Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "apoteksutredning"


”Dags för förbättrad läkemedelsanvändning”

Bättre läkemedelsanvändning är en målsättning med omregleringen som hittills kommit på skam. Sju år efter reformen vill apoteksutredaren Åsa Kullgren få saker att hända i den riktningen.

Apoteksutredning
vill ha mer tid på sig

Den statliga apoteksutredningen har begärt mer tid för att slutföra sitt uppdrag. Det är dock ännu oklart om regeringen beviljar önskemålet.

”Oacceptabel arbetsmiljö”

Förbundet tar nu krafttag när det gäller den försämrade arbetsmiljön på apoteken, skriver Kristina Fritjofsson, förbundsordförande.

”Intressant förslag som vi ska titta på”

Apoteksutredaren Åsa Kullgren beskriver Sveriges Farmaceuters förslag om samhällsfinansierad inhalationsrådgivning på apotek efter norsk modell som intressant. Att förtydliga och möjligen utvidga apotekens uppdrag blir en viktig uppgift för utredningen.

Apotekens uppdrag ska bli tydligare

Apoteken är en outnyttjad resurs vars uppdrag måste tydliggöras, enligt den statliga apoteksutredaren Åsa Kullgren.

Apotekens roll
en viktig fråga

Förbättra möjligheterna till kommunikation mellan apoteken och förskrivaren. Det efterlyste de flesta paneldeltagarna vid dagens seminarium med den nya apoteksutredaren Åsa Kullgren.

Hoppas på
mindre byråkrati

Den nya apoteksutredningen ska särskilt undersöka förutsättningarna för små de apoteksaktörerna. Det välkomnas av branschföreningen SOAF som hoppas på minskad byråkrati.

Vill ha ökad
kvalitet på apotek

Socialminister Gabriel Wikström tillsatte i dag en ny apoteksutredning som ska titta på vad som krävs för en ökad säkerhet och kvalitet på Sveriges apotek. Det handlar både om tillgängligheten av apotek i glesbygd och läkemedel inom 24 timmar, men också om kompetensutveckling och en tydligare roll för bättre läkemedelsanvändning.

Ny prismodell föreslås

Inte mycket nytt om djurläkemedel – men förslag på en ny prismodell för dosläkemedel som ger aktörerna rätt att förhandla pris med producenterna. Det innehåller den sista delen av Anna Märta Stenbergs apoteks- och läkemedelsutredning som överlämnades till regeringen idag.

”Ingen naturlag att apotek ska ansöka om licens”

Utredaren Anna Märta Stenberg vill att ansvaret för licensansökningar ligger kvar hos apoteken. Men Clary Holtendal på Sveriges Farmaceuter håller inte med och tycker att utredaren borde tänkt utanför boxen.