Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "årsrapport"


Fler apotek i Norge

De norska apoteken blir fler och ökar sin omsättning. I fjol öppnades 20 nya. Nu växer även antalet självständiga apotek och delägda kedjeapotek.

Kronoberg största vinnaren

I Kronobergs län har antalet apotek ökat med 38 procent efter reformen – mest i landet procentuellt räknat. I absoluta tal är de nya apoteken flest i Stockholm där 52 nya öppnat – nästan var fjärde nyetablering efter omregleringen.

735 nya apoteksjobb under första året

Apotekssektorn har växt kraftigt efter omregleringen. 735 nya apoteksjobb skapades netto på öppenvårdsapotek under fjolåret – och då är ändå inte Apotek Hjärtats siffror inräknade. Branschen tror att det finns utrymme för fortsatt tillväxt.