiment önskvärt eller inte?

Visa resultat

Loading ... Loading ...