Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar i kategori "Läkemedel"


Myndigheter ökar samarbetet

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har tagit fram en avsiktsförklaring om att öka samarbetet kring riktlinjer och rekommendationer. Det berättar Eva Arlander, enhetschef på LV, apropå förslaget att slopa behandlingsrekommendationerna.

2017-06-14

Verket föreslås upphöra
med rekommendationer

Läkemedelsverket har på senare år fått många nya regeringsuppdrag och blivit en allt större myndighet. Men nu vill en statlig utredning minska arbetsbördan. Verket föreslås sluta med att producera behandlingsrekommendationer.

Ris och ros till nya
kommittéer i landstingen

Utredningsförslaget att ersätta läkemedelskommittéerna med vårdkommittéer har fått blandade reaktioner. Jonatan Alvan, ordförande i SFa:s offentligsektion, tror inte att förslaget får några större effekter på kunskapsstyrningen.

Olämpliga läkemedel allt ovanligare hos äldre

Andelen äldre med olämpliga läkemedel fortsätter att minska. På sex år har projektet Koll på läkemedels nästan nått sin målsättning: en halvering. Lars-Åke Söderlund, styrgruppsordförande, berättar vilka olämpliga läkemedel som är vanligast.

”Positivt med kriterierna för EMA”

Sverige matchar väl de kriterier som EU ställer på det nya värdlandet för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, enligt ambassadören Christer Asp.

2017-05-29

Åtgärderna som krävs för att bekämpa antibiotikaresistens

De nya digitala vårdcentralerna kan bli en del i strategin för att minska problemen med antibiotikaresistens. Svensk Farmaci talade med Ulf Janzon, MSD, under den pågående farmacikongressen PSWC.

2017-05-24

Farmaceutisk världskongress hålls i Stockholm

Nästa vecka samlas forskare inom farmaciområdet från över 70 länder för att delta i den vetenskapliga konferensen PSWC.

2017-05-18

Ny yrkesutbildning ska stärka svensk läkemedelsproduktion

Frans Schartaus handelsinstitut startar för första gången en utbildning till läkemedelstekniker. Enligt utbildningsledaren är det högt söktryck.

2017-04-26

Nationell läkemedelslista välkomnas av Sveriges Farmaceuter

Tillgången till den nationella läkemedelslistan på apotek bör begränsas till legitimerad personal på apotek, anser Sveriges Farmaceuter.

2017-04-24

”Cronlund hjälper inte
de narkolepsidrabbade”

Charles Olsson, jurist och anhörig till en narkolepsidrabbad, replikerar på ett blogginlägg av Anders Cronlund.

2017-04-20