Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Uppsala universitet söker universitetslektor i samhällsfarmaci

Arbetsgivare

Uppsala universitet.

Ort

Uppsala.

Kontaktperson

Erik Björk, 018-471 43 88.

Telefon

018-471 43 88 (Erik Björk).

Varaktighet

Heltid, tillsvidare.

Webbplats

www.uu.se

Inlagd

2017-03-07

Sista ansökningsdatum

20170424

Universitetslektor i samhällsfarmaci till Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter: Arbetet innefattar undervisning i läkemedelsepidemiologi på grundnivå såväl som på avancerad nivå, framför allt inom ramen för apotekar- och receptarieprogrammen. Till undervisning räknas kursansvar, examination, utveckling av undervisningens innehåll och kvalitet, kursadministration och handledning av doktorander. Vidare förväntas innehavaren av anställningen bedriva forskning i samhällsfarmaci med inriktning mot läkemedelsepidemiologi. Deltagande i administrativt arbete såväl inom institutionen för farmaci som inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci förutsätts också. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom samhällsfarmaci och läkemedelsepidemiologi. Avlagd apotekarexamen är en merit. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningsordning för Uppsala universitet finns på: ”Mål och regler för Uppsala universitet.”

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci återfinns på vetenskapsområdes hemsida. Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av fakultetsnämnden för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida.

Upplysningar lämnas av prefekt Erik Björk, 018-471 43 88.

Välkommen med din ansökan som bör vara skriven på engelska senast den 2017-04-24, UFV-PA 2016/3743.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Länk till annons http://uu.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:135902/.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: Heltid.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Löneform: Fast lön.

Antal lediga befattningar: 1.

Sysselsättningsgrad: 100%.

Ort: Uppsala.

Län: Uppsala län.

Land: Sverige.

Ref. nr: UFV-PA 2016/3743.

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485; Marie Ols, TCO/ST, 018-471 2459; Stefan Djurström, Seko, 018-471 3315;

Publicerat 2017-02-08.

Sista ansökningsdag: 2017-04-24.


De senaste lediga jobben

Koordinator för nyanlända apotekare och receptarier sökes

Koordinator för nyanlända apotekare och receptarier sökes

Arbetsgivare

Sveriges Farmaceuter.

Ort

Stockholm.

Varaktighet

Heltid, tidsbegränsad (se annons).

Sista ansökningsdatum

20170415


Enhetschef till läkemedelsenheten, utvecklingsavdelningen, Region Gävleborg

Enhetschef till läkemedelsenheten, utvecklingsavdelningen, Region Gävleborg

Arbetsgivare

Region Gävleborg.

Ort

Gävle.

Varaktighet

Heltid, tillsvidare.

Sista ansökningsdatum

20170409


Uppsala universitet söker universitetslektor i samhällsfarmaci

Uppsala universitet söker universitetslektor i samhällsfarmaci

Arbetsgivare

Uppsala universitet.

Ort

Uppsala.

Varaktighet

Heltid, tillsvidare.

Sista ansökningsdatum

20170424


Vi söker nu legitimerade farmaceuter till Oriola i Enköping!

Vi söker nu legitimerade farmaceuter till Oriola i Enköping!

Arbetsgivare

Onrec AB.

Ort

Enköping.

Varaktighet

Konsultuppdrag heltid, 100 procent.

Sista ansökningsdatum

20170331


Landstinget i Kalmar län söker apotekare till norra länsdelen

Landstinget i Kalmar län söker apotekare till norra länsdelen

Arbetsgivare

Landstinget i Kalmar län.

Ort

Västervik.

Varaktighet

Tillsvidareanställning, heltid.

Sista ansökningsdatum

20170331