Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "apoteksutredning"


En utredning
i professionens smak

Idag inleddes mässan Apotek & Egenvård, där förslaget om farmaceuter i hela receptkedjan ska debatteras. Sveriges Farmaceuter välkomnar det omdebatterade förslaget, liksom 26 av 27 andra kommenterade förslag i Nya apoteksutredningens första delbetänkande.

Många vill se
farmaceut i hela receptkedjan

Ett absolut nödvändigt förslag som vi helhjärtat står bakom. Ett mycket dåligt förslag som vi beklagar att det över huvud taget letade sig in i utredningen. Utredningsförslaget om farmaceuter i hela receptkedjan på apotek väcker känslor. Svensk Farmaci har plöjt remissvar och ger en översikt av hur tankarna går om det omdiskuterade förslaget.

Förbundet fick igenom
hjärtefrågor i utredning

Nu har konturerna av den nya apoteksutredningen, som idag överlämnas till regeringen, presenterats i Dagens Nyheter. Flera av de förslag som Sveriges Farmaceuter drivit läggs fram av utredningen, konstaterar en påtagligt nöjd förbundsordförande Kristina Billberg.

”Långtgående förslag
att vänta från utredning”

Apoteksutredningens första delbetänkande innehåller långtgående förslag om returrätt och 24-timmarsregeln. Det erfar Lif, som förvånades av Socialutskottets tillkännagivanden förra veckan.

”Klokt att titta
på dosfrågan igen”

Det är synd att några ambitioner inom tjänsteutveckling på apoteken inte syns till. Å andra sidan är det välkommet att dosfrågan analyseras eftersom dagens system är långt från optimalt, tycker SFa:s ordförande apropå de nya direktiven till apoteksutredningen.

Apoteksutredning
får fem nya uppgifter

Extempore, dos, receptläkemedel utanför förmånen, licensansökningar på sjukhusapotek och prövningsläkemedel. Åsa Kullbergs apoteksutredning får fem nya uppgifter och ytterligare två månader för att bli klar med det ursprungliga uppdraget.

Apoteksutredning
får tilläggsdirektiv

Idag fattar regeringen beslut att ge Åsa Kullgrens apoteksutredning nya tilläggsdirektiv.

”Dags för förbättrad läkemedelsanvändning”

Bättre läkemedelsanvändning är en målsättning med omregleringen som hittills kommit på skam. Sju år efter reformen vill apoteksutredaren Åsa Kullgren få saker att hända i den riktningen.

Apoteksutredning
vill ha mer tid på sig

Den statliga apoteksutredningen har begärt mer tid för att slutföra sitt uppdrag. Det är dock ännu oklart om regeringen beviljar önskemålet.

”Oacceptabel arbetsmiljö”

Förbundet tar nu krafttag när det gäller den försämrade arbetsmiljön på apoteken, skriver Kristina Fritjofsson, förbundsordförande.