Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Vill att enhetliga priser utreds

4 mars 2015
Flera branschaktörer tycker inte att TLV:s nya förslag om så kallade U-läkemedel är optimala. Läkemedelsindustrin ifrågasätter apotekens fria prissättning och tycker att en återgång till systemet före omregleringen med enhetliga priser bör övervägas. KOMPLETTERAD 6/3

Som vi skrev i måndags har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, kommit med en rapport med förslag om läkemedel utanför förmånssystemen, så kallade U-läkemedel.

Förslagen välkomnades helt eller delvis av Sveriges Farmaceuter och Sveriges apoteksförening.

Man långt ifrån alla tycker att förslagen är tillräckliga. Läkemedelsindustrins branschorgan Lif vill att en återgång till ett nationellt pris för receptförskrivna läkemedel utreds.

– Genom att föreslå utbyte av läkemedel som betalas av patienterna själva införs en ny ordning för ett mycket begränsat antal produkter. De långsiktiga konsekvenserna av detta är inte utförligt beskrivna i rapporten, säger Anders Blanck, vd för Lif.

– Ett alternativ är att återgå till ordningen innan apoteksomregleringen då priserna var desamma i hela landet för receptförskrivna läkemedel. Eftersom flera intressenter som deltog i rundabordsdiskussionerna förespråkar en sådan ordning kan denna rapport inte anses vara ett fullständigt underlag för de lagförslag som lämnas.

Från TLV:s sida poängterar man dock att prissättningen inte ingick i det regeringsuppdrag som utmynnade i rapporten.

– Det var tydligt angivet i uppdraget från regeringen att prissättningen inte ingick i vårt uppdrag. Vi har därför inte lagt några förslag om detta inom ramen för uppdraget. Däremot förstår vi att prissättningen är ett viktigt patientperspektiv och det är anledningen till att vi redovisar mycket i rapporten om de synpunkter som framkommit i rundabordssamtalen, säger Christian Larsen, pressansvarig på TLV.

Sveriges Apoteksförening skrev i måndags att TLV:s föreslagna utbytesreform ”kommer att åtgärda alla de problem som finns med dagens regelverk”.

”Med bytet kommer patienterna tillsammans med apoteken att lösa dagens problem” enligt föreningens chefsstrateg Henrik Ehrenberg.

Men här har Anders Blanck en annan åsikt.

Han menar att ”det i praktiken nog blir så att patienten i slutändan köper det som apoteket valt att lagerföra utifrån sina affärsmässiga överväganden”.

– Det måste säkerställas att det är patienterna själva som styr över ett eventuellt byte utom förmånen och att det är patienterna som får del av den priskonkurrens mellan läkemedelsföretagen som ett utbyte kan bidra till, säger han.

Stiftelsen Nepis chef Mikael Hoffmann var en av dem som initierade debatten om ”U-läkemedlen” häromåret.

Han är inte heller helt nöjd med TLV:s rapport.

Han tycker att den innehåller många lösa trådar, och att flera problem som lyftes från deltagarna i rundabordsmötena i slutändan inte påverkat förslagen.

– Med risk att bli tjatig, jag tycker fortfarande inte att det är rimligt att receptbelagda läkemedel ska kunna kosta olika mycket på olika apotek. Att ge samma ersättning för receptexpedition oavsett vem som betalar vore en enkel lösning som skulle förenkla regelverket, spara tid och arbete i vården och för patienter, samt spara pengar för staten som inte skulle behöva satsa resurser på informationskampanjer och uppbyggnad av prisdatabas som ändå inte löser patientens problem, säger han.

I april i fjol skrev han ett inlägg här på sajten, där han pläderade för en reglering av apotekens påslag på ”U-läkemedel”.

Svensk Farmaci har även sökt företrädare för patientorganisationer för kommentarer till TLV:s rapport.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Disqus-kommentarer

 • HapH

  Om läkemedelsföretagen inte förespråkar fri prissättning för apotek så ska man väl inte som läkemedelsföretag får ha fri prissättning på sina läkemedel till apotek?

 • Mikael Hoffmann NEPI

  Hej HapH!

  Det är en vanlig missuppfattning att fri prissättning alltid måste vara det i alla led.

  Företagen kan välja att sälja sin produkt eller inte i Sverige. Staten betalar ingen del av rx-läkemedel utanför förmån och har därför inget skäl att reglera det pris läkemedelsföretagen begär.

  Distribution av receptbelagda läkemedel är däremot en samhällskritisk verksamhet som staten tagit ansvar för att säkerställa. Därför är apoteksverksamhet reglerad på många sätt. I Sverige innan omregleringen och i princip i resten av EU är det så att läkemedelsföretagen har fri prissättning men apotekens påslag är reglerat på samma sätt oavsett om det receptbelagda läkemedlet är inom förmånen, betalas av patienten eller på något annat sätt.

