Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Apodos"


Apoteket AB
satsar stort på Apodos

Apodos blir en egen affärsenhet inom Apoteket AB när bolaget satsar på att utöka verksamheten. Wictoria Glans, chef för den nya enheten, hoppas på nya avtal, fler patienter inom avtalen och nya sätt att nå fler patienter.

Apoteket satsar på ny ”dosfabrik”

Apoteket AB, som idag servar fyra av sex landstingskluster med dosläkemedel, inviger idag en helt ny dosanläggning i Örebro. Omkring 140 personer kommer att jobba på knappt 3000 kvadrat. Dosenheten i Umeå stängs för gott.

Apotekstjänst vann stort dosavtal

I strid med Apoteket AB och Svensk Dos var det Apotekstjänst som vann avtalet om dosdispensering av läkemedel i Region Östergötland, Landstinget i Kalmar län, Region Jönköping, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge.

Smålandsklustret vill omförhandla sitt dosavtal

Förhandlingar och upphandlingar på dosmarknaden har förändrat prisbilden rejält för dostjänsterna den senaste tiden. Något som gör att fem landsting i Sydöstsverige nu vill ta upp en diskussion om sitt avtal. De tycker att de har ett alltför högt pris.

Konkurrensverket
granskar Apotekets anbud

Konkurrensverket granskar nu Apoteket AB:s vinnande anbud i den senaste upphandlingen av dos i Västra Götaland och Halland.

Apoteket missbrukar
sin ställning enligt överklagan

VGR och Hallands beslut att återgå till Apoteket AB som dosleverantör har överklagats. Apotekets anbud innebär missbruk av dominerande ställning, anser Apotekstjänst.

Prissänkning bakom dosbeslut

En aggressiv prissänkning ligger bakom att Apoteket AB åter ser ut att få leverera dosläkemedel i Västsverige. Leveranserna kommer att ske från Örebro, meddelar bolaget.

Apoteket återtar dos i VGR –
utan lokala dosapotek

Apoteket AB ska leverera dosdispenserade läkemedel till 40 000 patienter i Västra Götaland och Halland – men bolagets båda dosapotek i Västsverige är nedlagda. Idag sköter Apotekstjänst på Lidingö uppdraget.

Patientsäkerheten i dos-system ifrågasätts av landsting och IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser precis som Landstinget i Jönköpings län att finns det brister i IT-systemen kring dos som medför risker för patientsäkerheten. Myndigheten ska nu informera Socialdepartementet. Det är varje landstings ansvar att överväga om man vill använda dostjänsten, säger Gunnar Moa på IVO.

Nytt dos-koncept
utvärderas i Sverige

En finländsk dosautomat ska testas i ett pilotprojekt i Sverige i vår – som komplement till dospåsar.

2014-04-03