Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar i kategori "Läkemedel"


Apoteket AB:s
”minusbud” underkändes

I våras vann Apoteket AB Stockholms upphandling av öppenvårdsdos med ett anbud där man erbjöd att betala 6 öre per patient och dygn för att få leverera. Men förvaltningsrätten har underkänt anbudet och nu tycks det stora uppdraget gå till Svensk Dos AB.

Fem apotekare sköter läkemedelsförsörjningen

Fem apotekare ska få läkemedelsförsörjningen att fungera under den stora försvarsmaktsövningen Aurora 17. Svensk Farmaci har talat med försvarsöverapotekare Ulf Landberg som har bråda dagar.

2017-09-18

Ny mekanism för klassiskt läkemedel funnen

Svenska forskare har nyligen funnit belägg för att diabetesmedlet metformins hittills okända verkningmekanism kan vara en påverkan på tarmflorans sammansättning.

2017-09-13

Pionjäranläggning för
läkemedelsrening invigs

Idag inviger miljöministern Sveriges största anläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. Med hjälp av ozon kommer 90 procent av läkemedelsresterna som når Nykvarnsverket i Linköping att renas bort.

Förmodad favoritkandidat
i race om EMA har fallit ifrån

EMA kan hamna i portugiska Porto, i franska Lille – eller på den maltesiska landsbygden. Nu finns all information om de 19 kandidaturerna, inklusive videomaterial, samlat på EU-rådets hemsida. En förmodad favoritkandidat finns inte ens med bland kandidatstäderna.

2017-08-24

Myndigheter ökar samarbetet

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har tagit fram en avsiktsförklaring om att öka samarbetet kring riktlinjer och rekommendationer. Det berättar Eva Arlander, enhetschef på LV, apropå förslaget att slopa behandlingsrekommendationerna.

2017-06-14

Verket föreslås upphöra
med rekommendationer

Läkemedelsverket har på senare år fått många nya regeringsuppdrag och blivit en allt större myndighet. Men nu vill en statlig utredning minska arbetsbördan. Verket föreslås sluta med att producera behandlingsrekommendationer.

Ris och ros till nya
kommittéer i landstingen

Utredningsförslaget att ersätta läkemedelskommittéerna med vårdkommittéer har fått blandade reaktioner. Jonatan Alvan, ordförande i SFa:s offentligsektion, tror inte att förslaget får några större effekter på kunskapsstyrningen.

Olämpliga läkemedel allt ovanligare hos äldre

Andelen äldre med olämpliga läkemedel fortsätter att minska. På sex år har projektet Koll på läkemedels nästan nått sin målsättning: en halvering. Lars-Åke Söderlund, styrgruppsordförande, berättar vilka olämpliga läkemedel som är vanligast.

”Positivt med kriterierna för EMA”

Sverige matchar väl de kriterier som EU ställer på det nya värdlandet för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, enligt ambassadören Christer Asp.

2017-05-29