  I det här fallet är det patienten som har ett medicinskt behov och det är patienten som betalar hela kostnaden. Samtidigt saknas förutsättningar för patienten att agera som en medveten konsument – det har såväl Socialstyrelsen som Konsumentverket framfört. Varför det? Beslut om behandling tas av läkaren (val av substans kvarstår även om byte); patienten vet ej vilka läkemedelsvaror de faktiskt fått förskrivna (e-recept!); prisinformation är svårtillgänglig m m. Dessutom har många patienter nedsatt kognitiv förmåga och det är inte ovanligt att anhöriga eller kommunal vårdpersonal hämtar ut läkemedel åt t ex äldre.

  Vem ska vi bry oss om? Vem ska vi värna? Jag tycker patienten som är i underläge, har de medicinska behoven och betalar.

  Att vi sedan med samma ersättning för receptbelagda läkemedel (oavsett om det går inom förmånen, om landstingen betalar allt via så kallad undantagshantering, eller patienten betalar allt) kan slippa specialregleringar och göra det enklare inte bara för patient, förskrivare utan även för expedierande farmaceut tycker jag är goda argument för att ha samma ordning oavsett vem som betalar.

 • HaPh

  Tack för ett mycket bra och utförligt svar! Självklart ska vi sätta patienten i fokus och göra det lättare för dem att göra medvetna val. Farmaceuterna kan tillföra mycket nytta för patienten i detta hänseende då man har närmare kontakt med patienterna jämfört med vården. Låt därför apoteken bidra med nytta och göra utbyte på läkemedel U-förmån!

 • Mikael Hoffmann NEPI

  Alla parter i rundabordssamtalen var och är överens om att patienten som betalar skall kunna styra utbyte för av LV bedömda utbytbara läkemedel som förskrivs på recept. Specialregler för byte in respektive ut ur förmånen finns med i förslaget från TLV.

  Däremot fanns i stort sett en samsyn mellan deltagarna – med undantag av apoteksföreningen – att en reglerad handelsmarginal skulle vara mer jämlikt; spara tid och pengar för patienterna; spara tid i vård och på apotek; samt innebära mindre behov av detaljregleringar. Därför så företrädde de flesta deltagarna synpunkten att den förra regeringens begränsning i uppdraget var olyckligt och att frågan om en reglerad handelsmarginal borde utredas inför förändringar i systemet. Detta är fortfarande möjligt att göra. Sveriges apoteksförening företrädde motsatt åsikt kring handelsmarginalen.

  Personligen beklagar jag verkligen att det saknades företrädare för farmaceutprofessionen, t ex Sveriges farmaceuter vid rundabordssamtalen. Jag är övertygad om att det hade varit bra med ett professionsperspektiv från farmaceuter. Jag tror också att företrädare för farmaceuterna som grupp gärna lyft fram rollen att hjälpa och underlätta för patienter och bidraga till en mer jämlik vård vid receptexpediering – vare sig läkemedlet omfattas av förmån eller ej.

 • Maria

  Mikael, det låter som du inte tror att apoteksbranschen och apotekspersonal värnar om patienten och patientens läkemedelskostnad?…

  Om en kedja lyckas förhandla ett bra pris på t ex sildenafil actavis och en annan på t ex sildenafil orion bör vi ju kunna på respektive kedja kunna sälja det mest prisvärda för kunden utan massa krångel med läkare och vården pga receptförskrivning och dess regelverk.

  Ser flera kunder och läkare som uppskattar att apoteken har frihet att justera till det mesta prisvärda för kunden. För den kund som önskar går det ringa runt till kedjorna innan och fråga pris. Inte speciellt krångligt..?
  Sen att apoteken också tjänar på förhandla är väl positivt?
  Eller har jag missförstått något?

  Apotek har ju ett rykte att värna om och om de är oskäligt dyra lär de lida för detta. Inga är så hårt kontrollerade och kritiserade och analyserade av sin kundgrupp som apoteken skulle jag vilja påstå..

 • Hanh Phan

  Håller fullständigt med dig Maria! Jag tycker att det är olyckligt att andra parter inom läkemedelskedjan vill kontrollera apoteken arbete och tillväxt för att själv undvikas bli måltavla för styrda regleringar.

 • Mikael Hoffmann NEPI

  Jag uppmanar er båda
  (Maria och Hanh Phan) att läsa rapporten från TLV och de synpunkter som
  framförs från i första hand patientrepresentanterna. Det blir nog enklast så.

  Jag tror säkert på att
  personal inom apoteksverksamhet värnar om patienten/kunden så långt som det är
  möjligt. Men jag noterar att Socialstyrelsen beskriver dagens situation för
  u-läkemedel som ojämlik samt att förslagen i TLV:s rapport sammantaget riskerar
  att öka ojämlikheten.

  För att få ett grepp om
  vad Konsumentverkets företrädare ansåg går det utöver att läsa rapporten även
  att lyssna på SR P1:s Plånboken från i januari 2014, finns 5 minuter in i
  programmet:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=5750785

  På vilket sätt NEPI eller
  patientföreningarna skulle ha skäl till att bli måltavla för styrda regleringar
  förstår jag inte riktigt.

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Läkemedelsverket har gjort en första kartläggning apropå ett eventuellt införande av ett farmaceutsortiment på apoteken. Är ett sådant sortiment önskvärt eller inte?

Visa resultat

Loading ... Loading ...