Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Stort intresse för ny master i farmaceutisk modellering

Intresset för Uppsala universitets nya masterprogram i farmaceutisk modellering är närmast enormt inför hösten.

2017-06-15

Myndigheter ökar samarbetet

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har tagit fram en avsiktsförklaring om att öka samarbetet kring riktlinjer och rekommendationer. Det berättar Eva Arlander, enhetschef på LV, apropå förslaget att slopa behandlingsrekommendationerna.

2017-06-14

Många missnöjda med
utbildningsval efter tre år

Nyexaminerade apotekare har lätt att få jobb, men många ångrar sitt utbildningsval tre år efter examen, enligt en alumnirapport från Göteborgs universitet. UTÖKAD 15:40

Verket föreslås upphöra
med rekommendationer

Läkemedelsverket har på senare år fått många nya regeringsuppdrag och blivit en allt större myndighet. Men nu vill en statlig utredning minska arbetsbördan. Verket föreslås sluta med att producera behandlingsrekommendationer.

Receptarie leder
stor Saco-förening

Receptarien Marie Kerttu har blivit omvald som ordförande i Saco-S-föreningen på Läkemedelsverket.

2017-06-12

Ris och ros till nya
kommittéer i landstingen

Utredningsförslaget att ersätta läkemedelskommittéerna med vårdkommittéer har fått blandade reaktioner. Jonatan Alvan, ordförande i SFa:s offentligsektion, tror inte att förslaget får några större effekter på kunskapsstyrningen.

Olämpliga läkemedel allt ovanligare hos äldre

Andelen äldre med olämpliga läkemedel fortsätter att minska. På sex år har projektet Koll på läkemedels nästan nått sin målsättning: en halvering. Lars-Åke Söderlund, styrgruppsordförande, berättar vilka olämpliga läkemedel som är vanligast.

Rävspel att vänta
inför ”EMA-eurovision”

Röstningen om var EMA hamnar efter Brexit i oktober blir komplex och har beskrivits som inspirerad av Eurovision Song Contest. I slutändan kan lottning komma att avgöra. Enligt en KPMG-rapport är Paris den bästa kandidatstaden. UTÖKAD 15:57

2017-06-09

Krav sänktes så
att sju fick godkänt

Ingen av de utländska farmaceuter som gjorde kunskapsproven för svensk yrkeslegitimation i april blev godkända enligt de ursprungliga kriterierna. Då sänktes kraven för godkänt till 30 procent på delprovet i farmaci, vilket gjorde att sju personer klarade ribban. ”Varken innehåll eller villkor kring det här provet verkar ha varit genomtänkta”, säger en forskare. KOMPLETTERAD 14:35

2017-06-08

Apotekare satsar på
cancertester för husdjur

Apotekaren Bengt Åstrands nya bolag satsar på diagnostiska test för upptäckt av cancer hos hundar, hästar och katter via ett enkelt blodprov.