Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Nytt NLS-projekt ska ge
tydlighet om barnläkemedel

7 mars 2017
Efter barnläkemedeldatabasen Eped tas nu nästa steg för bättre hantering av läkemedel till barn i Sverige. Farmaceuter har nyckelfunktioner i ett NLS-projekt som ska ge klarhet i hur läkemedel till barn ska iordningsställas. Svensk Farmaci bad Per Nydert, apotekare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, berätta om projektet.

I projektet ska en arbetsgrupp med farmaceuter och sjuksköterskor från de sjukhus som i dag har iordningställande farmaceuter sättas samman.

Arbetsgruppen ska, utifrån Läkemedelsverkets kunskapsunderlag och befintliga beredningar i databasen ePed, göra en fördjupad inventering och riskkategorisering av barnläkemedel.

Målet är ett ”best practice”-dokument inriktat på iordningsställande av läkemedel.

– Det här blir ett viktigt komplement till Eped-databasen. Medan Eped besvarar frågan ”vad?” kommer det här att handla om ”hur?”, exempelvis hur man desinficerar ett membran eller hur man drar upp en spruta. Här finns det idag viss evidens, men man arbetar på olika sätt på olika sjukhus. Vi kommer att jobba mycket med medicinsk bild och instruktionsfilmer, säger Per Nydert, apotekare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Arbetet ska samordnas från Läkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

En viktig poäng med projektet blir att ge struktur inom ett område där mycket tyckande idag råder.

– Farmaceuter och sjuksköterskor som jobbar med iordningsställande får något att förhålla sig till. Vid avvikelser får vi ett system att fokusera på snarare än individer.

Några tidsramar för delprojektet, som ska starta i vår, anges inte i årets NLS-handlingsplan som presenterades igår och där projektet beskrivs.

– Den första tiden kommer det främst att handla om att hitta en fungerande arbetsmetod, säger Per Nydert.

Bakgrunden till projektet är bland annat en resolution från EDQM, det Europeiska direktoratet för kvalitet inom läkemedel och sjukvård, från juni i fjol. Resolutionen belyser behovet av gemensamma riktlinjer kring iordningställande av barnläkemedel.

I NLS-aktiviteten ingår även att Läkemedelsverket tar fram informationsmaterial om barnläkemedel riktat till patienter och vårdnadshavare.

I dagsläget har åtminstone fem svenska sjukhus – i Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping och Falun – iordningsställande farmaceuter som arbetar med läkemedel till barn.

För Svensk Farmacis kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor. Som skribent ansvarar du själv för innehållet. Kommentarerna granskas löpande. Språket ska vara vårdat. Personangrepp och nedsättande omdömen om kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt helt irrelevanta eller kommersiella budskap accepteras inte. Inlägg som inte uppfyller reglerna kan komma att raderas helt eller delvis. Om du tycker att ett inlägg inte uppfyller dessa regler - anmäl gärna kommentaren till redaktionen.

Disqus-kommentarer