Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar i kategori "Läkemedel"


Ny väg mot
antibiotika kan öppnas

Lif:s initiativ kring nya incitament för att skynda på utvecklingen av antibiotika verkar kunna bära frukt. Regeringen gav idag Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå en incitamentsmodell.

2017-10-19

Patienter vädjar: Låt
folkhälsa styra i EMA-frågan

Patientorganisationer på EU-nivå vädjar i ett skarpt brev till EU:s statschefer att låta folkhälsan och patientsäkerheten snarare än politiken styra var EMA hamnar.

2017-10-19

Från Mjölby till Zambia,
Cooköarna och Vietnam

Ulf Rydell från Mjölby hör till Sveriges mer världsvana apotekare. Vid årets FIP-kongress i Seoul presenterade han en studie om antibiotikaanvändning på vietnamesiska sjukhus. Sjukvårdspersonalens medvetenhet om resistensfrågorna är ganska hög i Vietnam och ökar hela tiden, säger han.

2017-10-18

Apoteket AB
satsar stort på Apodos

Apodos blir en egen affärsenhet inom Apoteket AB när bolaget satsar på att utöka verksamheten. Wictoria Glans, chef för den nya enheten, hoppas på nya avtal, fler patienter inom avtalen och nya sätt att nå fler patienter.

Positiv utveckling på
läkemedelsområdet i SLL

En ny rapport visar goda resultat för Stockholms läns landstings regionala läkemedelsstrategi. Läkemedelsanvändningen har utvecklats till det bättre på flera områden på senare år. Det finns dock förbättringsområden, exempelvis fortsätter antalet kliniska prövningar att minska.

2017-10-16

”Sveriges anbud är starkt”

Sverige har ett starkt EMA-anbud, väl i nivå med de andra, med geografin som enda nackdel. Det finns dock en reell risk att politiska hänsyn gör att myndigheten hamnar i något av de nya medlemsländerna, exempelvis i Bratislava, säger Tomas Salmonson, svensk ordförande i EMA:s expertkommitté CHMP och Årets Farmaceut 2017.

2017-10-10

Det föreslås i apoteksutredningens del två

Det nya förslaget om U-läkemedel väntas minska apotekens samlade intäkter med 100-150 miljoner om året, men utredningen anser att detta bara får små konsekvenser för apoteksmarknaden. Svensk Farmaci summerar de viktigaste förslagen i apoteksutredningens delbetänkande om läkemedel utanför förmånen.

”Förslaget ger ingen prispress”

Sveriges apoteksförening är kritisk till förslaget om enhetliga priser på läkemedel utanför förmånen. Utredningens förslag leder inte till lägre läkemedelspriser för patienterna vilket borde vara statens främsta mål, säger föreningens vd Johan Wallér.

2017-10-09

Enhetliga priser
på ”U-läkemedel” föreslås

Regeringens utredare vill införa enhetliga priser på receptläkemedel utanför förmånen oavsett var de hämtas ut. Ett patientvänligt förslag, men det är samtidigt problematiskt om branschens förutsättningar att verka förändras dramatiskt, säger Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Billberg.

”Sverige bör
ligga bra till vid hård Brexit”

Om det blir en hård Brexit kan Astra Zeneca komma att flytta tillverkning och forskning från Storbritannien till ett annat EU-land. I ett sådant scenario borde Sverige ligga bra till, säger Tuulikki Lindmark, ordförande i Sveriges Farmaceuters industrisektion.